Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. ERDAL BAY
HOMEPAGEDepartment of Educational Sciences
Publications
International Journals
Year
Content
2015
Journal / Book Name: International Education Studies
No/Edition: 8(6), 75-81.
Authors: Bay, E.; Vural, Ö.F.; Demir, S.;Bağçeci, B
An analysis oc Candidate teachers beliefs related to knowledge, learning and teaching
2015
Journal / Book Name: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
No/Edition: 5(10), s:91-112
Authors: Kahramanoğlu, R.; BAY, E.
A Study on Possible Assessment Methods for Admission Standards for Teacher Education Institutions
2014
Journal / Book Name: Croatian Journal of Education.
No/Edition: 16(3), 55-90.
Authors: BAY, E., İlhan, M., Aydın, Z., Kınay, İ., Yiğit, C., Kahramanoğlu, R., Kuzu,S
An Examination Of Teachers' Beliefs About Learning
2012
Journal / Book Name: Journal of Social Sciences
No/Edition: 8(3), 343-349
Authors: BAY, E.; Çetin, B. ve Bagceci, B.
2012
Journal / Book Name: International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS)
No/Edition: 15(2),P:65-71
Authors: BAY, E., Celkan, H.Y., ÇETİN, B.
2012
Journal / Book Name: Uluslar arası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi
Authors: BAY, E., Gündoğdu, K., Ozan, C., Özdemir, D.
2012
Journal / Book Name: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
No/Edition: 1(2), s. 70-82
Authors: BAY, E., MERT, O.;ALYILMAZ, S. ve ALBAYRAK, F.
2012
Journal / Book Name: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
No/Edition: 9 (2), s:1008-1031
Authors: BAY, E., İlhan, M., Aydın, Z.,Kınay, İ., Özyurt,M., Kuzu, S. ve Yiğit, C.
2012
Journal / Book Name: Procedia - Social and Behavioral Sciences
No/Edition: 46,p:1806 – 18
Authors: Ozan, C.; Gündoğdu, K., Bay, E.; Celkan, H.Y.
2012
Journal / Book Name: Procedia - Social and Behavioral Sciences
No/Edition: 55 275 – 283
Authors: BAY, E.; Celkan, H.Y.; Bağçeci, B.; Delikara, D.; Şüküroğlu, B.; Yağcı, İ.
2012
Journal / Book Name: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
No/Edition: 9 (1), s:534-545
Authors: Çetin, B. ve BAY, E.
2011
Journal / Book Name: Electronic Journal Of Research In Educational Psychology
No/Edition: 9 (2), 893-910
Authors: BAY, E.
2011
Journal / Book Name: New Educational Review
No/Edition: 24 (2), 283-292
Authors: BAY, E.& Kotaman, H.
2011
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 10 (2), 909 -925
Authors: BAY, E.
2011
Journal / Book Name: Electronic Journal Of Research In Educational Psychology
No/Edition: 9 (2), 893-910.
Authors: BAY, E.
Development of “learner roles in constructive learning environment” scale.
2010
Journal / Book Name: Electronic Journal Of Research In Educational Psychology
No/Edition: 8 (2), 617-642
Authors: BAY, E.; Gundoğdu, K.& Kaya, H.İ.
2010
Journal / Book Name: Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 3(1), 2-16
Authors: BAY, E.; Karakaya, Ş. ve Yeşilyurt, A.
2009
Journal / Book Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 2 (9), 279-287
Authors: Mert, O.; Alyılmaz, S.; BAY, E.; Akbaba, S.
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2016
Journal / Book Name: İSER
Authors: CÜCÜK, E.; BAY, E.; DOGAN, A.
DETERMINING AND EVALUATING THE ENROLLMENT STANDARDS AND PROCEDURES FOR TEACHER TRAINING INSTITUTIONS FROM TANZIMAT TO REPUBLIC IN OTTOMAN EMPIRE (According to Documents of Constitution and Regulations)
2015
Journal / Book Name: 3rd International Congress on Curriculum and Instruction on 22-24 October 2015
Authors: Çırak, S. ve BAY, E.
The Investigation Of Blended Learning Supported By The Quantum Learning Cycle from The Perspectives Tf Teacher Candidates By Using Q Methodology.
2015
Journal / Book Name: 3rd International Congress on Curriculum and Instruction on 22-24 October 2015
Authors: Çırak, S. ve BAY, E.
