Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
 
HOMEPAGE
Mezunlar
31 January 2006 14:50:56
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI - Eşref Şefik ERCAN

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI MEZUNLARI,
TEZ KONULARI, TEZ DANIŞMANLARI ve MEZUNİYET TARİHLERİ

Yüksek Lisans Programı

Erhan AĞCABAY

“Stres Altında Kalan Sıçanlarda Süperoksid Dismutaz ve Malondialdehit Düzeyleri”
Tez Danışmanı Yrd.Doç.Dr. İclal MERAM
Mezuniyet Tarihi 200 Haziran 2003

Sibel AHİ

“Gaziantep ve Yöresinde Hemoglobinopati ve Talasemi Sıklığının Hemoglobin Elektroforezi ile Sapğtanması” Tez Danışmanı Yrd.Doç.Dr. İclal MERAM
Mezuniyet Tarihi 26 Ocak 1998

Sibel BAYIL

“Uçucu Organik Birlrşiklere Maruz Kalan İşçilerde Serbest Radikal ve Antioksidan Enzim Düzeyleri.”
Tez Danışmanı Prof.Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU
Mezuniyet Tarihi 28 Şubat 2005

Ayşe KARAFAK

“Trombosit Konsantrelerinde Sitokin Seviyelerinin Zamana Bağlı Değişimi”
Tez Danışmanı Doç.Dr. Necat YILMAZ
Mezuniyet Tarihi 27 Şubat 2004

Oya KÖYLÜOĞLU

“Kanserli Hastalarda Serum, Eritrosit Ada Aktivitesi ve Bazı Biyokimyasal Parametreler ile İnsan Vücut Sıvılarında Ada Aktivite Düzeyleri ve Serum Ada Enziminin Kinetik Özellikleri”
Tez Danışmanı Doç.Dr. Orhan CEYHAN
Mezuniyet Tarihi 24 Ocak 1997

E.Sibel MANIDURU

“İnsan Serum ve Domuz Böbrek Prodazının Özellikleri”
Tez Danışmanı Doç.Dr. Orhan CEYHAN
Mezuniyet Tarihi 29 Ocak 1999

Jale ÖZASLAN

“Değişik Yaş Gruplarındaki Anemili Hastaların Fetal Hemoglobin Düzeylerinin Alkali Denatürasyon Yöntemi ile Saptanması.”
Tez Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Necat YILMAZ
Mezuniyet Tarihi 07 Şubat 1997

Ayşegül GİRAY

İkiuçlu 1 Bozuklukta Klinik İyileşme ile İlişkili Lipid, Lipoprotein ve Leptin Değişimleri."
Tez Danışmanı Doç.dr. Binnur ERBAĞCI
Mezuniyet Tarihi 20.06.2006

Yakup MERMERDAŞ

"Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalıkta Yeni Bir Belirgeç Olarak Serotonin."
Tez Danışmanı Doç.Dr. Necat YILMAZ
Mezıniyet Tarihi 13.06.2006

Doktora programı Emine Siber NAMIDURU "Kronik Hepatitli Hastalarda Oksidan ve Antioksodan Düzeyleri." Tez Danışmanı Prof.Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU Mezuniyet Tarihi : 30 Ocak 2009

Design ~GAÜN WebTeam