Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
 
HOMEPAGE
DERS VE UYGULAMALARA DEVAM ZORUNLULUĞU
22 November 2013 13:59:41
HIGHER SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS - H. Ömer KANKAYA

Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile

Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Ders ve uygulamalara devam zorunluluğu

Madde 13 — Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuvarlara ve sınavlara devam etmek zorundadırlar.

Mazeretleri ne olursa olsun (izinler ve raporlar da dahil), öğrenciler teorik derslerin 30’una, uygulama ve laboratuvarların 20’sinden daha fazlasına katılmazlarsa devamsız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınmazlar ve kendilerine bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen NA notu verilir.

Öğrencilerin derslere, uygulamalara ve laboratuvarlara devam yükümlülükleri ile uygulamaya ilişkin esasları Fakülte/Yüksekokul Kurullarınca belirlenir.

Öğrencilerin devam durumları, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.

Design ~GAÜN WebTeam