Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. MEHMET NURİ GÜLTEKİN
HOMEPAGEDEPARTMENT of SOCIOLOGY
Publications
International Journals
Year
Content
2012
Journal / Book Name: Papers: Revista de Sociologia
No/Edition: Vol.97, No.1
Authors: Gültekin, M.N.
Debates on Inter-ethnic Marriages: Assimilation or Integration? The Turkish Perspective
2011
Journal / Book Name: Eurasian Journal of Anthropology
No/Edition: Vol. 2, No.2
Authors: Gültekin, M.N.
Tradition, Society and the Concept of Honor: Stories on Implementation
2008
Journal / Book Name: Revista Anduli
No/Edition: Vol.8
Authors: Gültekin, M.N.
From the Garden of Euphrates to Poverty in the Shanty Towns: Water Dams, Peasants and Life in the Metropolis
2008
Journal / Book Name: Folklor/Edebiyat
No/Edition: Vol.57
Authors: Gültekin, M.N.
Köyde Yerleşme, Statü ve Güç İlişkisi: Aile ve Akrabalığın Gizil Kodları,
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2011
Journal / Book Name: 1st International Development Conference
No/Edition: pp. 233-242
Authors: Gültekin, M.N.
Social Change Village and Peasantry: Understanding the Transformations of theTwo Villages, 22-23 Eylül, Malatya, Türkiye
2009
Journal / Book Name: Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi
No/Edition: 421-426
Authors: Gültekin, M.N.
Honor, Patriarchy, and Crime thorough Novels Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim, İzmir, Türkiye
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2016
Journal / Book Name: İsyan Şiddet Yas 90’lar Türkiye sine Bakmak
No/Edition: 1
Authors: Mehmet Nuri Gültekin
İsyan Şiddet Yas 90’lar Türkiye sine Bakmak, Bölüm adı:(Beni Anlayamazsınız Komutanım!) (2016)., GÜLTEKİN MEHMET NURİ,  Dipnot Yayınevi, Editör:Ayşen Uysal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 372, ISBN:9786054878628, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3261272)
2016
Journal / Book Name: Yerel Demokrasi Sorunsalı Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi
No/Edition: 2
Authors: Mehmet Nuri Gültekin
Yerel Demokrasi Sorunsalı  Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi, Bölüm adı:(Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: Gaziantep Örneği) (2016)., GÜLTEKİN MEHMET NURİ,  Bilgi Üniversitesi Yayınları, Editör:Pınar Uyan Semerci, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 324, ISBN:978-605-399-414-5, Türkçe Araştırma Kitabı), (Yayın No: 3261158)
2010
Journal / Book Name: Un Oeil Sur Le Bazar-Anthologie des écritures théâtrales Tuques
Authors: Gültekin, M.N.
Analyse/Commentaire-Orhan Kemal: Dortoir 72, In Un Oeil Sur Le Bazar-Anthologie des écritures théâtrales Turques, (D. Dolmieu, Z. Kasapoğlu (Eds.), NonLieu, Paris, ss.126-128.
1
Journal / Book Name: Yerli ve Milli Gündelik Hayat
No/Edition: 1
Authors: Mehmet Nuri Gültekin
Yerli ve Milli Gündelik Hayat, Bölüm adı:(Bir Türkiye Masalı: Metal Fırtına'yı Okuma Denemesi) (2016)., GÜLTEKİN MEHMET NURİ,  İletişim Yayınları, Editör:Mesut Yücebaş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 352, ISBN:978-975-05-2115-7, (Yayın No: 3260743)
National Journals
Year
Content
2011
Journal / Book Name: Sosyoloji Dergisi
No/Edition: Vol.25
(2011) Köylülük, Toplumsal Değişme ve Piyasa İlişkilerinde Farklılaşma Olgusu: Gaziantep'te İki Köy Örneği, Sosyoloji Dergisi,Vol. 25, ss. 81-102.
2006
Journal / Book Name: Folklor/Edebiyat
No/Edition: Vol.12, No.48
Authors: Gültekin, M.N.
Orhan Kemal’in Ağaları: Toplumsal Değişimi Roman Karakterlerinden Okumak, Folklor/Edebiyat,Vol. 12, No.48, ss. 125-146.
2006
Journal / Book Name: Eğitim Bilim Toplum
No/Edition: No.4
Authors: Gültekin, M.N.
Makinenin Bilgisinden Düşünsel Farklılığa: Orhan Kemal’in Romanlarında ‘Usta’ Karakterleri, Eğitim Bilim Toplum, Sayı:4, No: 13, ss. 20-31.
2006
Journal / Book Name: Sosyoloji Dergisi
No/Edition: No.16
Authors: Gültekin, M.N.
Estetik ve Romanın Sosyolojik Anlamı, Sosyoloji Dergisi, Sayı: 16, ss. 159-183.
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2006
Journal / Book Name: V. Ulusal Sosyoloji Kongresi,
Authors: Gültekin, M.N.
