Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. AYHAN DOĞAN
HOMEPAGE.
Publications
International Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
Authors: Sadık Çetin, Ayhan DOĞAN

YENİÇERİ OCAĞININ İLGASI VE AMASYA’YA YANSIMALARI. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL. Vol:4, Issue:16.

2017
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
No/Edition: 16(1)
Authors: CÜCÜK EYÜP,BAY ERDAL,DOGAN AYHAN

CÜCÜK EYÜP,BAY ERDAL,DOGAN AYHAN (2017). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da Ögretmen Yetistiren Kurumlara Ögrenci Giris Sartları Ile Usullerinin Belirlenmesi ve Degerlendirilmesi (Nizamnâme ve Talimatnâmelere Göre). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 136, Doi: 10.21547/jss.281640

2017
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
No/Edition: 16(3)
Authors: DOGAN AYHAN, ÇETİN SADIK

DOGAN AYHAN,çetin s (2017). Istanbul’da Bir Hususi Mektep Girisimi “Asiyan Mektepleri”. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), 827-838.

2014
Journal / Book Name: University Journal Of Social Sciences,
No/Edition: Vol. 13, No. 2,
Authors: DOĞAN, A.
DOĞAN, A. (2014). Osmanlı Devleti'nde Alman Kültürel Yayılmacılığı: Maraş Örneği, Gaziantep University Journal Of Social Sciences, Vol. 13, No. 2, (437-462), ISSN: 1303-0094, Gaziantep.
2014
Journal / Book Name: Türk Dünyası Arastırmaları Dergisi,
Authors: DOGAN AYHAN

DOGAN AYHAN (2014). Osmanlı Dönemi nde Balkanlarda Bir Tüfek Üretim Merkezi Kalkandelen Tetova. Türk Dünyası Arastırmaları Dergisi, 108(212), 89-113.

Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: 2014
Authors: DOGAN AYHAN

DOGAN AYHAN (2014). R 1286 1288 M 1870 1872 Tarihli Ceyb i Hümâyûn Defterleri ne Göre Sultan Abdülaziz in Özel Hazinesi nin Durumu. Turkish Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,), 9(7), 289-309.

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2018
Authors: CÜCÜK EYÜP, DOGAN AYHAN

Türkiye’de “Eğitim Tarihi” Alanında Yapılmış Doktora Tezlerindeki Geçerlik Ve Güvenirlik Önlemlerinin İncelenmesi . V. Uluslararası Tarih Egitimi Sempozyumu, 136-136. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

2018
Authors: Emrah Berkant PATOĞLU, Ayhan DOĞAN

Tarihsel Süreç İçerisinde Askeri Rüştiyelerin Öğretim Programlarının İncelenmesi. V. Uluslararası Tarih Egitimi Sempozyumu, 135-135. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

2017
Journal / Book Name: ALFARABI 1st International Congress on Social Sciences
Authors: DOGAN AYHAN, çerikan fatma

DOGAN AYHAN,çerikan fatma (2017). OSMANLI DEVLETI’NDE KIZ SANAYI MEKTEPLERI. ALFARABI 1st International Congress on Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2017
Journal / Book Name: ALFARABI 1st International Congress on Social Sciences
Authors: DOGAN AYHAN,ÇETIN SADIK

DOGAN AYHAN,ÇETIN SADIK (2017). ISTANBUL’DA BIR HUSUSI MEKTEP GIRISIMI ‘’ASIYAN MEKTEPLERI’’. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2017
Journal / Book Name: 26. Uluslararası Egitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017)
Authors: CÜCÜK EYÜP, DOGAN AYHAN

CÜCÜK EYÜP,DOGAN AYHAN (2017). Türkiye’de “Egitim Tarihi” Alanında Yapılmıs Doktora Tezleri üzerine Sistematik Bir Inceleme. 26. Uluslararası Egitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2017
Authors: Ayhan Doğan, Eyüp Cücük

Gazi Ayıntap Gazetesi’nde Maarife Dair Haberler (1930- 1938) Üzerinden Bir Yerel Egitim Tarihi Okuması. Uluslararası Gaziantep Sempozyumu (Millî Mücadele Döneminde Gaziantep) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(

