Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. MEHMET BİÇİCİ
HOMEPAGEHISTORY DEPARTMENT
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: Cilt: 16/Sayı: 2
Authors: Mehmet BİÇİCİ

Pope Eftim and İmportance of the National Struggle

2017
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(JSS)
No/Edition: 16-4
Authors: MEHMET BİÇİCİ

Political Life In Antalya (1920-1950)

2014
Journal / Book Name: Asıa Mınor Studıes
No/Edition: Cilt: 3/Sayı: 1
Authors: Mehmet BİÇİCİ
Gaziantep Parlamenterians And Political Actvities (1923-1950)
2014
Journal / Book Name: Asıa Mınor Studıes
No/Edition: Cilt: 2/Sayı: 1
Authors: Mehmet BİÇİCİ
569 Numaralı Şer-iyye Siciline Göre Afyonkarahisar Şehrinin Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Durumu
2014
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 14
Authors: Mehmet BİÇİCİ
Memories of the Ottoman Empires Entry into the Frist World War)
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozy
Authors: Mehmet BİÇİCİ
Toplumsal Bellek, Önyargılar Ve Gerçekler ‘‘Kadim Dostlukta Bir Çınar Keresteci TÜRKER
2015
Journal / Book Name: Sevk İskanının 100. Yılında II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Ve Büyük Göç
Authors: Mehmet BİÇİCİ
Osmanlı Mebuslar Meclisinde Erzurum Ermeni Mebusları Ve Çalışmaları
2015
Journal / Book Name: 19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni ilişkileri Sempozyumu
Authors: Mehmet BİÇİCİ
1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında Ermeni Milletvekilleri ve Faaliyetleri
Design ~GAÜN WebTeam