From The Teacher Candidates’ Point Of View Edmodo: Social Learning Network.
2015
Journal / Book Name: 3rd International Congress on Curriculum and Instruction on 22-24 October 2015
Authors: Kahramanoğlu, R.; BAY, E.
A Study on Possible Assessment Methods for Acceptance Standards for Teacher Training Institutions
2014
Journal / Book Name: Türk Dünyası Vatandaşlığı Çalıştayı
Authors: Bay, E.
Neden Türk Dünyası Vatandaşlığı
2014
Journal / Book Name: I. Uluslar arası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu.
Authors: Bay, E., Doğan, A., Demir, S.
Türk dünyası vatandaşlığı ders programı geliştirilmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesi.
2013
Journal / Book Name: Currıculum Development (An Analysis of Its Applicability In Turkey), Sözlü Bildi
Authors: Aydın, Z.; Kahramanoğlu, R. ve Bay, E.
Teachers’ Opinions Concerning School-Based Currıculum Development (An Analysis of Its Applicability In Turkey)
2012
Journal / Book Name: 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educatıonal Leadershıp 25-28 Ekim
Authors: Çetin, B., Delikara, D., BAY, E. ve Türkan, A.
2012
Journal / Book Name: International Conference on New Horizons in Education. -05-07 June 2012. Prague/
Authors: BAY, E., DEMİR, S.; BAĞÇECİ, B.; ATEŞ, G.N.;Pamuk, T.; Türkkan, A.;Günen, F.
2012
Journal / Book Name: International Conference on New Horizons in Education. -05-07 June 2012
Authors: BAY, E.; Celkan, H.Y.; Bağçeci, B.; Delikara, D.; Şüküroğlu, B.; Yağcı, İ.
2012
Journal / Book Name: International Conference on New Horizons in Education. -05-07 June 2012
Authors: BAY, E., DEMİR, S.; BAĞÇECİ, B.; ATEŞ, G.N.;Pamuk, T.; Türkkan, A.;Günen, F.
2012
Journal / Book Name: 4th World Conference on Educational Sciences. 2-5 February 2012
Authors: BAY, E.; Bağçeci, B.; Gündoğdu, K.; Demir, S. ve Özdemir, D.
2012
Journal / Book Name: 4th World Conference on Educational Sciences. 2-5 February 2012
Authors: Ozan, C.; Gündoğdu, K., BAY, E.; Celkan, H.Y.
2011
Journal / Book Name: 7th Annual International Conference on Education 7-9 July 2011
Authors: BAY, E.; Çetin, B. ve Bagceci, B.
2011
Journal / Book Name: Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi. 23-25 Haziran 2011
Authors: BAY, E.; Celkan, H.Y. ve Çetin, B.
2011
Journal / Book Name: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 5-8 Ekim 2011
Authors: BAY, E.; Gündoğdu, K.; Direkçi, D. ; Ozan, C.; Özdemir, D.
2011
Journal / Book Name: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 5-8 Ekim 2011
Authors: Gündoğdu, K.; Çelik, N.; Balcı, A.; Taşgın, A. ve BAY, E.
2010
Journal / Book Name: Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II
Authors: BAY, E.; Kaya, H.; Küçükoğlu, A.; Ozan, C.; Taşgın, A.; Köse, E.; Gündoğdu,
2010
Journal / Book Name: Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II
Authors: BAY, E.; Kaya, H.; Küçükoğlu, A.; Ozan, C.; Taşgın, A.; Köse, E.; Gündoğdu,
2010
Journal / Book Name: 8. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi. 9-13 Haziran 2010
Authors: Mert, O., BAY, E.; Alyılmaz, S.
2010
Journal / Book Name: II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 29 Nisan-2 Mayıs 2010
Authors: Küçükoğlu, A.; BAY, E. ve Kaya, H.İ.
2009
Journal / Book Name: Avrupa'da Demokrasi ve Demokrasi Eğitimi Uluslararası Sempozyumu
Authors: BAY, E.; KAYA, H.İ.;Gündoğdu, K.
2009
Journal / Book Name: The First International Congress of Educational Research.1-3 Mayıs 2009
Authors: BAY, E.; KAYA, H.İ.;Gündoğdu, K.; KARAKAYA;Ş.; Taşgın, A.; Köse, E.;Sönmez,
2009
Journal / Book Name: 7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi. 9-11 Haziran 2009
Authors: MERT, O.; ALYILMAZ, C. ve BAY, E.
