Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. HÜSEYİN BOZKURT
HOMEPAGEFACULTY OF ENGINEERINGDEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING
Publications
International Journals
Year
Content
2007
Journal / Book Name: Food Control
No/Edition: 18, 149-156
Authors: Bozkurt H.
Comparision the effect of sesame and Thymbra spicata oil during the manufacturing of Turkish dry-fermented sausage
2007
Journal / Book Name: Food Chemistry
No/Edition: 101, 1482-1490
Authors: Bozkurt H., Erkmen O.
Effect of some commercial additives on the quality of sucuk (Turkish dry-fermented sausage)
2006
Journal / Book Name: Journal of the Science of Food and Agriculture
No/Edition: 86, 849-856
Authors: Bozkurt H.
Investigation the effect of sumac extract and BHT addition on the quality of sucuk (Turkish dry-fermented sausage)
2006
Journal / Book Name: Meat Science
No/Edition: 73, 344-350
Authors: Bozkurt H. ve Bayram M.

Colour and textural attributes of sucuk during ripening

2006
Journal / Book Name: Meat Science
No/Edition: 73, 442-450
Authors: Bozkurt H.

Utilization of natural antioxidants; green tea extract and Thymbra spicata oil in Turkish dry-fermented sausage

2005
Journal / Book Name: Fleischwirtscahft Intern
No/Edition: 3, 39-43
Authors: Bozkurt H., ve O. Erkmen
Starter culture should be used: Quality characteristic's differences between traditional and firm-made sucuks.
2005
Journal / Book Name: J. Food Eng.
No/Edition: 69, 473-479
Authors: Bozkurt H., ve O. Erkmen
Effect of salt, starter culture and production techniques on the quality of hot pepper paste
2004
Journal / Book Name: J. Food Eng.,
No/Edition: 65
Authors: Helen, T., P. Ainsworth, Ş. İbanoğlu ve H. Bozkurt,
“Modelling the growth of Pseudomonas fluorescens and Candida sake in ready-to-eat meals”. 137-143.
2004
Journal / Book Name: J. Sci. Food Agric.
No/Edition: 84,
Authors: Hüseyin Bozkurt ve O. Erkmen
Effect of nitrate/nitrite on the quality sausage (sucuk) during ripening and storage, 279-286
2004
Journal / Book Name: Food Sci. Technol Intern.
No/Edition: 10, 21-28
Authors: Bozkurt H., ve O. Erkmen
Effect of temperature, humidity and additives on the formation of biogenic amines in sucuk during ripening and storage periods.
2004
Journal / Book Name: J. Food Eng.
No/Edition: 64, 173-178
Authors: Bozkurt H., ve O. Erkmen
Effect of production techniques on the quality of hot pepper paste
2004
Journal / Book Name: Food Technol., Biotechnol
No/Edition: 42, 63-69
Authors: Bozkurt H., ve O. Erkmen
Quality chracteristics of retailed sucuk (Turkish dry-fermented sausage)
2002
Journal / Book Name: Meat Science
No/Edition: 61
Authors: Hüseyin Bozkurt, Osman Erkmen
Effects of starter cultures and additives on the quality of Turkish style sausage (sucuk), 149-156.
2002
Journal / Book Name: Journal of Food Quality
No/Edition: 25
Authors: Hüseyin Bozkurt and O. Erkmen
Formations of biogenic amines in Turkish style sausage during ripening and storage periods, 317-333.
2002
Journal / Book Name: Journal of Food Engineering
No/Edition: 54
Authors: Yannick Mason, Paul Ainsworth, David Fuller, Hüseyin Bozkurt, Şenol İbanoğlu
Growth of Pseudomonas fluorescens and Candida sake in homogenized mushrooms under modified atmosphere, 125-131.
2001
Journal / Book Name: Journal of Food Engineering
No/Edition: 47
Authors: Hüseyin Bozkurt, Osman Erkmen
Predictive modeling of Yersinia enterocolitica inactication in Turkish Feta cheese during storage, 81-87.
1999
Journal / Book Name: Food Chemistry
No/Edition: 64
Authors: Hüseyin Bozkurt, Fahrettin Göğüş, Sami Eren
Nonenzymic browning reactions in boiled grape juice and its models during the storage, 89-93.
1998
Journal / Book Name: Journal of Food Processing and Preservation,
No/Edition: 22
Authors: F. Göğüş, H. Bozkurt and S. Eren
Nonenzymic browning reactions in multi sugar and amino acis systems, 81-91.
1998
Journal / Book Name: Lebensmittel Wissenschaft-Und Technologie
No/Edition: 31
Authors: Fahrettin Göğüş, Hüseyin Bozkurt and Sami Eren
Kinetics of Maillard reactions between the major sugars and amino acids of boiled grape juice, 196-200.
National Journals
Year
Content
2006
Journal / Book Name: Gıda
No/Edition: Nisan 2006
Authors: Göğüş F., Bozkurt H., ve Ötleş S.

