Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. BERNA BALCI İZGİ
HOMEPAGEİKTİSAT BÖLÜMÜ
Publications
International Journals
Year
Content
2014
Journal / Book Name: Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies
No/Edition: http://dx.doi.org/10
Authors: Akhmedjonov,A;Balcı İzgi,B

If Bank Capital Matters, Then How? The Effect of Bank Capital on Profitability of Turkish Banks during the Recent Financial Crisis

2014
Journal / Book Name: ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA
No/Edition: 6(309)/Pages:7-14
Authors: Balcı İzgi,B.;Dineri,E.
DETERMINANTS OF MARKET ENTRY: A STUDY ON TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY (1996-2001 PERIOD)
2013
Journal / Book Name: Applied Economics
No/Edition: Volume 45, Issue 18,
Authors: Alisher Akhmedjonova*, Marco Chi Keung Laua & Berna Balcı İzgib

New evidence of regional income divergence in post-reform Russia

www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2012.665600

2012
Journal / Book Name: European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences,ISSN 1450-227
No/Edition: Issue:53
Authors: BALCI İZGİ,B;AKKAŞ,İ.

"Do Women at The Top Make A difference? Women In Management and Firm Performance In Turkey"

2011
Journal / Book Name: Eurasian Journal of Business and Economics,ISSN (Print): 1694-5948,
No/Edition: Vol.4,Issue.8
Authors: EKSI,İ.H;(Balcı) İZGİ,B & ŞENTURK ,M

Reconsidering the Relationship between Oil Prices and Industrial Production: Testing for Cointegration in some of the OECD Countries
pages 1-12.

2011
Journal / Book Name: Applied Economics Letters
No/Edition: 19:10, 909-913
Authors: Akhmedjonov,A;İzgi,B.
Does it pay to work in the public sector in Turkey? http://dx.doi.org/10.1080/13504851.2011.607124
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2014
Journal / Book Name: III SCIENTIFIC CONFERENCE SPATIAL ECONOMETRICS AND REGIONAL ECONOMIC ANALYSIS
No/Edition: Lodz,June 2014
Authors: Balcı İzgi,B; Gürsel E.
"Determinants of market entry: A study on Turkish manufacturing industry"
2012
Journal / Book Name: EBES (EURASIA BUSINESS AND ECONOMICS SOCIETY) 2012 CONFERENCE
No/Edition: JANUARY 13-14,ANTALY
Authors: Akhmedjonov,A;Balcı İzgi,B
"What Determines Self-Employment? Evidence From Turkey"
2011
Journal / Book Name: World Conference on Financial Crisis and Impact 2011 (WCFC 2011) September 28- O
Authors: Akhmedjonov,A;Balcı İzgi,B
"Who Are Turkey's Entrepreneurs? Understanding Gender Differences In Entrepreneurship In Turkey"
2009
Authors: Balcı İzgi,B
"Women Employment: A Suvey About The Manufacturing and Service Sector Workers In Gaziantep", International Multidisciplinary Women's Congress, October 13-16 2009, İzmir/Turkey
2009
Authors: Balcı İzgi,B;Şentürk,M
"The Effects of Oil Price Variability On Manufacturing Sector and Employment In Turkey Post-1980", Anadolu International Conference In Economics,Developments In Economic Theory, Modelling and Policy, June 17-19 Eskişehir
2005
Journal / Book Name: I.International Conference On Business,Management and Economics,Yaşar University
No/Edition: 1
Authors: UĞUR,Atilla; BALCI İZGİ,Berna
Socio-Economic Adaptation Of Transition Economies In Globalisation Process
2003
Journal / Book Name: ERC/METU CONFERENCE IN ECONOMICS VII.
No/Edition: CONFERENCE VII
Authors: Mahir FİSUNOĞLU,Berna BALCI İZGİ
The Effect Of Social Security On Personal Savings In Turkey
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2014
Journal / Book Name: Farklı Boyutlarıyla Türkiye'de Kakınma, Editör: Bekmez,S
Authors: Balcı İzgi,B
Kalkınma ve Kadın İşgücü: Eğitim Eksikliği mi Fırsat Eşitsizliği mi?
2011
Journal / Book Name: Kamu Ekonomisi
Authors: Balcı İzgi,B;Kökocak,A.
"Kamunun İstihdam Arttırıcı Rolü", 2011, Ekin Basın Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-5431-09-9,s.189-208.
2010
Journal / Book Name: Halil Seyidoğlu'na Armağan Finansal Kriz Yazıları,Derleyen:İrfan KALAYCI
Authors: Balcı İzgi,B
"Küresel Kriz ve Türkiye'de İstihdam", Nobel Yayın Dağıtım,s.149-173.
2006
Journal / Book Name: AB Dersleri:Ekonomi,Politika,Teknoloji,Nobel Yayın, Ankara.
Authors: Balcı İzgi,Berna

