Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. MEHMET SİNCAR
HOMEPAGEDepartment of Educational Sciences
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice
No/Edition: 20(2)
Authors: Kondakçı, Y., Beycioğlu, K., Sincar, M. & Uğurlu, C.T.

Readiness of teachers for change in schools.

2016
Journal / Book Name: Educational Studies
No/Edition: 42 (4)
Authors: Kondakçı, Y., Zayim, M., Beycioğlu, K., Sincar, M. & Uğurlu, C.T.

The mediating roles of internal context variables in the relationship between distributed leadership perceptions and continuous change behaviours of public school teachers.

2013
Journal / Book Name: Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP)
No/Edition: 13 (2)
Authors: Sincar, M.

Challenges school principals facing in the context of technology leadership.

International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2014
Journal / Book Name: The Educational Superintendent: Between Trust and Regulation. Adam E. Nir (Ed.)
Authors: Beycioğlu, K., Sincar, M., Özer, N., Uğurlu, C.T. & Yıldırım, M.C.

Mapping the terrain of superintendency in Turkey: structural, institutional and normative features.

National Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
No/Edition: 23 (1)
Authors: Özmantar, Z.K. & Sincar, M.

Öğretmenlikten şube müdürlüğüne geçen eğitim yöneticilerinin yönetsel algılarındaki değişimin incelenmesi

2016
Journal / Book Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
No/Edition: 22 (2)
Authors: Şahin, İ., Beycioğlu, K., Sincar, M. & Çıkrıkçı, F.

Öğretmen rotasyon (zorunlu yer değiştirme) ölçeğinin geliştirilmesi

Design ~GAÜN WebTeam