Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Instructor MEHMET ATILGAN
HOMEPAGE
Publications
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI / VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 9-11 Eylül 1998 Selçuk Üniversitesi, KONYA
Other Publications
Year
Content
2005
Journal / Book Name: Oluşum : Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayın Organı
No/Edition: Sayı: 51
Authors: Mehmet ATILGAN
Kütüphaneler
Atılgan, Mehmet, “Amerikalıların Gaziantep Eğitimine Katkıları ve Amaçları”, 25 Aralık Eğitim ve Kültür Dergisi, Yıl:1998. Sayı: 3, s. 34-37.
Design ~GAÜN WebTeam