Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. ALİ RIZA TEKİN
HOMEPAGEFACULTY OF ENGINEERINGDEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING
Publications
International Journals
Year
Content
Tekin, A. R. and Karaman, H. “Odor Thresholds of Some Derivatives of Strawberry Aldehyde” Chemical Senses, Vol. 17, No. 6, pp.795-799., 1992.
Öner, M. D., Tekin, A. R. and Erdem, T. “The Use of Soybeans in The Traditional Fermented Food-Tarhana” Lebensm.-Wiss. u-Technol., Vol. 26 pp. 371-372, 1993.
Kaya, A., Tekin, A. R., and Öner M. D. “Oxidative Stability of Sunflower and Olive Oils: Comparison between A Modified Active Oxygen Method and Long Term Storage” Lebensm.-Wiss. u-Technol., Vol. 26 pp. 464-468, 1993
Tekin, A. R. Öner, M. D. and Kaya, A. “Production of Coconut-like Aroma by Thricoderma Viride in Aqueous and Two-phase Fermentation”. Tr. J. of Engineering and Environmental Sciences. Vol. 19, pp. 247-251.,1995.
Tekin, A. R., Kaya, A., and Öner, M. D. “Oxidative Stability of Fats and Oils”. Tr. J. of Engineering and Environmental Sciences. Vol. 19, pp. 253-262.,1995.
Kaya, S, and Tekin A. R. “The Effect of Salep on The Rheological Characteristics of A Typical Ice-cream Mix”. (to be published in) J. of Food Engineering.
Tekin, A. R., and Dalgıç, C. “Biogas Production from Olives Pomace” (to be published in) Resources, Conservation, and Recycling.
National Journals
Year
Content
8. Ertürk, T., Uysal, Z., and Tekin, A. R. “Selection of A Mineral Base Lubricant for The Cold-Rolling of Aluminum Strip”. METU J. of Pure and Applied Sciences, Vol. 15, No. 3 pp. 209, 1982.
9. İbanoğlu, Ş. ve Tekin A. R., “Yüzey Tepki Yönteminin Gıda Araştırmalarında Uygulanması” (Gıda Bilimi ve Teknolojisi dergisinde yayınlanacatır.)
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
Tekin, A. R. ve Karaman, H. “Çilek Aldehitinin Bazı Türevlerinin Sentezi” II. Ulusal Kimya Simpozyumu. ODTÜ-Ankara, sa. 231, 1985
Yalçınkaya, S., Tekin, A.R., ve Karaman, H. “Koku Verici Maddelerin Bilgisayar Yardımı ile Tanınması”. 2. Ulusal Bilgisayar Destekli Tasarım Sempozyumu, İzmir, Bildiri Kitabı Cilt-1, sa. 246-251., 1986.
Dalgıç, A. C. ve Tekin, A. R. “Dondurularak Kurutulan Yoğurdun Nem Sorpsiyon Eş-Sıcaklık Eğrileri”, Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir ‘ 92, sa. 357-365. 1992.
Kaya, A. Ve Tekin A. R. “Hızlandırılmış Raf Ömrü Test Metodu ile Ayçiçek Yağının Raf Ömrünün Bulunması”. Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir ‘ 92, sa. 157-366., 1992.
Tekin, A. R. ve Demir, H. “ Vakumun Kavrulmakta Olan Kahvedeki Kafein Verimine Etkisi”. Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir ‘ 92, sa. 150-156. 1992
Tekin, A. R. ve Karaman, H. “Çilek Aldehiti ve Bazı Türevlerinin Kokulanabilen En Düşük Derişimlerinin Tayini”. Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir ‘ 92, sa. 261-267. 1992.
Kayalı, R., Tekin A. R. ve Beddal A. “Karayollarında Kullanılan Asfaltın Güneş Enerjisi ile Isıtılması ve Ekonomik Analizi”, Güneş Enerjisi Sistemleri Semineri Bildiriler Kitabı, Mersin 1997, 12. Bildiri.
Kaya, S. ve Tekin A. R. “Salebin Model Kahramanmaraş Dondurmasının Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisi”. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Tekirdağ, 2000. sa. 238-234
Design ~GAÜN WebTeam