Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. HİLMİ BAYRAKTAR
HOMEPAGEHISTORY DEPARTMENT
Publications
International Journals
Year
Content
2008
Journal / Book Name: Bilig Dergisi
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
Kırım Savaşı Sonrası Adana Eyaleti'ne Yapılan Nogay Göç ve İskânları (1859–1861)
2008
Journal / Book Name: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 172
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
Girit’ten Adana Vilayeti’ne Yapılan Göç ve İskânlar
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: 19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayı
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
XIX. Yüzyılda Ermenilerin Osmanlı Devletini Terkinde Yerli ve Yabancı Basının Etkisi Üzerine Düşünceler
2013
Journal / Book Name: III. İnternational Conference On Luca Pacioli in accounting History, III. Baklan
Authors: Cengiz TORAMAN – Hilmi BAYRAKTAR
Budget Practices in The Last Era of Ottoman State And The Jerusalem Budget Practice for The Year 1333 Hegira,
2009
Journal / Book Name: 7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
Osmanlı Macar İlişkilerinde “Ermeni Meselesi"
2008
Journal / Book Name: Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar (XIX
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
Batıda Ermeniler Lehinde Kamuoyu Oluşturma Çabaları Karşısında Matbuat-ı Ecnebiye İdaresi ve Çalışmaları
2008
Journal / Book Name: Internatıonal CommıtteeOf Pre-Ottoman And Ottoman Studıes.18th Symposıum(CIEPO18
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
Osmanlı Perspektifiyle Macar Bağımsızlık Hareketi ve Osmanlı-Macar İlişkileri
2007
Journal / Book Name: 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi)
No/Edition: 2
Authors: Prof.Dr. HİLMİ BAYRAKTAR
Ortadoğu Topraklarında Osmanlı İdaresi Aleyhine Yapılan Yerli ve Yabancı Basın Yayın Faaliyetleri ve Devlet Adamlarının Tutumu
Journal / Book Name: 2. Uluslar arası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi,
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
Yeniden Yapılanma Sürecinde Kosova Vilayeti Vakıflarının İktisadi Verileri Üzerine Bir Değerlendirme
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2014
Journal / Book Name: Ayntab Vakıfları
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
Ayntab Vakıfları
2014
Journal / Book Name: Temettuat Defterlerine Göre PİRLEPE
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
Temettuat Defterlerine Göre Pirlepe
2013
Journal / Book Name: Balkanlarda Osmanlı Şehirleri
Authors: Prof. Dr. Mustafa DEMİR, Prof. Dr. Ali ARSLAN, Prof. Dr. Hilmi BAYRAKTAR
“XIX. Yüzyılda Pirlepe Kazası
2007
Journal / Book Name: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Urfa Sancağı
No/Edition: 1
Authors: Prof. Dr. Hılmı bayraktar
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Urfa Sancağı
2005
Journal / Book Name: Niğde Tarihi Üzerine
Authors: Prof. Dr. Musa ŞAŞMAZ, Prof. Dr. Hilmi BAYRAKTAR
Tanzimat Dönemi Niğde Sancağı Mali Verileri ve Bunların Değerlendirilmesi”
2004
Journal / Book Name: XIX. Yüzyılda Halep Eyaleti’nin İktisadî Vaziyeti
No/Edition: 1
Authors: Prof. Dr. Hilmi BAYRAKTAR
XIX. Yüzyılda Halep Eyaleti’nin İktisadî Vaziyeti
National Journals
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 10
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
Meşrutiyet Dönemi Kosova Vilayeti Mali Verileri Üzerine Bir Değerlendirme
2007
Journal / Book Name: SÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 18
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
Ortadoğu İle İlgili Ayrılıkçı Basın Faaliyetleri Hakkında Sultan II. Abdülhamit’e Sunulan Bazı Layihalar
2001
Journal / Book Name: Tarih ve Toplum Dergisi
No/Edition: 206
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
Kurtuluş Harbi Sonrası Ulusal Sınırlarda Meydana Gelen Değişimin Halep ve Gaziantep Kentine Olan Etkisi
2000
Journal / Book Name: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 124
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
XVIII.-XIX. Yüzyıllarda Halep Eyaleti’nde Yabancı Devlet Konsolosluklarının “Himâyân” Suiistimalleri
2000
Journal / Book Name: Bilge Dergisi
No/Edition: 25
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
XIX. Yüzyılda Halep İsyanlarının Sosyo-Ekonomik Sonuçları
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2000
Journal / Book Name: Gaziantep’in Tarihi ve Kültürü Sempozyumuna Sunulan Bildiri
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Antep’in İdari Yapısı ve İktisadi Durumu
Other Publications
Year
Content
2000
Journal / Book Name: Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu
Authors: Prof. Dr. Hilmi Bayraktar
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Antep’in İdari Yapısı ve İktis adi Durumu
Design ~GAÜN WebTeam