Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. SİBEL BAYIL OĞUZKAN
HOMEPAGEMEDİCAL LABORATUAR TECHNICS-2017
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: International journal of pharmacology
No/Edition: 2017
Authors: Sibel Bayıl Oguzkan, Bora Karagul2 Ayşe Uzun, Özen Özensoy Güler, Halil Ibrah

PRE-PURIFICATION OF AN ANTICANCER DRUG (PACLITAXEL) OBTAINED FROM NUT HUSKS

2016
Journal / Book Name: Clinical experimantal oncology
No/Edition: 5:4
Authors: Tekin C,Bayil Oguzkan S, Ozaslan M, Haydaroğlu H, Karagoz ID,Kılıc HI, Budeyri

MDM2 Gen Polymorphisms at Acute Myeloid Leukemia Patients. Clin Exp Oncol 5:4, 2016.

2016
Journal / Book Name: Clinical Expiremantal Oncology 2016.
Authors: Tekin C,Bayil Oguzkan S Ozaslan M, Haydaroğlu H, Karagoz ID,Kılıc HI, Budeyri

MDM2 Gen Polymorphisms at Acute Myeloid Leukemia Patients.

2008
Journal / Book Name: Arh Hig Rada Toksikol
No/Edition: 59
Authors: Sibel Bayıl, Hülya Çiçek, İclal Geyikli Çimenci

HOW VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS AFFECT FREE RADICAL AND ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITY IN TEXTILE WORKERS

2007
Journal / Book Name: Saudi Medical Journal
No/Edition: 28(2)
Authors: Bayil S, Celik A, Cicek H, Geyikli İ, Tarakcioglu M
Free Radical and Antioxidant Enzyme Levels at Exposure of Volatile Organic Compounds in Workers
2007
Journal / Book Name: Ann N Y Acad Sci, Annals
No/Edition: 1100:179-184
Authors: Cicek H, Bayil S, Zer Y, Celik A, Geyikli I
Comparison of Lipoprotein(a) Levels between Elderly and Middle-Aged Men with Coronary Artery Disease
2007
Journal / Book Name: Online Journal Of Euroasian Dermatology
No/Edition: 1,1,2007
Authors: İclal Geyikli, Sibel Bayıl,Hülya Çiçek, Zulal Erbağcı
Plasma Adenosine Deaminase Activities at Chronic Urticaria Patients
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2007
Journal / Book Name: International Conference on Enviroment: Survival and Sustainability
No/Edition: MT 6 Op 60
Authors: Bayil S, Geyikli I, Celik A, Cicek H

How Volatile Organic Compounds Effect Free Radical and Antioxidant Enzyme Activities in Textile Workers. International. (Oral presentation)

2006
Journal / Book Name: The FEBS Journal 31st FEBS Congress
No/Edition: Volume 273 Supp 1
Authors: Bayil S, Celik A.
Free Radical and Antioxidant Enzyme Levels at exposure of volatile organic compounds in workers
2006
Journal / Book Name: 5th European Congress of Biogerontology.
No/Edition: PP-18
Authors: Zer Y, Cicek H, Mehli M, Bayil S, Balci
Anti-tuberculosis Drug Resistances between 2004-2006 Years at Gaziantep University medical hospital.
2006
Journal / Book Name: 5th European Congress of Biogerontology
No/Edition: PP-20
Authors: Cicek H, Bayil S, Zer Y, Celik A, Geyikli I
Comparison of lipoprotein(a) Levels between Elderly and Middle-Aged Men with Coronary Artery Disease
2006
Journal / Book Name: The FEBS Journal 31st FEBS Congress
No/Edition: P- 534
Authors: A Celik, H Cicek, S Bayil, I Geyikli, S Soydinc, M Tarakcioglu
Coronary angiography and serum malondialdehyde levels.
National Journals
Year
Content
2008
Journal / Book Name: Gaziantep Tıp Dergisi
No/Edition: 14:59-63
Authors: İclal Geyikli, Sibel Bayıl
Kromun İnsulin Duyarlılığı İle İlişkisi
2007
Journal / Book Name: Klimik Dergisi
Authors: Zer Y, Cicek H, Mehli M, Bayil S, Balci I
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2004-2006 Yılları arasındaki Antitüberküloz Ilaç Dirençleri
2006
Journal / Book Name: Standart : Ekonomik ve Teknik Dergi
No/Edition: 45(539)
Authors: Sibel Bayıl, İclal Geyikli, Hülya Çiçek.
Propolis ve Medikal Önemi
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2007
Journal / Book Name: VII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi
No/Edition: P-72
Authors: Hülya Çiçek, Ahmet Çelik , Özlem Tiryaki, Sibel Bayıl ,Yasemin Zer , İclal Ge
Diyaliz Tedavisi Alan Böbrek Hastalarında Serum Homosistein Düzeylerinin Belirlenmesi
2007
Journal / Book Name: IV. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu
Authors: Iclal Geyikli, Sibel Bayıl, Ahmet Çelik, Hülya Çiçek
Gaziantep Bölgesindeki Sokak Çocuklarında Vitamin ve Antioksidan Düzeyleri.
2007
Journal / Book Name: VII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi
No/Edition: P-32
Authors: İclal Geyikli, Erhan Ağcabay, Sibel Bayıl, Necat Yılmaz, Beyhan Cengiz, Cahit Ba
Stres Altında Kalan Sıçanlarda Süperoksit Dismutaz ve Malondialdehit
Other Publications
Year
Content
2010

POP İzleme :Kalıcı Organik Kirleticiler İzleme: Çevre ve Sağlık Çalıştayı: 3-5 kasım 2010

2008
ECRICE , 9 th European Conference on Research in Chemical Education, 6-9 Temmuz, İstanbul
2008

II. Uluslararası Katılımlı Tıbbı Jeoloji Sempozyumu, Ankara

2006
International Symposium on Selenium in Health and Disease. 12-13 October 2006. Ankara, TURKEY
Design ~GAÜN WebTeam