Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. ZEYNEP HAMAMCI
HOMEPAGEDepartment of Educational Sciences
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 16/3
Authors: Hamamcı, Z. & Bağcı,C.

Analyzing The Relationship Between Parent’s Irrational Beliefs and Their Children’s Behavioral Problems And Family Function

2017
Journal / Book Name: Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
No/Edition: 24/2
Authors: Altınok, A. & Hamamci, Z.

Anne baba çatışması ile genç yetişkinlerin romantik ilişki doyumu arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi.

2017
Journal / Book Name: International Online Journal of Educational Sciences
No/Edition: 9 (2)
Authors: Türk, F., Duy, B., Hamamcı, Z.& Altınok, A.

Ebeveynlik biçimleri, çatışma eğilimi, kişilerarası tarz arasındaki ilişkide ilişkilerle ilgili akılcı olmayan inançların aracı rolü.

2016
Journal / Book Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 9
Authors: Hamamcı, Z. Türk, F.

Bilişsel Davranışçı Yaklaşımına Dayalı Öfke Kontrolü Programlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Bir Meta- Analiz Çalışması.

2016
Journal / Book Name: International Journal of Human Sciences
No/Edition: 13
Authors: Çekiç, A. , Akbaş, T., & Hamamcı, Z.

Akılcı duygusal aile eğitim programının anne babaların akılcı olmayan inançlarına ve anne babalık streslerine etkisi.

2016
Journal / Book Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
No/Edition: 15 (3)
Authors: Buğa, A.& Hamamcı, Z.

Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Web Tabanlı Bir Psiko-Eğitim Programının Çocukların Bilişsel Hataları Üzerine Etkisi.

2016
Journal / Book Name: The Journal of International Social Research
No/Edition: 9/43
Authors: Türk, F., & Hamamcı, Z.
Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı olarak uygulanan öfke kontrolü programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi: Bir meta-analiz çalışması.
2015
Journal / Book Name: International Journal of Cognitive Therapy
No/Edition: 8/4
Authors: Özdel, K., Türkçapar, M. H., Guriz, S. O., Hamamcı, Z., Duy, B., Taymur, İ. & Ri
Early Maladaptive Schemas and Core Beliefs in Antisocial Personality Disorder
2013
Journal / Book Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
No/Edition: 9/4
Authors: Kaya, İ. & Hamamcı, Z.

Anne Babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği: Ortaokulda Çocukları Olan Anne Babalar İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2012
Journal / Book Name: International Journal of Humanities and Social Science
No/Edition: 2
Authors: Hamamcı, Z. Bağçeci, B.
An Investigation into the Relationship between Burnout and Coping Strategies among Teachers in Turkey
2011
Journal / Book Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
No/Edition: 11/3
Authors: Kaya, İ. & Hamamcı, Z.
Anne Babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği’ nin Geliştirilmesi
2010
Journal / Book Name: Anadolu Psikiyatri Dergisi
No/Edition: 11
Authors: Hamamcı, Z. , Kapçı, E. , & Türkçapar, H.
İlişki İnançları Envanteri’nin Türkçe’ye Uyarlaması-Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
2009
Journal / Book Name: Australian Journal of Guidance and Counseling
No/Edition: 19/1
Authors: Esen-Coban, A. & Hamamcı, Z.
The Comparision of the Effect of Didactic Stress Management Program and Group Counselling on Coping Strategies of School Counsellors
2009
Journal / Book Name: Journal of Oral Rehabilitation
No/Edition: 36
Authors: Erciyas, K., Hamamcı, Z., Buyukozturk, S., & Erciyas, A. F.
Revised Dental Beliefs Survey: Reliability and Validity of a 22-item Modified Turkish Version
2007
Journal / Book Name: The College Student Journal
No/Edition: 41/1
Authors: Hamamcı, Z.
Dysfunctional Relationship Beliefs in Parent Late Adolescent Relationship and Conflict Resolution Behaviors
2007
Journal / Book Name: Eğitim Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 26
Authors: Hamamcı, Z. & Duy, B.
Sosyal Beceriler Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Akılcı Olmayan İnançlar ve İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaların Yalnızlıkla İlişkisi
2007
Journal / Book Name: Bulgarian Journal of Sciences and Education Policy
No/Edition: 1/1
Authors: Hamamcı, Z. & Köksal-Akyol, A.
The Effect of Drama Education on the Level of Empathetic Skills of University Students
2006
Journal / Book Name: The Art in Psychotherapy
No/Edition: 33
Authors: Hamamcı, Z.