Orhan Kemal’in Romanlarında Değişim Olgusu, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Malatya, 19-23 Eylül,ss. 229-237. (Tam Metin Bildiri)
Other Publications
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Birikim
No/Edition: 311
Authors: Mehmet Nuri Gültekin
GÜLTEKİN MEHMET NURİ (2015).  Ortadoğu’nun yeni şiddet sarmalı ve dış politika mezarlığı olarak Suriye.  Birikim(311) (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Kısa Makale) (Yayın No: 3392260)
2014
Journal / Book Name: Hece
No/Edition: 18(205)
Authors: Mehmet Nuri Gültekin
GÜLTEKİN MEHMET NURİ (2014).  Köyler  Kentler ya da bütün Hayat Modernleşirken.  Hece, 18(205), 81-95. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 3260864)
2014
Journal / Book Name: Birikim
No/Edition: 305
Authors: Mehmet Nuri Gültekin
GÜLTEKİN MEHMET NURİ (2014).  Kardeş ten  İstenmeyen Misafir e  Suriyeli Sığınmacılar Meselesi  Hassas Vatandaşlara  mı Havale Ediliyor.  Birikim(305), 24-35. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Kısa Makale) (Yayın No: 3392249)
2012
Journal / Book Name: Orhan Kemal
No/Edition: Kültür Bakanlığı Yay
Authors: Gültekin, M.N.
Bir Anlatı Ustasının Penceresinden Toplum, İnsan, Dönem (içinde) A.Ümit & I.Öğütçü(Ed.), Orhan Kemal, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, ss. 39-65.
2012
Journal / Book Name: Sosyolojiye Giriş
No/Edition: Detay Yayıncılık
Authors: Gültekin, M.N.
Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi Gerilimli ve Yaratıcı Bir İlişki: Edebiyat-Toplum-Roman, İçinde M. Tuna (Ed.), Sosyolojiye Giriş Sosyolojinin Temel Tartışmaları, Ankara: Detay Yayıncılık, ss. 349-367.
2012
Journal / Book Name: Birikim
No/Edition: 278/279
Authors: Gültekin, M.N.
İtiraf Etme ve Özür Dilemenin Politikası Üzerine, Birikim, Sayı: 278/279, ss. 24-28
2012
Journal / Book Name: Birikim
No/Edition: 278/279
Authors: Gültekin, M.N.
Geç Kolonyal Hevesler Yeni Emperyal Tezahürler, Birikim, Sayı: 278/279, ss. 66-72.
2012
Journal / Book Name: Birikim
No/Edition: 278
Authors: Mehmet Nuri Gültekin
GÜLTEKİN MEHMET NURİ (2012).  Geç Kolonyal Hevesler  Yeni Emperyal Tezahürler.  Birikim(278-279) (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Kısa Makale) (Yayın No: 3392273)
2012
Journal / Book Name: Birikim
No/Edition: 278
Authors: Mehmet Nuri Gültekin
GÜLTEKİN MEHMET NURİ (2012).  İtiraf Etme ve Özür Dilemenin Politikası Üzerine.  Birikim(278-279) (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Kısa Makale) (Yayın No: 3392281)
2011
Journal / Book Name: Orhan Kemal'in
No/Edition: 2.Baskı; Everest Yay
Authors: Gültekin, M.N.
Orhan Kemal’in Romanlarında Modernleşme Birey ve Gündelik Hayat, (2. Baskı), İstanbul: Everest Yayınları Sociology of Literature Social Change
2011
Journal / Book Name: Ta Ezelden Taşkındır...’ Antep
No/Edition: İletişim Yayınları
Authors: Gültekin, M.N.
Antep İmgesinin Zaman İçindeki Dönüşümü, İçinde Ta Ezelden Taşkındır...' Antep, İletişim Yayınları, M.N.Gültekin (Ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, ss. 29-71.
2011
Journal / Book Name: "Ta Ezelden Taşkındır.." Antep
No/Edition: İletişim Yayınları
Authors: Gültekin, M.N. & Leyla-Kuzu, Ş.
Yoksulluğun Öteki Yüzü: Antep Varoşlarında Kadınlar, İçinde 'Ta Ezelden Taşkındır...' Antep, M.N.Gültekin (Ed.),İstanbul: İletişim Yayınları, ss. 513-532.
2006
Journal / Book Name: Sosyoloji Dergisi
No/Edition: 16
Authors: Mehmet Nuri Gültekin
Estetik ve Romanın Sosyolojik Anlamı.  Sosyoloji Dergisi(16), 159-183. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3259445)
2001
Journal / Book Name: “Ta Ezelden Taşkındır...” Antep
No/Edition: 1.Baskı İletişim Yay
Authors: Gültekin, M.N. (Ed.)
“Ta Ezelden Taşkındır...” Antep Urban History; Social Change
Design ~GAÜN WebTeam