2016
Journal / Book Name: ISER- 21st International Conference on Education and Social Science (ICESS-2016)
Authors: CÜCÜK, E.; BAY, E.; DOĞAN, A.
Determining And Evaluating The Enrollment Standards And Procedures For Teacher Training Institutions From Tanzimat To Republic In Ottoman Empire (According to Documents of Constitution and Regulations). ISER- 21st International Conference on Education and Social Science (ICESS-2016), (31/01/16), Lizbon/Portekiz.
2014
Journal / Book Name: I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Authors: DOĞAN, A.; Bay, E.
DOĞAN, A.; Bay, E. Türk Dünyası Vatandaşlığı Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 18-21 Mart 2014, Niğde-Türkiye.
2013
Journal / Book Name: Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi.
Authors: DOĞAN, A.
DOĞAN, A. H. 1261 (M. 1845) Tarihli Kalkandelen Kazası Temettuat Defteri Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi. 17-19 Mayıs 2013, Saraybosna- Bosna Hersek.
2009
Journal / Book Name: Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu
Authors: DOĞAN, A
DOĞAN, A. 12230 Numaralı Halep Haremeyn Evkafı Defteri Verileri Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu, 21-24 Aralık 2009, Gaziantep-Halep.
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Doç. Dr. Numan Durak Aksoy Anısına (Hayatı, Eserleri ve Armaganı)
Authors: DOGAN AYHAN

(2017)., DOGAN AYHAN, Yemenden Milli Mücadeleye Maraslı Sehitler. Gaziantep Üniversitesi, Editör:Yrd. Doç.
Dr. Yunus Emre TANSÜ Yrd. Doç. Dr. Mehmet BIÇICI, Basım sayısı:1, Türkçe (Bilimsel Kitap),

2014
Journal / Book Name: ÇANAKKALE'DEN CUMHURİYET'E MARAŞLI ŞEHİTLER
No/Edition: 1. BASKI
Authors: AYHAN DOĞAN
National Journals
Year
Content
2004
Journal / Book Name: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 11
Authors: DOĞAN, A.
DOĞAN, A. (2004). Maraş'ta Misyonerlik Faaliyetleri, (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı Ve XX. Yüzyılın Başlarında), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11, Konya.
2003
Journal / Book Name: Milli Mücadele'de Güney Bölgesi Sempozyumu
Authors: DOĞAN, A
DOĞAN, A. Antep ve Maraş'taki Bazı Yabancı Kurumlar Ve Bunların Milli Mücadele'deki Tutum Ve Davranışları, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Milli Mücadele'de Güney Bölgesi Sempozyumu (25-27 Aralık 2013/Gaziantep).
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2013
Journal / Book Name: Sultan Abdülaziz Ve Dönemi Sempozyumu
Authors: DOĞAN, A.
DOĞAN, A. R.1286-1288/M.1870-1872 Tarihli Ceyb-i Hümâyûn Defterleri’ne Göre Sultan Abdülaziz’in Özel Hazinesi’nin Durumu, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Sultan Abdülaziz Ve Dönemi Sempozyumu (12-13 Aralık 2013/Ankara).
Other Publications
Year
Content
2018
Authors: Ayhan Doğan, Eyüp Cücük

Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 03.05.2018-03.05.2018, Milli Mücadelede
Kadınlar, V. Alan Egitiminde Materyal Tasarımı Sergisi,

2018
Authors: Ayhan Doğan, Eyüp Cücük

Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 03.05.2018-03.05.2018, Islamiyet Öncesi
Dönemde Türk Aile Yapısı, V. Alan Egitiminde Materyal Tasarımı Sergisi,

2018
Authors: Ayhan Doğan, Eyüp Cücük

Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 03.05.2018-03.05.2018, 15 Temmuz
Demokrasi Mücadelesi, V. Alan Egitiminde Materyal Tasarım Yarısması/Sergisi,

2017
Authors: Ayhan Doğan, Eyüp Cücük

Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 13.12.2017-13.12.2017, Kayı Obası, IV. Alan
Egitiminde Materyal Tasarımı Sergisi,

2017
Authors: Ayhan Doğan, Eyüp Cücük

Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 13.12.2017-13.12.2017, Orhun Kitabeleri, IV.
Alan Egitiminde Materyal Tasarımı Sergisi,

2017
Authors: Ayhan Doğan, Eyüp Cücük

Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 13.12.2017-13.12.2017, Çatalhöyük Neolitik
Yerleskesi, IV. Alan Egitiminde Materyal Tasarımı Sergisi,

2014
Journal / Book Name: Prof. Dr. Mustafa Keskin Armağanı - Türk Tarih ve Kültür Araştırmaları
Authors: DOĞAN, A.
DOĞAN, A. (2014). 12230 Numaralı Halep Haremeyn Evkafı Defteri Verileri Üzerine Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Mustafa Keskin Armağanı - Türk Tarih ve Kültür Araştırmaları, Edt: Remzi KILIÇ, İdeal Kültür Yayıncılık, (383-396), İstanbul.
2005
Journal / Book Name: Çanakkale Cephesi’nde Niğde Sancağı Ulukışla Kazası Şehitleri Üzerine Bir Değerl
Authors: DOĞAN, A.
DOĞAN, A. (2005). Çanakkale Cephesi’nde Niğde Sancağı Ulukışla Kazası Şehitleri Üzerine Bir Değerlendirme, Niğde Tarihi Üzerine, Editör, Musa ŞAŞMAZ, İstanbul.
Design ~GAÜN WebTeam