Integrating Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy to Treat Moderate Depression

2005
Journal / Book Name: Journal of Rational Emotive & Cognitive-Behavior Therapy
No/Edition: 23
Authors: Hamamcı, Z.

Dysfunctional Relationship Beliefs in Marital Conflict

2005
Journal / Book Name: Social Behavior and Personality
No/Edition: 33
Authors: Hamamcı, Z.
Dysfunctional Relationship Beliefs in Marital Satisfaction and Adjustment.
2004
Journal / Book Name: Psychological Reports
No/Edition: 95
Authors: Hamamcı, Z. & Büyüköztürk, Ş.
The Interpersonal Cognitive Distortions Scale: Development and psychometric characteristic
2002
Journal / Book Name: International Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama & Sociometry
No/Edition: 55
Authors: Hamamcı, Z.
The effect of Integrating Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy on Reducing Cognitive Distortions in İnterpersonal Relationships
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UBEK 2017)
Authors: Çekiç, A., Tanrıkulu, İ.,Buğa, A., Türk, F., Hamamcı, Z.
Psychometric Properties of the Turkish Form of the Alabama Parenting Questionnaire.
2017
Journal / Book Name: 47 th. Annual EABCT Congress, 13 - 16 September 2017 / Ljubljana – Slovenia
Authors: Çekiç, A., Buğa, A., Türk, F., Tanrıkulu, İ., Hamamcı, Z. & Duy, B.

Investigation of the Relationships between Irrational Beliefs about Parenting, the Child-Parent Relationships, and Mental Health.

2016
Journal / Book Name: 5th Annual International Conference on Cognitive and Behavioral Psychology
No/Edition: Singapore
Authors: Altinok, A. ve Hamamci, Z.
The Mediating Role of the Irrational Relationship Beliefs and Problem Solving Style Between Relationship Satisfaction and Interparental Conflict
2016
Journal / Book Name: EYFOR VII Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 3-5Kasım 2016 Lefke Avrupa Ü. KKTC
Authors: Buğa, A., Çekiç, A., Türk, F., Hamamcı, Z. & Kul, A.

Akılcı Duygusal Eğitim Programının Ergenlerin Öfke ve Öfke İfade Tarzları Üzerindeki Etkisi.

2015
Journal / Book Name: 45 th. Annual ABCT Congress, August 31- Semptember 3, Jaruselam, İsrail
Authors: Türk, F. Duy, B., Hamamcı, Z. , Altınok, A.
Mediating Role of the Irrational Relationship Beliefs Between Parenting Style and Conflict Tendency
2014
Journal / Book Name: International EJER Congress, 24-26 April, İstanbul. Turkey
Authors: Çekiç, A. , Akbaş, T., & Hamamcı, Z.
Anne Baba Stres Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
2014
Journal / Book Name: European Conference On Social And Behavioral Sciences St Petersburg, Russia
No/Edition: September 11-14
Authors: Bağcı, C.& Hamamcı, Z.
Analyzıng The Relatıonshıp Between Parent’s Irratıonal Belıefs And Theır Chıldren’s Behavıoral Problems And Famıly Functıon
2013
Journal / Book Name: 5th World Conference on Educational Sciences, 5-8 February 2013, Rome, Italy.
Authors: Özkamalı, E., Cesuroğlu, Ş.G., Hamamcı, Z., Buğa, A. ve Çekiç, A.
Investigation of Relationships Between Vocational Maturity and Irrational Career Beliefs
2013
Journal / Book Name: World Congress of Pyshological Counseling and Guidance., İstanbul,2013.
Authors: Doğan, H., Bacanlı, F. , Hamamcı, Z., Özünlü, M.B., & Eşici, H.

Development Of Online Career Decision-Making System And Evaluation Of Its Effectiveness For High School Students.