Yaşlanma ve Sosyal Güvenlik:AB ve Türkiye Karşılaştırması, s.145-169

National Journals
Year
Content
2013
Journal / Book Name: Muğla Sıtkı Koçman Üni. İİBF, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
No/Edition: Cilt:2, Sayı:1
Authors: Balcı İzgi,B;Şahin,İ
Elektronik Perakende Sektörü ve İnternet Alışverişi Tüketici Davranışı: Türkiye Örneği
2012
Journal / Book Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,ISSN:1304-0278
No/Edition: 41
Authors: Balcı İzgi,B
"Genç İşsizliği ve Eğitim İle Olan İlişkisi"
2011
Journal / Book Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 38
Authors: Uğur,A.A.;Balcı İzgi,B
"Küreselleşme Sürecinde Geçiş Ekonomilerinin Sosyo-Ekonomik Adaptasyonu"
2011
Journal / Book Name: Mevzuat Dergisi (Elektronik Dergi)
No/Edition: Yıl:14,Sayı:159
Authors: Balcı İzgi,B
Devlet Yardımları, Sektörel Yoğunlaşma ve Rekabet
2010
Journal / Book Name: Kilis 7 Aralık Üniversitesi,Akademik Araştırmalar Dergisi
Authors: Balcı İzgi,B;Fıstıkçıoğlu,R

"Planning E-Government:Case of Gaziantep Metropolitan"

2008
Journal / Book Name: Gazi İİBF Dergisi
No/Edition: Cilt.10, Sayı:1
Authors: Balcı İzgi,Berna; Olcay,Atınç
Çalışma Koşullarının Önemi: Gaziantep İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmesi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
2008
Journal / Book Name: Çalışma ve Toplum
No/Edition: 2008/1
Authors: Balcı İzgi,Berna
Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler
2007
Journal / Book Name: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: Cilt:16,Sayı:1
Authors: Berna BALCI İZGİ

The Effect Of Social Security System On Privete Savings: Case Of Turkey

2004
Journal / Book Name: DPT, Türkiye İktisat Kongresi
No/Edition: 17-20 Şubat 2004
Authors: Prof Dr Mahir FİSUNOĞLU,Berna BALCI İZGİ
Finance Of The Penson Systems:Comparison Of  EU And Turkey
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2011

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, "Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı", 12-15 Ekim 2011, Gaziantep

Akdeniz Bölgesi Bölge Bilim Komitesi Başkanlığı

2000
Journal / Book Name: Krizden Çıkışta KOBİ’lerin Yeniden Yapılanması;sempozyum
No/Edition: Temmuz 2000,Adana
Authors: Yrd Doç Dr Neşe ALGAN, Berna İZGİ
State Aids To SMEs In EU Process
Other Publications
Year
Content
1994
Journal / Book Name: Genç Çizgi, GAGİAD Dergisi
No/Edition: 14
Authors: Balcı İzgi,Berna

Sosyal Güvenlik Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri

Design ~GAÜN WebTeam