Gıda güvenliği bilinci anketi

2006
Journal / Book Name: Gıda Teknolojisi
No/Edition: Mayıs 2006
Authors: Bayram M., ve Bozkurt H.
Bulgurun et yerine kullanımı: Vejeteryan bulgur sucuğu
1999
Journal / Book Name: Gıda Teknolojisi
No/Edition: Yıl 4, 1
Authors: Hüseyin Bozkurt ve Osman Erkmen
Gıdaların kalitesinin belirlemede ve korumda modelleme, Ocak 99, 63-70.
1998
Journal / Book Name: Turkish Journal of Engineering and Environmental Science
No/Edition: 22
Authors: Hüseyin Bozkurt, Fahrettin Göğüş, Sami Eren
Pekmezde maillard esmerleşme reaksiyonlarının kinetik modellemesi, 455-460.
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2006
Journal / Book Name: Türkiye 9. Gıda Kongresi
No/Edition: Bolu 2006
Authors: Bozkurt H.
Zahter yağının Türk sucuğunun kalitesi üzerine etkisi
2005
Journal / Book Name: Gıda Kongresi 2005, İzmir
No/Edition: 19-21 Nisan 2005
Authors: Bozkurt H, ve Erkmen O.
Sucuğun olgunlaşma ve saklama süresinde oluşan kimyasal ve duyusal değişimler
2001
Journal / Book Name: XII. Biyoteknoloji Kongresi
No/Edition: 17-21 Eylül 2001
Authors: Hüseyin Bozkurt ve Osman Erkmen
Starter kültür karışımının Türk sucuğundaki pH, TBA ve biyojenik aminlerin oluşumum üzerine etkisi, Ayvalık/Balıkesir, 88.
1999
Journal / Book Name: 2000'li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi
No/Edition: 18-20 Ekim 1999
Authors: Hüseyin Bozkurt ve Osman Erkmen
Beyaz peynirde Yersinia enterocolitica ve toplam aerobik bakteri inaktivasyonunun modellenmesi, İzmir, 59.
1998
Journal / Book Name: Gıda Mühendisliği Kongresi, Gaziantep'98
No/Edition: 16-18 Eylül 1998,
Authors: Hüseyin Bozkurt, Fahrettin Göğüş, Sami Eren
Pekmez model sistemlerinde HMF birikimi ve esmer pigment oluşum kinetiği, 125-135.
1998
Journal / Book Name: Gıda Mühendisliği Kongresi, Gaziantep'98
No/Edition: 16-18 Eylül 1998,
Authors: Hüseyin Bozkurt, Osman Erkmen
Gıdaların kalitesini belirlemede ve korumada modelleminin önemi, Gaziantep 251-263.
1997
Journal / Book Name: Gıda Mühendisliği III. Ulusal Sempoztumu
No/Edition: 22-23 Eylül1997
Authors: Hüseyin Bozkurt, Fahrettin Göğüş, Sami Eren
Pekmez modellerinde esmerleşme reaksiyonlarının kinetik modellenmesi, , Ankara, 114-122.
1994
Journal / Book Name: II. Gıda Mühendisliği Kongresi
No/Edition: 21-23 Eylül 1994 Gaz
Authors: Hüseyin Bozkurt ve Sami Eren
Portakal suyunda enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonlarına askorbik asit ve glisinin etkisi, 205-216.
Other Publications
Year
Content
2002
Journal / Book Name: Hububat 2002 Kongre Kitabı
No/Edition: Gaziantep 2002
Authors: Editör olarak; Bayram M. ve Bozkurt H.
Hububat 2002 Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi
1997
Authors: Hüseyin Bozkurt, Fahrettin Göğüş
Kalite Kontrol Laboratuar Kitabı, University of Gaziantep, 1997.
Design ~GAÜN WebTeam