2013
Journal / Book Name: World Congress of Pyshological Counseling and Guidance., İstanbul,2013.
Authors: Kaya,İ. & Hamamcı, Z.
Parent Irrational Beliefs Scale: Reliability And Validity On Parents With Secondary Schools Children
2012
Journal / Book Name: New Trends on Global Education Conference
Authors: Türküm, S.; Özabacı, N.; Hamamcı, Z; Mutlu, T.
Do Turkish Psychological Counseling Students Ready To Cope With Violence In The School? What Do Academicians Think About Their Students?
2011
Journal / Book Name: 7 th International Congress of Cognitive Psychotherapy
No/Edition: 02-05 June Istanbul
Authors: Hamamcı, Z. & Kapçı, E.
The Relationship between Early Maladaptive Schemas and Intimate Relationship Styles in University Students.
2010
Journal / Book Name: World Conference on Educational Sciences. 04-08 February 2010, Istanbul-Turkey.
Authors: Hamamcı, Z. & C Esen-Coban, A.
Dsyfunctional Relationship Beliefs of Late Adolescence in Adjustment to University.
2009
Journal / Book Name: The First International Conference of Educational Research
No/Edition: May 1-3, Çanakkale
Authors: Hamamcı, Z. & Taşdemir, S.
Investigation into the Professional Competence Psychologist and Social Workers in Nursing Homes.
2008
Journal / Book Name: International Congress of Counseling. 42, 25-27 April 2008, İstanbul, Turkey.
Authors: Hamamcı, Z. Esen-Çoban, A., & Duy, B.
Dysfunctional Relationship Beliefs in Conflict Management Styles and Problem Solving Skills
2004
Journal / Book Name: XIV. IFTA Word Family Congress, 24-27 March 2004, İstanbul, Turkey
Authors: Hamamcı, Z. & Duy, B.
Interpersonal Cognitive Distortions Marital Satisfaction and Marital Adjustment.
2003
Journal / Book Name: OMEP World Council and Conferences, Kuşadası, 5-11 October 2003.
Authors: Hamamcı, Z. & Köksal-Akyol, A.
“The Determination of Education Needs of Mothers and Fathers Who Have Children 3-6 Ages, ”
National Journals
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
No/Edition: 13(2)
Authors: Bacanlı, F. Hamamcı, Z.
Lise öğrencileri için Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin Faktör Yapısının İncelenmesi.
2015
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 14
Authors: Çekiç, A., Akbaş, T.,& Hamamcı, Z.
Anne Baba Stres Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması.
2013
Journal / Book Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 12
Authors: Hamamcı, Z., Bacanlı, H., Doğan, H.
İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Mesleki ve Eğitsel Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.
2011
Journal / Book Name: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
No/Edition: 4
Authors: Yıkılmaz, M. & Hamamcı, Z .
Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Algılanan Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi.
2011
Journal / Book Name: Aile ve Toplum Dergisi
No/Edition: 26
Authors: Hamamcı, Z, Buğa, A. & Duran, Ş.
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Yaşantısı ile İlgili Bilgi Kaynaklarının ve Evlilik Öncesi Eğitim İhtiyaçlarının İncelenmesi.
2010
Journal / Book Name: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Authors: Hamamcı, Z. & Cezmi, S.
Liselerde İnternet Üzerinden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Öğrenci, Veli ve Rehber Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi.
2010
Journal / Book Name: Aile ve Toplum Dergisi
No/Edition: 6
Authors: Duran, Ş.& Hamamcı, Z.
Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programının Romantik İlişkiler Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri, Çatışma İletişim Tarzları Üzerine Etkisinin İncelenmesi.
2009
Journal / Book Name: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 28
Authors: Hamamcı, Z. & Esen-Çoban, A.
Psikodramanın Psikolojik Danışmanların Problem Çözme Becerilerini Algılama Düzeyleri Üzerine Etkisi.
2009
Journal / Book Name: Klinik Psikiyatri Dergisi
No/Edition: 23
Authors: Kapçi, E. & Hamamcı, Z.
Aile işlevi ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişki: Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı Rolü.
2009
