Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. ZEYNEL ÖZLÜ
HOMEPAGEHISTORY DEPARTMENT
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: BELLETEN
No/Edition: C.LXXXI-291,419-486
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
OSMANLI DEVLETİ’NDE DİFTERİ HASTALIĞI VE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE DAİR BULGULAR (19.YÜZYIL SONLARI VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA)
2015
Journal / Book Name: tekedergisi.com/DergiArama.aspx?Turu=True&Kelime=Zeynel... Uluslararası Türkçe
No/Edition: 4/1
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
KIRGIZ ADI VE İNANÇLARI İLE İLGİLİ BAZI BULGULARIN TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI BAĞLAMINDA ÖNEMİ ,ss. 98-104
2015
Journal / Book Name: BELLETEN
No/Edition: Cilt: LXXIX-Sayı:285
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
Osmanlı Döneminde Hacı Bektaş Veli Sülalesi: Çelebiler
2014
Journal / Book Name: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
No/Edition: S. 69
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
BEKTAŞİ TEKKELERİNİN GELİRLERİNE DAİR GÖZLEMLER
2014
Journal / Book Name: MİLLİ FOLKLOR (İNDEKS:AHCI)
No/Edition: S. 101, ss. 209-224
Authors: Zeynel Özlü
osmanlı sarayında aşure geleneği uygulamasına dair - Milli Folklor
2014
Journal / Book Name: Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi (ATAD)
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
19. YÜZYIL SONLARINDA OSMANLI DEVLETİNDE HAZIRLANAN İKİ RİSALE: VEBÂ-YI BAKARÎ VE ZÂTÜLCENB
2014
Journal / Book Name: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
No/Edition: S. 71.
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
BİR BEKTAŞİ BABASININ TEREKESİ: HAYDAR BABA İBNİ ..
2013
2013
Journal / Book Name: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
No/Edition: S. 65, 135-168
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
Osmanlılarda Haberleşme ve Tören Ocağı: Peykân-I Hassa | ÖZLÜ ...
2013
Journal / Book Name: Belleten
No/Edition: C.LXXVII-S.2,671-711
Authors: Zeynel ÖZLÜ
Halk Hekimliğinden Diş Hekimliğine: 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Dişçilik Mesleği (Erbâb-ı Esnân)
2012
Journal / Book Name: BELLETEN
No/Edition: Cilt: LXXVI- S. 275
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
19. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Devleti'nde Veterinerlik Mesleği ile İlgili bir Değerlendirme
2012
Journal / Book Name: BİLİG
No/Edition: 61
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
19. Yüzyılda Düzce Kazasına Göçler* - Bilig
2012
Journal / Book Name: TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ
No/Edition: S. 63
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
Besni Kazasında Alevi Bektaşi Ocakları ile İlgili Bulgular | Özlü | Türk ...
2012
Journal / Book Name: TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ
No/Edition: S. 61
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
Osmanlı Devleti'nin Hz. Ali Ahfadı (Şerifler) ile İlgili Uygulamalarına Dair Bir Değeerlendirme
2011
2011
Journal / Book Name: ERDEM DERGİSİ
No/Edition: S. 59
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
Osmanlılarda Dondurma ve Dondurmacılık Mesleği ile İlgili Notlar
2011
Journal / Book Name: TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ
No/Edition: S. 57
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
Osmanlı Devletinde Tekkelere Bir Bakış : Aşure Geleneği | ÖZLÜ ...
2011
Journal / Book Name: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi
No/Edition: S. 58
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
OSMANLI SARAY ŞEKERLEME VE ŞEKERLEMECİLERİ İLE İLGİLİ NOTLAR
2009
Journal / Book Name: Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi
Authors: Özlü, Z.,
19. Yüzyılda Düzce ve Akçakoca Kazalarında Kullanılan Aile ve Erkek Kişi Adları
2007
Journal / Book Name: Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi,
No/Edition: S. 48, 55- 83,
Authors: Özlü, Z
“Göynük’e (Bolu) Ait Bazı Gelir Kaynakları ve İdaresi: Tımar, Zeamet ve Mukataalar (H.1154/1307/M.1741-1889”,