2008
Journal / Book Name: International Conference on Educational Sciences 2008 (ICES’08) June 23-25
Authors: Gündoğdu, K.; BAY, E.; KAYA, H.İ.
2007
Journal / Book Name: II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 24-27 Ekim 2007
Authors: Koçyiğit, S., Gündoğdu, K. ve Bay, E.
2004
Journal / Book Name: Uluslar Arası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu. 20-21 Mayıs 2004
Authors: Karakaya, Ş. ve BAY, E.
2004
Journal / Book Name: I.Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi 29 Haziran-3 Temmuz, 2004
Authors: KÖK, M; Tuğluk, M; Bay, E.
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Eğitim Sosyolojisi
Authors: BAY, E. ve Döş, B.
Toplumsal Değişme ve Eğitim.
2016
Journal / Book Name: Reform ve değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları.
Authors: Çırak, S. ve Bay, E.
Cumhuriyet Dönemi Matematik Öğretim Programlarının Genel hedefleri Bakımından Değerlendirilmesi.
2016
Journal / Book Name: Reform ve değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları.
Authors: Ergun, M.; Özmantar, M. F.; BAY, E. ve Ağaç, G.
Cumhuriyet Döneminden Günümüze Eğitim Sistemimiz Ve Program Geliştirme Alanında Değişimler Ve Gelişimlerin Analizi.
2014
Journal / Book Name: Öğretim İlke ve Yöntemleri.
Authors: Bay, E.
Eğitimde yapılandırmacılık ve öğretim sürecinde kullanımı
2011
Journal / Book Name: Eğitim Bilimine Giriş. Editör: Remzi Yavaş KINCAL. Grafiker yayın, Ankara
Authors: Bay, E.
2007
Journal / Book Name: Eğitim Bilimine Giriş. Editör: Durmuş Ekiz ve Haydar Durukan. Lisans yayıncılık
Authors: Küçükoğlu, A. ve Bay, E.
National Journals
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Ege Eğitim Dergisi
No/Edition: (16) 2: 274-296
Authors: Özyurt, M.; Demir, S. ve BAY, E.
Okul temelli yaklaşımla geliştirilen değer eğitim programının etkililiğinin değerlendirilmesi
2015
Journal / Book Name: Route Educational and Social Science Journal.
No/Edition: 2(4), 200-227
Authors: Özpolat Turan, E.; BAY, E.
Program uyumluluğu ve program uyumluluğunu etkileyen faktörlere ilişkin literatür
2015
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 14 (4), 933 -947.
Authors: DEMİR, S.; BAY, E.; VURAL, O.F.; AVCI, M.
Changes in the Beliefs of the Prospective Teachers on Knowledge, Learning and Teaching in a Social Constructivist Teaching Setting Applied.
2015
Journal / Book Name: Uluslararası TEKE dergisi
No/Edition: 1/4 , s: 86-97
Authors: BAY, E.; DEMİR, S.; MERT, O. ve diğ.
Kültürlerarası bağlamda Türk Dünyası Vatandaşlığı projesi geliştirilmesi
2013
Journal / Book Name: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,
No/Edition: 11(3), 301-322.
Authors: OZAN, C.; TAŞGIN, A.; BAY, E.; KAYA, H.İ.
Sınıf öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramına ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
2013
Journal / Book Name: Eğitim ve Toplum Dergisi
No/Edition: 2(5), s: 34-55.
Authors: BAY, E.; Türkan, A.; Tosun, Ş.; Deliçay, F.; Ateş, G.N.; Pamuk, T.; Ozkan, S.
4+4+4 modelinin paydaşlar bağlamında değerlendirilmesi. Aktif katılım mı? pasif direniş mi?
2011
Journal / Book Name: Mediterranean Journal of Educational Research
No/Edition: 3 (8), 60-78
Authors: Koçyiğit, S., Gündoğdu, K.,ve BAY, E.
2011
Journal / Book Name: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: Sayı 23, s: 49-70
Authors: BAY,E.; MERT, O. ve OZAN, C.
2010
Journal / Book Name: (NWSA) e- Journal of New World Sciences Academy
No/Edition: 5(2), 646-664
Authors: BAY, E.; KAYA, H.İ. ve Gündoğdu, K.