Journal / Book Name: Kognitif Davranış Terapileri Derneği, II. Ulusal Kongresi, 6-8 Kasım, İstanbul
Authors: Duy, B. ve Hamamcı, Z.
Ergenlerde Sosyal Destek Akılcı Olmayan ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
2008
Journal / Book Name: Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 23
Authors: Hamamcı, Z., Murat, M. Yıkılmaz, M., & Çekiç, A.
Bir İçerik Analizi Örneği: Güzin Abla Köşesine Gelen Mektuplar ve Bu Mektuplara Verilen Yanıtların İncelenmesi.
2008
Journal / Book Name: İlköğretim Online Dergisi
No/Edition: 7
Authors: Hamamcı, Z. & Esen-Çoban, A.
Stresle Başa Çıkma Programının Psikolojik Danışmanların Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi.
2007
Journal / Book Name: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
No/Edition: 27
Authors: Hamamcı, Z. & Esen-Çoban, A.
Mesleki Olgunluk ve Mesleki Kararsızlığın Akılcı Olmayan İnançlarla İlişkisi.
2006
Journal / Book Name: Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
No/Edition: 14
Authors: Esen-Çoban, A. ve Hamamcı, Z.
Kontrol Odakları Farklı Olan Ergenlerin Karar Stratejileri Açısından İncelenmesi.
2006
Journal / Book Name: Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 6
Authors: Hamamcı, Z.
Anne Babaların Çocuk Yetiştirmeyle İlgili Bilgi Kaynaklarının ve Öğrenme Yöntemlerinin İncelenmesi.
2005
Journal / Book Name: Çağdaş Eğitim Dergisi
No/Edition: 319
Authors: Hamamcı, Z.
Üç-Altı Yaşlarında Çocukları Olan Anne ve Babaların Aile Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi.
2005
Journal / Book Name: Ç.Ü Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 29
Authors: Hamamcı, Z, ve Köksal-Akyol, A.
İlköğretim ve Lisede Çocukları Okuyan Anne Babaların Aile Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi.
2005
Journal / Book Name: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
No/Edition: 24
Authors: Hamamcı, Z., Oskargil- Göktepe, E. ve İnanç, N.
Ankara İlinde Çalışan Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleki Gelişim ve Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki.
2005
Journal / Book Name: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 6
Authors: Hamamcı, Z. ve Hamurlu, K. M.
Anne Babaların Meslek Gelişimine Yardımcı Olmaya Yönelik Tutumları ve Bilgi Düzeylerinin Çocuklarının Mesleki Kararsızlıkları ile İlişkisi.
2005
Journal / Book Name: Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 3
Authors: Hamamcı, Z. ve Duy, B.
İletişim Becerisi Eğitimi Programının Polis Okulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri, İletişim Çatışmalarına Girme Eğilimleri ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi.
2005
Journal / Book Name: Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
No/Edition: 4
Authors: Hamamcı, Z. ve Duy, B.
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ve Fonksiyonel Olmayan Tutumları Üzerindeki Etkisi.
2004
Journal / Book Name: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
No/Edition: 22
Authors: Hamamcı, Z. ve Sevim, S.
Türkiye’de Aile Rehberliği Çalışmaları
2003
Journal / Book Name: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
No/Edition: 19
Authors: Hamamcı, Z.
Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilen Psikodramanın Temel İnançlar Üzerine Etkisi.
1999
Journal / Book Name: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
No/Edition: 12
Authors: Sevim, S. ve Hamamcı, Z.
Psikolojik Danışmanların Mesleki Doyumları ile Mesleki Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
1997
Journal / Book Name: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
No/Edition: 30
Authors: Kuzgun, Y., Sevim, S., Ersever, H., Akbalık, G. ve Hamamcı, Z.
Öğrencilerin Akademik Danışmanlarından Bekledikleri Görevler ve Danışmanların Görev Algıları.
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2016
Journal / Book Name: VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Kongresi, Gaziantep
No/Edition: 1-3 Aralık
Authors: Türk, F., Buğa, A., Çekiç, A. & Hamamcı, Z.
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Müdahalelerin Çocuk ve Ergenlerdeki Bilişsel Çarpıtmalar Üzerindeki Etkisi: Meta-Analiz Çalışması.
