Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
 
HOMEPAGE
YARDIMCI DOÇENT ADAYLARI İÇİN YABANCI DİL SINAVI ve DERS VEREBİLME SINAVI
05 January 2018 14:29:07
FACULTY OF MEDICINE - Ömer Can DEMİRTAŞ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin "Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar" başlıklı (b) fıkrasının 2 nci bendi (Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak) ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri; ayrıca Üniversitemiz Senatosunun 08.04.2014 tarih ve 08 no.lu toplantısında alınan 14 no. lu karar gereği, 21.12.2017 tarihinde yayınlanan öğretim üyesi ilanında yer alan yardımcı doçentlik kadroları ilanı için Fakültemize başvuran adaylara yapılacak olan “Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı” ve Ders Verebilme Sınavı” ile ilgili bilgiler bu duyuru ekindeki dosyada bildirilmiştir.

Documents/Files
yardimci_docent_adaylari_icin_ydil_ve_ders_sinavi_12377.pdfyardimci_docent_adaylari_icin_ydil_ve_ders_sinavi_12377.doc

GAZIANTEP UNIVERSITY

Address Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, Türkiye
Phone +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Fax +90 (342) 360 1013
E-mail information@gantep.edu.tr
Design ~GAUN WebTeam