Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. ÖZLEM ALTINDAĞ
HOMEPAGEDEPARTMENT OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION
Publications
International Journals
Year
Content

1.Tacar O, Demirant A, Nas K, Altindag O. Morphology of the lumbar spinal canal in normal adult Turks.Yonsei Med J. 2003 Aug 30;44(4):679-85.

2.Gur A, Sarac AJ, Cevik R, Altindag O, Sarac S. Efficacy of 904 nm gallium arsenide low level laser therapy in the management of chronic myofascial pain in the neck: a double-blind and randomize-controlled trial.
Lasers Surg Med. 2004;35(3):229-35.

3.Altindag O. A case of dermatomyositis that developed after delivery.
J Clin Rheumatol. 2005 Apr;11(2):124-5.

4.Altindag O, Celik H. Total antioxidant capacity and the severity of the pain in patients with fibromyalgia. Redox Rep. 2006;11(3):131-5.

5.Altindag O. A patient with polymyositis and normal serum creatine kinase level.
J Clin Rheumatol. 2007 Feb;13(1):50-1.

6.Altindag O, Erel O, Aksoy N, Selek S, Celik H, Karaoglanoglu M. Increased oxidative stress and its relation with collagen metabolism in knee osteoarthritis.
Rheumatol Int. 2007 27(4):339-44.

7.Altindag O, Karakoc M, Kocyigit A, Celik H, Soran N. Increased DNA Damage and Oxidative Stres In Patients with Rheumatoid Arthritis. Clin Biochem, 40, 167-171 (2007).

8.Altindag O, Altindag A, Asoglu M, Gunes M, Soran N, Deveci Z. Relation of cortisol levels and bone mineral density among premenopausal women with major depression. Int J Clin Pract. 2007 Mar;61(3):416-20.

9.Altindag O, Gur A, Calgan N, Soran N, Celik H, Selek S. Paraoxonase and Arylesterase Activities in Fibromyalgia Redox Report 2007 (baskıda).

10.Karakoc M, Altindag O, Keles H, Soran N, Selek S. Serum oxidative-antioxidative status in patients with ankylosing spondilitis.Rheumatol Int. 2007 Apr 19 (baskıda)

11.Altindag O, Gur A, Altindag A. The Relationship between Clinical Parameters and Depression Level in Patients with Myofascial Pain Syndrome. Pain Medicine 2007 (baskıda).

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content

Gur A, Saraç AJ, Altındağ Ö, Nas K, Çevik R. Comparison of effects od dry needle technique and sertraline in myofascial pain syndrome. 6. Uluslararası ve Türk-Alman Romatoloji ve Rehabilitasyon Günleri, 10-13 Nisan 2002, Antalya.

2. Gur A, Kemaloğlu MS, Nas K, Saraç AJ, Kapukaya A, Şahin H, Özen B, Altındağ Ö, Bakır A. Characteristics of tarumatic spinal cord injuries in Southeastern Anatolia: A comparative approach to ten-years experience. 6. Uluslararası ve Türk-Alman Romatoloji ve Rehabilitasyon Günleri, 10-13 Nisan 2002, Antalya.

3. Altındağ Ö, Gur A, Saraç AJ, Çevik R, Nas K. Comparison of effects of different therapy modalities in myofascial pain syndrome. 6. Uluslararası ve Türk-Alman Romatoloji ve Rehabilitasyon Günleri, 10-13 Nisan 2002, Antalya.

4. Gur A, Saraç AJ, Altındağ Ö, Nas K, Çevik R, Kılınç Ş, Burkan YK. Quality of life and depression in cases with myofascial pain syndrome. 6. Uluslararası ve Türk-Alman Romatoloji ve Rehabilitasyon Günleri, 10-13 Nisan 2002, Antalya.

5. Altindag O, Altindag A, Asoglu M, Gunes M, Soran N, Deveci Z Relation of cortisol levels and bone mineral density among premenopausal women with major depression. The Annual European Congress of Rheumatology 2007.

6. Altindag O, Gur A, Calgan N, Soran N, Celik H, Selek S Paraoxonase and Arylesterase Activities in Fibromyalgia The Annual European Congress of Rheumatology 2007.

National Journals
Year
Content

1.Nas K, Gür A, Çevik R, Erdoğan f, Saraç AJ, Altındağ Ö, Kılınç Ş, Karakoç M. Tip 2 diabetes mellitus ile birlikte görülen romatizmal hastalıklar. Ege Fiz Tıp Reh Der. 2001; 7 (3-4):83-90.

2.Nas K, Gür A, Çevik R, Saraç AJ, Burkan YK, Altındağ Ö, Can A, Karakoç M, Em S, Acar S. Hastane çalışanlarında bel ağrısı sıklığı ve risk faktörleri. Ege Fiz Tıp Reh Der. 2001; 7 (3-4):123-128.

