Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
 
HOMEPAGE
MAL BİLDİRİM FORMU
15 January 2015 14:27:55
VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION FOR TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT - Öğr. Gör. Eyüp Atılgan

10/08/1990 tarih ve 90/748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmeti gören memurlar ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin, Yönetmeliğin 11. Maddesi gereği, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemeleri gerektiğinden ekteki beyannamenin 13 Şubat 2015 tarihine kadar bilgisayarda doldurularak, çıktısının okulumuz müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.


Documents/Files
mall-bildirim-formu7212.xls
Design ~GAUN WebTeam