Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. ERGÜN HAMZADAYI
HOMEPAGETURKISH EDUCATION OF SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT
Publications
International Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: 13(4)
Authors: Varışoğlu, C. ve Hamzadayı, E.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Bağlayıcı Bilgi Düzeyleri

2018
Journal / Book Name: Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 4(2)
Authors: Gölpınar, Ş., Hamzadayı, E. VE Bayat, N.

Konuşma Kaygı Düzeyi ile Konuşma Başarımı Arasındaki İlişki

2017
Journal / Book Name: Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 3(3)
Authors: Hamzadayı, E. ve Dölek, O.

Konuşma Becerisinin Değerlendirilmesinde Türkçe Öğretmenlerinin Yaklaşımları

2016
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: 11/3
Authors: Dölek, O. ve Hamzadayı, E.
Akran Etkileşimine Dayalı Yazma Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri Üzerindeki Etkisi
2015
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: 10(3)
Authors: Çetinkaya, G. ve Hamzadayı, E.
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Sürecinde Sözel Düzeltme Geribildirimleri: Öğretmen ve Öğrenci Yeğleyişleri
2015
Journal / Book Name: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 184
Authors: Hamzadayı, E. ve Büyükikiz, K.k.
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerisi Öz-Yeterlik Algıları ile Kişilik Tipleri Arasındaki İlişki
2015
Journal / Book Name: International Journal of Human Siciences
No/Edition: 12(1)
Authors: Hamzadayı, E. ve Bayat, N.
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bağlamlaştırma Stratejisinin Sözcük Öğrenimine Etkisi
2015
Journal / Book Name: Education
No/Edition: Volume 135, N. 4
Authors: Hamzadayı, E.
The Effect of Progressive Sentence Development Activities on 5th Graders' Description Skills
2015
Journal / Book Name: ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS
No/Edition: 7(2)
Authors: Hamzadayı, E.
Yabancılara Türkçe Öğretiminde C1 Düzeyinde Yazılı Akran Geribildirimlerine İlişkin Görünümler
2014
Journal / Book Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 7(29)
Authors: Hamzadayı, E., Çetinkaya, G. ve Bayat, N.
Halikarnas Balıkçısı'nın Çocuklara Uyarlanan Yapıtlarındaki İletilere Yönelik Bir İçerik Çözümlemesi
2014
Journal / Book Name: Electronic Journal of Social Sciences
No/Edition: 49
Authors: Çetinkaya, G. ve Hamzadayı, E.
Sesbirimsel Metin Diktesi Uygulamalarının A2 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazma Becerileri Üzerindeki Etkisi
2013
Journal / Book Name: Turkish Studies.
No/Edition: Cilt: 8(4): 489-498.
Authors: Hamzadayı, E. ve G. Çetinkaya.
Çocuk Okurların Bilişsel, Duyuşsal ve Toplumsal Gelişimleri Açısından Aytül Akal’da Mizah Öğesinin Kullanımı.
2013
Journal / Book Name: Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School
No/Edition: 6(XVI)
Authors: Bayat, N., Hamzadayı, E., Çetinkaya, G., Ülper, H.
Gülen Ada Öykünün Göstergebilimsel Çözümlemesi
2010
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
No/Edition: Cilt: 9(3):631 -668.
Authors: Hamzadayı, E.
Bütünleştirilmiş Öğrenme-Öğretme Yaklaşımının Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi.
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 10. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
Authors: Dölek, O. ve Hamzadayı, E.

Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Zorlukları

2016
Journal / Book Name: III. International Eurasian Educational Research Congress
Authors: Hasırcı S. ve Hamzadayı, E.
Kılavuzlanmış Öz-Düzenlemenin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Yanlışlarına Yönelik Farkındalıkları Üzerindeki Rolü
2012
Journal / Book Name: Türkçe Öğretiminde Güncel Çalışmalar.
Authors: G. Çetinkaya ve E. Hamzadayı.
Türkçe Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Tutum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2013
Journal / Book Name: The Science And Education At The Beginning Of The 21st Century In Turkey.
Authors: G. Çetinkaya, E. Hamzadayı ve Y. Gençer.
Investigation and Comparison of 4th ve 5th Grade Turkish Textbooks in Terms of Readability.
2013
Journal / Book Name: Multidisciplinary Perspectives on Education
No/Edition: June 19-21, 2013
Authors: Çetinkaya, G., Ülper, H. ve Hamzadayı, E.
The views on the use of connectives in students' written discourse.
National Journals
Year
Content
2013
Journal / Book Name: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: Cilt: 9, Sayı: 3
Authors: Hamzadayı, E. ve Çetinkaya, G.
Dikte Uygulamalarının 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama Becerilerine Etkisi
2011
Journal / Book Name: Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi.
No/Edition: Cilt: 11(1): 147-165
Authors: Hamzadayı, E. ve G. Çetinkaya.
Yazılı Anlatımı Düzenlemede Akran Dönütleri: Dönüt Türleri, Öğrenci Algıları.
2010
Journal / Book Name: İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi.
No/Edition: Cilt: 7(1), S. 13.,
Authors: Hamzadayı, E.
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramının Anadili Öğretimi Açısından İşlevselliği.
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2011
Journal / Book Name: III. Ulusal Gençlik ve Çocuk Edebiyatı Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Çocuk ve
Authors: Hamzadayı, E. ve G. Çetinkaya.
Aytül Akal’da İlişkisel Kimlikler ve Aile İçi İletişim: “Oğlum Nerdesin”, “Kızım Nerdesin”.
Design ~GAUN WebTeam