Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
 
HOMEPAGE
Ticaret Hukuku I ve Kıymetli Evrak Hukuku sınavları Hakkında.
03 November 2017 09:03:12
FACULTY OF LAW - Elif ÇİFTÇİ

Ticaret Hukuku I ve Kıymetli Evrak Hukuku sınavlarında (tüm sınavlar) Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat açık olacaktır. Bunun için sadece kitap şeklinde hazırlanmış bir kaynak kullanabilirsiniz. Söz konusu kaynak (kitap) içerisinde Türk Ticaret Kanunu dışında diğer mevzuat da (mülga olanlar da dahil) bulunabilir. Sınavda sadece bir adet mevzuat kitabı kullanılabileceğinden diğer kanunların bulunduğu farklı mevzuat kitapları kullanılamayacaktır.Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sınav Uygulama Yönergesi’nin 11. maddesine göre söz konusu “mevzuatın bulunduğu yazılı ve basılı metinde indeks ve tek kelimeyi geçmeyen sadeleştirmeler dışında hiçbir yazı bulunmaması gerekir” aksi takdirde sınavda kullanılamaz. Eski ve yeni TTK hükümlerinin (veya diğer mevzuat hükümlerinin) karşılaştırmalı olarak yer aldığı kaynaklar sınavda kullanılabilir fakat gerekçeli, içtihatlı, notlu mevzuatlar sınavda kullanılamaz.

Design ~GAÜN WebTeam