2015
Journal / Book Name: XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7- 9 Ekim, 2015, Mersin
Authors: Buğa, A.& Hamamcı, Z.
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Web Tabanlı Bir Psiko-Eğitim Programının Çocukların Bilişsel Hataları Üzerine Etkisi.
2015
Journal / Book Name: XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7- 9 Ekim, 2015, Mersin
Authors: Çekiç, A., Turan, A. Hamamcı, Z.
Akılcı Duygusal Aile Eğitimi Programının, Anne Babaların Akılcı Olmayan İnançları ve Anne Babalık Stresleri Üzerine Etkisi
2014
Journal / Book Name: V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 4-6 Aralık 2014, Antalya
Authors: Hamamcı, Z. Türk, F.
Bilişsel Davranışçı Yaklaşımına Dayalı Öfke Kontrolü Programlarının Ergenlerin Öfke Düzeylerine Etkisi.
2014
Journal / Book Name: 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 4-6 Eylül 2014 Kocaeli.
Authors: Saraç, A., Güçray, S., Hamamcı, Z.
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunu Yordamada Akılcı Olmayan İnançlar ve Evlilik Öncesi İlişki Algılarının Rolü.
2011
Journal / Book Name: XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekim, 2011, İzmir.
Authors: Buğa, A. & Hamamcı, Z.
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerinin İncelenmesi.
2011
Journal / Book Name: XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekim, 2011, İzmir.
Authors: Hamamcı, Z. , Bacanlı, F. , & Doğan, H.
İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Mesleki ve Eğitsel Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.
2011
Journal / Book Name: XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekim, 2011, İzmir.
Authors: Mutlu, T., Türküm, S., Özabacı, N., Hamamcı, Z., & Keleşoğlu, Ş.
”Psikolojik Danışman Adayları, Okulda Şiddet Konusunda Çalışmaya Hazırlanıyor mu? Bir Ön Çalışma”
2010
Journal / Book Name: 5. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, 21-22 Ekim, Mersin
Authors: Hamamcı, Z. Buğa, A. & Duran, Ş.
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Yaşantısı ile İlgili Bilgi Kaynaklarının ve Evlilik Öncesi Eğitim İhtiyaçlarının İncelenmesi.
2010
Journal / Book Name: III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 10-12 Aralık 2010, An
Authors: Duran, Ş. & Hamamcı, Z.
Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programının Romantik İlişkiler Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin İlişki İstikrarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi.
2009
Journal / Book Name: V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi,13-15 Mart, 2009, İstanbul.
Authors: Hamamcı, Z. , Kapçı, E. , & Türkçapar, H.
İlişki İnançları Envanteri’nin Türkçe’ye Uyarlaması-Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması.
2009
Journal / Book Name: X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-23 Ekim 2009, Adana.
Authors: Yıkılmaz, M. & Hamamcı, Z.
Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnanç ve Problem Çözme Beceri Algıları Üzerine Etkisi.
2007
Journal / Book Name: Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi, İstanbul
No/Edition: 28-30 Eylül 2007
Authors: Hamamcı, Z., & Duy, B.
İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaların Ve Kişilerarası İlişki Kurma Tarzlarını Ve Eğilimlerini Yordama Gücü.
2007
Journal / Book Name: IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17-19 Ekim 2007, İzmir.
Authors: Hamamcı, Z., Şahin, N. & Ökke, A.
Grupla Psikolojik Danışmanın Lise Öğrencilerini Psikolojik Belirtileri ve Olumsuz Şemaları Üzerine Etkisi.
2007
Journal / Book Name: IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17-19 Ekim 2007, İzmir.
Authors: Hamamcı, Z., Murat, M. Yıkılmaz, M., & Çekiç, A.
Bir İçerik Analizi Örneği: Güzin Abla Köşesine Gelen Mektuplar ve Bu Mektuplara Verilen Yanıtların İncelenmesi,
2006
Journal / Book Name: I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Mersin
No/Edition: 21-23 Eylül 2006
Authors: Hamamcı, Z. & Esen-Çoban, A.
Stresle Başa Çıkma Programının Psikolojik Danışmanların Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
