Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. FATİH BOZBAYINDIR
HOMEPAGEEĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Multidisciplinary Journal of Educational Research
No/Edition: 7 (2)
Authors: Mahmut Kalman, Fatih Bozbayındır

An Investigation of Dispositional Resistance, Change-specific Resistance and Change-Related Information: The Case of the “4+ 4+ 4” Educational Reform in Turkey

2017
Journal / Book Name: Sakarya University Journal of Education (SUJE)
No/Edition: 7(2)
Authors: Fatih Bozbayındır, Mevlüt Kara

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) Karşılaşılan Sorunlar ve Öğretmen Görüşleri Temelinde Çözüm Önerileri

2016
Journal / Book Name: Electronic Journal of Education Sciences
No/Edition: 1 (2)
Authors: Habib ÖZGAN, Fatih BOZBAYINDIR, Mahmut KALMAN

Öğretim Elemanlarının Hesap Verebilirliklerine İlişkin Üniversite Öğrenci Görüşleri

2015
Journal / Book Name: International Journal of Leadership and Change
No/Edition: 3 (1)
Authors: Mustafa Samancioglu, Murat Baglibel, Fatih Bozbayindir, Mahmut Kalman

Educational Leaders' and Teachers' Opinions About Changes in the Turkish Education System: A Qualitative Case Study

2013
Journal / Book Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
No/Edition: 13 (1)
Authors: Fatih BOZBAYINDIR, Erkan KAYABAŞI

Ortaöğretim Kurumlarında Örgütsel Sinizmin Nedenleri ve Etkileri

2013
Journal / Book Name: Akademik Bakış Dergisi
No/Edition: 37
Authors: Bayram Çetin, Habib Özgan, Fatih Bozbayındır

İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet ve Sinizm Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2013
Journal / Book Name: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 6 (1)
Authors: Habib Özgan, Lola Bulut, Ayhan Bulut, Fatih Bozbayındır
Öğretmenlerin Ruhsal Liderlik Algıları İle Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2011
Journal / Book Name: e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences
No/Edition: 6 (1)
Authors: Habib Özgan, Fatih Bozbayındır, Ayla Yalçın

Mükemmliyetçi Okul Müdürlerinin Öğretmenler Üzerindeki Etkileri

2011
Journal / Book Name: Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty
No/Edition: 16
Authors: Habib Özgan, Fatih Bozbayindir

Okullarda Adil Olmayan Uygulamalar ve Etkileri

2011
Journal / Book Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 36 (36)
Authors: Habib ÖZGAN, Çiğdem ÇELİK, Fatih BOZBAYINDIR

Müzakere Beceri ÖLçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Authors: Fatih Bozbayındır, Sedat Alev

Öz Yeterlilik, Proaktif Kişilik ve Değişime Açıklık Arasındaki İlişki

2016
Journal / Book Name: International Conference on Research in Education and Science
Authors: BOZBAYINDIR FATİH,KARA MEVLÜT

The Challenges Faced in Enhancing Formal and Non Formal Education and Training Courses Etcs And Solution Proposals Based on Teacher Vews

2016
Journal / Book Name: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
Authors: BOZBAYINDIR FATİH

Investigation of High Schools Teachers Organizatioanal Trust Levels

2016
Journal / Book Name: II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Authors: BOZBAYINDIR FATİH,DOĞAN PERİHAN

Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Perfpormans Değerlendirme Yöntemine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Journal / Book Name: II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
No/Edition: 2016
Authors: KARA MEVLÜT,BOZBAYINDIR FATİH

Suriyeli Mültecilere Yönelik Geçici Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitimin Katkıları

National Journals
Year
Content
2010
Journal / Book Name: Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 5 (1)
Authors: Habib ÖZCAN, Çiğdem Celik, Fatih BAYINDIR

İlköğretim okulu müdürlerinin müzakere becerilerinin incelenmesi

Design ~GAÜN WebTeam