Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
 
HOMEPAGE
DERSLERE DEVAM-DEVAMSIZLIK HAKKINDA BİLGİLENDİRME
11 October 2016 12:36:57
VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION FOR TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT - Öğr. Gör. Eyüp Atılgan

Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu Kurulu'nca 'Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 13.maddesine göre' alınan kararla öğrencilerin derslere devam durumları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

  1. Harf notu “ FF,FD” ile dersi alttan alan öğrencilerin alttan aldıkları derslere devam zorunluluğuna bakılmaksızın vize ve final sınavlarına girebilmelerine,
  2. Derslerden “NA” notu ile kalmış, dersi ilk defa alan, laboratuar dersleri ve atölye derslerinden kalan öğrencilerin derslere 70 devam zorunluluğunun devam etmesine,
  3. Öğrencilerin devam durumlarının, belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili öğretim elemanı tarafından izlenmesine ve değerlendirilmesine,
  4. Devamsızlıktan kalan öğrenciler final sınavından önce ilan edilmesine ve final sınavlarına alınmamasına,

ilgili yönetmeliğin 13. maddesine istinaden karar verilmiştir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

Design ~GAUN WebTeam