2010
Journal / Book Name: Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 5(I-II), s: 55-67
Authors: Gündoğdu, K.; Coşkun, Z.S.; Albez, C. ve BAY, E.
2009
Journal / Book Name: Mediterranean Journal of Educational Research
No/Edition: 2 (5), 1-31
Authors: BAY, E.; KAYA, H.İ.;Gündoğdu, K.; KARAKAYA;Ş.; Taşgın, A.; Köse, E.;Sönmez, S
2009
Journal / Book Name: Çağdaş Eğitim Dergisi
No/Edition: 369,7-16
Authors: Bay, E. ve Karakaya, Ş.
2009
Journal / Book Name: Mediterranean Journal of Educational Research
No/Edition: 2 (5), 57-89.
Authors: BAY, E.
2009
Journal / Book Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 8 (28),40-55
Authors: BAY, E. ve Karakaya Ş.
2008
Journal / Book Name: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 17, 82-90
Authors: KÖK, M; Tuğluk, M.; KOÇYİĞİT, S ve BAY, E.
2007
Journal / Book Name: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
No/Edition: 10 (2), 221-231
Authors: Kaya, H.İ.; BAY, E. ve Yazıcı, G.; Şebin, K.
2006
Journal / Book Name: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 13,104-112
Authors: BAY, E. ve Karakaya, Ş.
2006
Journal / Book Name: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
No/Edition: (8)2, 211-224
Authors: BAY, E.;Tuğluk, M. ve Koçyiğit, S.
2005
Journal / Book Name: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 11,294-303
Authors: KÖK, M.; Tuğluk, M. ve BAY, E.
2004
Journal / Book Name: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
No/Edition: 2 (2), 223-234
Authors: BAY, E. ve Tuğluk, M.; Gençdoğan, B.
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2014
Journal / Book Name: 3.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi.
Authors: Kahramanoğlu, R. ve BAY, E
Öğretmen Yetiştiren Kurumlar İçin Giriş Standartlarının Belirlenmesi: Delphi Çalışması 3.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 7-9 Mayıs 2014 Gaziantep Üniversitesi,
2014
Journal / Book Name: 3.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi.
Authors: Turan Polat E., Kara, A., BAY, E.
Eğitimin Sosyal İşlevi Açısından Yerel Gazetelerin İncelenmesi (Adıyaman İli Örneği), 3.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 7-9 Mayıs 2014 Gaziantep Üniversitesi.
2013
Journal / Book Name: XII Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu.
Authors: BAY, E., Kahraman, R. ve Aydın, Z.
Öğretmenlerin mesleki gelişimleri bağlamında rehber öğretmenlik uygulamasının etkililiğinin değerlendirilmesi. XII Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 23-25 Mayıs 2013. Adnan Menderes Üniversitesi. Aydın. (Özet)
2011
Journal / Book Name: Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi. 6-28 Ekim 2011
Authors: Gündoğdu, K. ve Bay, E.
2010
Journal / Book Name: I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 13-15 Mayıs 2010
Authors: Bay, E.; Kaya, H.; Küçükoğlu, A.; Ozan, C.; Taşgın, A.; Köse, E.; Gündoğdu, K
2010
Journal / Book Name: 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 16-18 Eylül 2010
Authors: Ozan,C.;Taşgın, A.; Bay, E. & Kaya, H.
2007
Journal / Book Name: XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007
Authors: Kaya, H.İ; Küçükoğlu, A. ve Bay, E. ve diğ.
2006
Journal / Book Name: 5. Sokakta Çalışan Çocuklar Sempozyumu. 4-6 Kasım 2006
Authors: Gençdoğan, B. ve Bay, E
Other Publications
Year
Content
2013
Journal / Book Name: Gaziantep Eğitim Tarihini Konuşturan Fotoğraflar
Authors: KAZAZ, B.
Kazaz, B. (2013) Gaziantep Eğitim Tarihini Konuşturan Fotoğraflar. (Editör: Erdal BAY). Üniversite Vakfı yayınları.
2007
Journal / Book Name: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
No/Edition: 10 (1), 52-60
Authors: Şirinkan, A.;Çalışkan, E.;Gündoğdu, K.; Şirinkan, S. ve BAY, E.
2007
Journal / Book Name: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
No/Edition: 9 (3), 46-52
Authors: Şirinkan, A.; Çalışkan, E.;Gündoğdu, K.;BAY, E.
Design ~GAÜN WebTeam