Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
 
HOMEPAGE
DERS MUAFİYETLERİ
21 November 2013 14:03:40
SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT - Halil Ömer KANKAYA

Ders muafiyetleri

MADDE 36 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci alan programlarında okumakta iken bu programdan ilişiği kesildikten veya mezun olduktan sonra tekrar merkezi yerleştirme sınavına girerek Üniversitenin herhangi bir programına kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri, öğrencinin dilekçesi, bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Aynı şekilde bir yükseköğretim kurumunun lisans programındaki ilk iki yıllık dersleri başarıyla tamamlayarak önlisans diploması alan ve merkezi yerleştirme sınavı ile tekrar lisans programına başlayan öğrencilerin ders muafiyetlerinde birinci fıkra uygulanır.

(3) Muaf tutulan dersler bu Yönetmelikte belirtilen harf notlarına dönüştürülerek öğrencinin GNO’suna katılır ve transkriptine işlenir.

(4) Öğrencilerin intibak işlemlerinde en az DD veya buna eşdeğer harf notu/puanı alarak başarılı oldukları dersler dikkate alınır.

(5) Merkezi yerleştirme sınavları ile yerleştirilen öğrencilerin muaf tutulan derslerinin toplam kredisi ve kayıt yaptırdığı programın yarıyıl başına düşen ortalama kredisi dikkate alınarak bulunan yarıyılı, öğrencinin azami öğretim süresinden düşülür.

(6) Merkezi yerleştirme sınavı puanı ile bir programa kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri için, ilk yarıyıl ders kayıtları tarihine kadar başvurması gerekmektedir. Hazırlık eğitimi uygulayan programlarda ise öğrenci bu eğitimini başarı ile tamamladıktan sonraki ilk yarıyıl ders kayıtları tarihine kadar başvurmak zorundadır.

(7) Ders muafiyet işlemleri programın güncel müfredatına göre yapılır.

Design ~GAÜN WebTeam