Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. MUSTAFA GÜLTEKİN
HOMEPAGEDEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
Publications
International Journals
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
No/Edition: Kış/2015 15/2
Authors: Mustafa Gültekin
2014
Journal / Book Name: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi
No/Edition: 70
Authors: Mustafa Gültekin
Sarılar Köyü Çıralık Çepni Alevi Ziyareti ve Türk Ağaç Kültüne Bağlı Bazı İnanış ve Uygulamalar
2014
Journal / Book Name: İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
No/Edition: 2013-2
Authors: Mustafa Gültekin
Türk Kültüründe "Fal" ve "Falcılık" Bağlamında Manisa Selendi Yöresi "Irkçıları" ve "Irk Ocakları"
2014
Journal / Book Name: Milli Folklor
No/Edition: 104
Authors: Mustafa Gültekin
Masal Anlatıcısı
2013
Journal / Book Name: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 2
Authors: Mustafa Gültekin
Halk Anlatılarının Teşekkülünde Geleneğin Rolü: Naziğim Destanı ve Gülnazik Türküsü Öğrneği
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Bolu'dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını
Authors: Mustafa Gültekin
2015
Journal / Book Name: III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: Dede Korkut ve Türk Dünyası
Authors: Mustafa Gültekin
Dede Korkut Kitabında Kahramanların Problem Çözme Yöntemleri ve Dede Korkut Kitabının Eğitimde Kullanılması
2013
Journal / Book Name: Tastarakay'dan Keloğlan'a Türk Masalları Uluslararası Sempozyumu (Kırım/Ukrayna)
Authors: Mustafa Gültekin
2007
Journal / Book Name: Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu
Authors: Mustafa Gültekin, Pınar Dönmez-Fedakar
Kente Göç Eden Âşıklar ve Kent Ortamında Âşık Olmak (Bildiri Kitabı Basılmadı)
2006
Journal / Book Name: Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyumu
Authors: Mustafa Gültekin
Tatar Folkorunun Derlenmesinde Bir Öncü İsim: Gabor Balint ve Tatar Folkloru Derlemeleri (Bildiri Kitabı Basılmadı)
2006
Journal / Book Name: VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
Authors: Mustafa Gültekin
2006
Authors: Mustafa Gültekin
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Gaziantep Halk Kültürü Yazıları Cemil Cahit Güzelbey
No/Edition: 1
Authors: Mustafa Gültekin, Cevdet Avcı
2014
Journal / Book Name: İzmir'de Yaşayan Âşıklar Antolojisi
Authors: Metin Ekici, P. Fedakar, B. Tutu, İ. Kocadağ
İzmir'de Yaşayan Âşıklar Antolojisi
2013
Journal / Book Name: Kazan Tatar Masalları (İnceleme-Metinler)
Authors: Mustafa Gültekin
Kazan Tatar Masalları
2011
Journal / Book Name: Somut Olmayan Kültürel Miras: Barana Dursunbey-Balıkesir
Authors: Metin Ekici,S. Fedakar,P. Fedakar,S. B. Tutu,M. Gültekin,N. Ertural,B. H. Yılmaz
Somut Olmayan Kültürel Miras
National Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: C.7, S. 14
Authors: Mustafa Gültekin

Kazan Tatar Türklerinde Masal Anlatma Geleneği

2009
Journal / Book Name: Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
No/Edition: 2009/1-2
Authors: Mustafa Gültekin, Pınar Dönmez Fedakar
2004
Journal / Book Name: TÜBAR, Türklük Bilimi Araştırmaları
No/Edition: 2004/Güz
Authors: Mustafa Gültekin
Sözlü Kompozisyon Teorisi Bağlamında Latif Şah Hikâyesindeki Şiirler Üzerine Bir Araştırma
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Vefatının 100. Yılında Âşık Sümmani Sempozyumu
Authors: Mustafa Gültekin
" Âşık Sümmani'de Tabiat"
2005
Journal / Book Name: Balıkesir 2005 Sempozyumu
Authors: Mustafa Gültekin
Bir Balıkesir Masalının Motif ve Tip Yapısı
Other Publications
Year
Content
2009
Journal / Book Name: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
No/Edition: IX/2
Authors: Mustafa Gültekin

Selami Fedakar-Cabbar İşankul. Özbek Halk Edebiyatı Bibliyografyası. (Yayın Tanıtma)

2005
Journal / Book Name: Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı
Authors: Mustafa Gültekin
Uygur Halk Edebiyatında Fıkra Türü ve Seley Tohti Fıkraları
2004
Journal / Book Name: Milli Folklor
No/Edition: Bahar/2004
Authors: Mustafa Gültekin
Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri
Design ~GAÜN WebTeam