2007
Journal / Book Name: TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ
No/Edition: S. 41
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
19. Yüzyılda Göynük Kırsalında Kullanılan Sülale ve Erkek Kişi Adları
2006
Journal / Book Name: Akademik Araştırmalar Dergisi,
No/Edition: Yıl : 8, S. 31, 157-
Authors: Özlü, Z.,
“19. Yüzyılda Akşemseddin’in Göynük’teki Ahfadı”,
2006
Journal / Book Name: Akademik Araştırmalar Dergisi,
No/Edition: Yıl: 8, S. 29, 81-10
Authors: Özlü, Z.,
“Terekeler Işığında Göynük’te Aile”,
2006
Journal / Book Name: BİLİG
No/Edition: S. 39/ 127-162
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
XVIII. ve XIX. yüzyılda Göynük'te Fiyatlar - Bilig - Ahmet Yesevi ...
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: ULUSLARARASI GAZİ SÜLEYMAN PAŞA VE AKÇAKOCA TARİHİ SEMPOZYUMU III
No/Edition: C.2, 853-867
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ ENVER DEMİR
Sicilli Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Bürokrasisinde Görevli Bazı İzmitli Memurlar
2016
Journal / Book Name: 4. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu(HACETTEPE ÜNİV.KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
No/Edition: ss.1092-1104
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
Osmanlı Döneminde Gaziantep’te (Ayıntab) Isınma Kültürü
2015
Journal / Book Name: TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI VE TÜRK DÜNYASI EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI
No/Edition: -
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
BAZI TÜRK TOPLULUKLARINDAKİ DİNSEL BULGULARIN TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI BAĞLAMINDA ÖNEMİ: ÖZBEKLER VE TATARLAR
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Tarih Yazımı Üzerine (Yöntemler-Yaklaşımlar-İlkeler-Yorumlar)
No/Edition: 1. BASKI
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
Tarih Yazımı Üzerine (Yöntemler-Yaklaşımlar-İlkeler-Yorumlar)
2009
No/Edition: İtalik Yayınları
Authors: Özlü, Z.,
Batı Karadeniz’de Antik Bir Osmanlı Kenti: Prusias Ad Hypıum, Üskübü (Konuralp),
2008
Journal / Book Name: Çanakkale Savaşları Tarihi İstanbul: Değişim Yayınları, Editör: Doç.Dr. M.Demir
No/Edition: Cilt 2,
Authors: Özlü, Z.,
“1870-1876 Yılları Arasında Biga Sancağı”,
2008
Journal / Book Name: Çanakkale Savaşları Tarihi, Editör: Doç. Dr. Mustafa Demir,
No/Edition: Cilt 2, İstanbul,
Authors: . Özlü, Z.,
“1870-1876 Yılları Arasında Biga Sancağı Yönetimi”,
2008
No/Edition: Yeditepe Yayınevi
Authors: Özlü, Z.,
XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Karadeniz’de Bir Kıyı Kenti: Akçakoca
2007
Journal / Book Name: XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Adli Mekanizmanın Analizi (
No/Edition: Berikan Yayınevi
Authors: Özlü, Z.,
XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Adli Mekanizmanın Analizi ( Bolu-Göynük Örneği ),
2007
No/Edition: Berikan Yayınevi
Authors: Özlü, Z.,
Tanzimat Döneminde Anadolu’ da Kır ve Kent Hayatı (Bolu-Göynük Örneği ),
2004
No/Edition: G. Antep
Authors: Özlü, Z.,
XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Gaziantep,
National Journals
Year
Content
2016
Journal / Book Name: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
No/Edition: C.6 S.12, 68-90
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
1920 İSTANBUL MATBÛÂT CEMİYETİ KONGRESİNİN TÜRK BASINININ GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ(1920 ISTANBUL PRESS ASSOCIATION CONGRESS'S ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE TURKISH PRESS)
2010
Journal / Book Name: VAKIFLAR DERGİSİ
No/Edition: SAYI 34, S. 99-112
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
"19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Değnekçilik Mesleği"
2009
Journal / Book Name: Vakıflar Dergisi
No/Edition: 32
Authors: Zeynel Özlü
"Istabl-ı Amire'de (Has Ahır) Bulunan Hayvanlar ve Beslenmeleri Üzerine Notlar", ss. 155-172
2008
Journal / Book Name: EKEV Akademi Dergisi
No/Edition: Yıl:12, S.35,411-420
Authors: Özlü, Z.

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Düzce’de Tütün Üretimi”,

2006
Journal / Book Name: OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,
No/Edition: S.19, 381-397,
Authors: Özlü, Z.,
“Göynük’e (Bolu) Ait Bazı Gelir ve Giderlerin Tahlili: Avârız Vergisi”,
2006
Journal / Book Name: EKEV Akademi Dergisi,
No/Edition: Yıl:10, S.26,193-208
Authors: Özlü, Z.,
“Göynük Kent Merkezi’nde Bulunan Vakıflar ve Vakıf Görevlileri”,
2006
Journal / Book Name: Türk Dünyası Araştırmaları,
No/Edition: S. 163, 103-142,
Authors: Özlü, Z.,
“Terekeler Işığı’nda Göynük’te Konutlarda Mekan Düzenlemesi”,
2006
Journal / Book Name: Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi,
No/Edition: C. 8, S.2, 127-142
Authors: Özlü, Z.
“19. Yüzyılda Göynük Kent Merkezinde Kullanılan Aile ve Erkek Şahıs Adları”,
2006
Journal / Book Name: EKEV Akademi Dergisi,
No/Edition: Yıl:10, S.29,297-310
Authors: Özlü, Z.
“Göynük Kırsal Kesiminde Bulunan Vakıflar ve Vakıf Görevlileri”,
2006
Journal / Book Name: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 8/2, S. 1-13
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
“Göynük (Bolu) Menzil Teşkilatı’nda Görev Yapan Menzilciler”
2006
Journal / Book Name: Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi
No/Edition: C. 8, S.2, 69-76
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
“18. Yüzyılda Göynük’te Görev Yapan Derbent Görevlilerinin Ücretleri”
2005
Journal / Book Name: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi,
No/Edition: 36. Sayı, 207-233
Authors: Özlü, Z.,
“Terekeler Işığında Bolu-Göynük'te Giyim Kuşam"
Other Publications
Year
Content
2015
Journal / Book Name: İLK ÇAĞDAN CUMHURİYETE BİR BATI KARADENİZ KENTİ DÜZCE(AHALİYİ SADIKA/SEFİNE-İNUH
No/Edition: 2015
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
İLK ÇAĞDAN CUMHURİYETE BİR BATI KARADENİZ KENTİ DÜZCE(AHALİYİ SADIKA/SEFİNE-İ NUH), FIRAT BASIM, İSTANBUL, s. 800.
2015
Journal / Book Name: 19. YÜZYILDA BİR BATI KARADENİZ KENTİ GÜMÜŞÂBÂD/GÜMÜŞOVA
No/Edition: 1. BASKI
Authors: ZEYNEL ÖZLÜ
19. YÜZYILDA BİR BATI KARADENİZ KENTİ GÜMÜŞÂBÂD/GÜMÜŞOVA (SOSYAL-KÜLTÜREL VE EKONOMİK DURUM), FIRAT BASIM, İSTANBUL, s. 500.
Design ~GAÜN WebTeam