Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
 
HOMEPAGE
DERS MUAFİYETLERİ
21 November 2013 14:03:40
HIGHER SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS - H. Ömer KANKAYA

Ders muafiyetleri

Madde 23 — Bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir önlisans veya lisans programına kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavına girerek tekrar Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile herhangi bir Üniversitenin lisans programındaki ilk iki yıllık dersleri başarıyla tamamlayarak önlisans diploması alan ve ÖSYM sınavı ile tekrar lisans programına başlayan öğrenciler; kabul edildikleri programdaki derslerden, daha önce en az (CC) veya buna eş değer not almış olmaları, ortak zorunlu derslerden ise en az (DD) veya 100 tam not üzerinden 50 almaları ve bu derslerin denkliklerinin de Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş olması halinde muaf tutulurlar. Öğrencinin muaf tutulduğu dersler, öğrencinin not belgesinde (S) notu ile gösterilir.

Bu madde kapsamına giren öğrencilerin öğrenim görebilecekleri azami süre, kayıtlı oldukları programda muaf tutuldukları derslerin toplam kredi değerinin yarıyıl karşılığının kanuni azami öğretim süresinden düşülmesi suretiyle Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

Design ~GAÜN WebTeam