3.Özlem Altındağ, Abdurrahman Altındağ, Neslihan Soran. Kronik Ağrılı Hastalarda Depresyon Düzeyinin Ağrı Şiddeti ve Süresi ile İlişkisinin Araştırılması Yeni Symposium 2006 44:4

4.Özlem Altındağ, Fatma Sırmatel, Öcal Sırmatel. Kalça Ekleminin Brusella Artriti: Bir Olgu Sunumu Romatizma 2007, Cilt 22, Sayı 1, 040-042

5.Özlem Altındağ, Mehmet Karakoç, Neslihan Soran. Ailevi Akdeniz Ateşi ve Ankilozan Spondilit: Eşzamanlı hastalıklar mıdır? Romatizma 2007 (baskıda)

6.Mehmet Karakoç, Özlem Altındağ, Neslihan Soran. Gebelikte Ayak Bileğinin Refleks Sempatik Distrofi Sendromu Romatizma 2007 (baskıda)

7.Özlem Altındağ, Abdurrahim Koçyiğit, Nejla Çelik, Hakim Çelik, Neslihan Soran. Osteoartrit Hastalarında DNA Hasarı ve Oksidatif Stres: Pilot çalışma Romatizma 2007 (baskıda)

8.Altındağ Ö, Altındağ A, Soran N, Tabur H. Romatoid Artrit ve Osteoartrit Hastalarında Yetiyitimi ve Depresyon. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2007; 17:24-29

9.Altındağ Ö, Gur A. Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Kuru İğneleme ve Lokal Anestezik Enjeksiyonunun Etkinliği. Harran Tıp Fak Der, 2007 (baskıda).

10. Altındağ Ö, Tabur H, Soran N. Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Demografik Özellikler ve Klinik Parametrelerle İlişkisi. Harran Tıp Fak Der, 2007 (baskıda).

11.Özlem Altındağ, Akın İşcan, Sait Akcan, Savaş Köksal, Metin Erçin, Leman Ege. Anxiety and Depression Levels in Mothers of Children with Cerebral PalsyTürk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:22-4.

12.Altındağ A, Taşdemir N, Özen Ş, Özbulut Ö,Altındağ Ö. Epilepsi Hastalarında psikiyatrik belirti dağılımı. Dicle Tıp Dergisi. 2001;28(3-4):1-6.

13.Özlem Altındağ, Abdurrahman Altındağ, Neslihan Soran, Ahmet Demirkol.Quality of Life and Depression in Postmenopausal Women with Osteoporosis. Turk J Phys Med Rehab 2007;53:61-4.

14.Neslihan Soran, Özlem Altındağ, Ahmet Demirkol. Fibromiyalji Sendromunda Depresyon Düzeyi ve Klinik Parametrelerle İlişkisi Romatizma 2007 (baskıda).

15.Özlem Altındağ, Mehmet Karakoç, Neslihan Soran, Hakim Çelik, Necla Çelik, Şahabettin Selek. Romatoid Artrit Hastalarında Paraoxonaz ve Arilesteraz Aktiviteleri Romatizma 2007 (baskıda).

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content

1.Nas K, Gür A, Kılıç Ş, Altındağ Ö, Çevik R, Bahçeci M, Saraç AJ. Tip 2 Diabetes Mellitus ile birlikte görülen lokomotor sistem hastalıkları. Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Geleneksel Sempozyumu, 27-30 Eylül 2000, Antalya.

2.Altındağ Ö, Erel Ö, Çelik H. Fibromiyalji Hastalarında Total Antioksidan Kapasite ve Ağrı Şiddeti İlişkisi 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 Haziran 2005, Bodrum.

3.Altındağ Ö, Erel Ö, Çelik H. Osteoporoz Hastalarında Total Antioksidan Kapasite ve Ağrı Şiddeti İlişkisi. 2. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 28 Eylül-2 Ekim 2005 Antalya

4.Karakoç M, Altındağ Ö, Keleş H. Ankilozan Spondilit Etyolojisine Farklı Bir Bakış. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 94, Antalya, 2006.

5.Özlem Altındağ, Mehmet Karakoç, Neslihan Soran. Ailevi Akdeniz Ateşi ve Ankilozan Spondilit: Eşzamanlı hastalıklar mıdır? Romatizma 2007 (baskıda)

6.Altındağ Ö, Karakoç M, Koçyiğit A, Çelik H, Soran N. Romatoid Artritli Hastalarda Artmış DNA Hasarı. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 94, Antalya, 2006.

7.Altındağ Ö, Erel Ö, Aksoy N, Selek S, Çelik H. Osteoartirtte Oksidatif Stres ve Kollajen Metabolizması İle İlişkisi. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 94, Antalya, 2006.

8.Mehmet Karakoç, Özlem Altındağ. Geçici Bölgesel Osteoporoz mu? Geçici Kemik İliği Ödemi Sendromu mu? Yoksa Refleks Sempatik Distrofi mi? 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 94, Antalya, 2006.

Design ~GAÜN WebTeam