2006
Journal / Book Name: 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Ankara.
Authors: Karadağ, G. Tetik, A. & Hamamcı, Z.
Ergenlerde Patolojik Yemek Yeme Tutumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi.
2006
Journal / Book Name: XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Muğla.
Authors: Duy, B.& Hamamcı, Z.
Olumsuz Şemalar ve Akılcı olmayan İnançların Benlik Saygısı ile İlişkisinin İncelenmesi.
2005
Journal / Book Name: VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul
No/Edition: 21-23 Eylül 2005
Authors: Hamamcı, Z. & Duy, B.
İletişim Becerisi Eğitim Programının Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri, İletişim Çatışmalarına Girme Eğilimleri ve Benlik Saygılarına Etkisi.
2004
Journal / Book Name: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, Malatya.
Authors: Hamamcı, Z., Oskargil-Göktepe, E., & İnanç, N.
Psikolojik Danışmanların Mesleki Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi: Mesleki Gelişimle Mesleki Doyumun İlişkisi.
2004
Journal / Book Name: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, Malatya.
Authors: Hamamcı, Z., Murat, M., & Çoban, A.
Gaziantep’teki Okullarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Mesleki Sorunlarının İncelenmesi.
2003
Journal / Book Name: VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya
No/Edition: 9-11 Temmuz 2003
Authors: Hamamcı, Z.
Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilen Psikodramanın İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Üzerine Etkisi.
2003
Journal / Book Name: VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 9-11 Temmuz 2003, Malatya
Authors: Hamamcı, Z., ve Duy, B.
Üniversite Öğrencilerinin Depresyon ve Kaygı Düzeyleri İle Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.
2000
Journal / Book Name: V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, 2000.
Authors: Dökmen, Ü., Hamamcı, Z.
“Türk, İtalyan ve İngiliz Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Atomlarının Karşılaştırılması,”
1998
Journal / Book Name: IV Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara,1998.
Authors: Dökmen, Ü., Usluer, E., ve Hamamcı. Z.
“Türk Pop Ve Arabesk Müziğindeki Bilişsel Çarpıtmalar"
1997
Journal / Book Name: IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, 1997.
Authors: Hamamcı, Z.
“Aile Rehberliğinin Anne Babaların Meslek Gelişimi Konusundaki Bilgi Düzeylerine ve Çocuklarına Yardımcı Olmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi,”
1997
Journal / Book Name: IV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 10-12 Eylül 1997, Eskişehir
Authors: Hamamcı, Z.
Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Yetkinlik Beklentilerinin İncelenmesi.
Other Publications
Year
Content
2014
Journal / Book Name: Procedia -Social and Behavioral Sciences
No/Edition: 116
Authors: Özkamalı, E., Cesuroğlu, Ş.G., Hamamcı, Z., Buğa, A. ve Çekiç, A.
Investigation of Relationships Between Vocational Maturity and Irrational Career Beliefs.
2013
Journal / Book Name: TÜBİTAK 1001 SOBAG projesi, 2013. Proje Raporu.
Authors: Hamamcı, Z.
Türkiye’de Ergen Öğrenciler için Gelişimsel ve Kapsamlı Online Karar Verme Sistemi Geliştirme ve Etkinliğini Değerlendirme
2011
Journal / Book Name: Eğitimci Öğretmen Dergisi
No/Edition: 6
Authors: Hamamcı, Z.
Kariyer Gelişiminde Psikolojik Danışmanların ve Öğretmenlerin Rolü.
2010
Journal / Book Name: Procedia - Social and Behavioral Sciences
No/Edition: 2
Authors: Hamamcı, Z. & C Esen-Coban, A.
Dsyfunctional Relationship Beliefs of Late Adolescence in Adjustment to University.
2009
Journal / Book Name: Gaziantep’in Eğitim Sorunları ve Önceliklerimiz Çalıştayı
Authors: Hamamcı, Z., Murat, M., Yılmaz, Ş., Turan, E., & Bağlıbel, M.
Okulöncesi Eğitim Alt Çalışma Grubu Raporu, 21-35, 2009.
2007
Journal / Book Name: Çoluk Çocuk Dergisi
No/Edition: 73
Authors: Hamamcı, Z.
Anne Babalara Sunulan Bir Hizmet: Aile Rehberliği.
2003
Journal / Book Name: Genç Çizgi
No/Edition: 11
Authors: Hamamcı, Z.
“İlişkilerle İlgili Sorunlarınızı Nasıl Çözebilirsiniz?”
Design ~GAÜN WebTeam