Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. METİN KILINÇ
HOMEPAGEDEPARTMENT OF PEDİATRİCS
Publications
International Journals
Year
Content
2006
Güler E, Balat A, Cekmen M, Kilinç M, Sivasli E, Yürekli M, Duman C. The
effects of anticancer drugs on levels of nitric oxide and adrenomedullin. Turk J
Pediatr. 2006 Jul-Sep;48(3):202-8.
2005
Baspinar O, Kilinc M, Balat A, Celkan MA, Coskun Y. Long tortuous aorta in a child with Larsen syndrome. Can J Cardiol. 2005 Mar;21(3):299-301.
2005
Baspinar O, Kervancioglu R, Kilinc M, Balat A, Kazaz H. Congenital systemic arteriovenous fistula between the distal thoracic aorta and hemiazygos vein in a child. Eur J Pediatr. 2005 Jul;164(7):458-60
2005
Balat A, Kilinc M, Cekmen MB, Guler E, Yurekli M, Sahinoz S, Coskun Y. Adrenomedullin and total nitrite levels in children with acute rheumatic fever. Clin Biochem. 2005 Jun;38(6):526-30.
2004
Davutoglu V, Kilinc M, Dinckal H, Soydinc S, Sezen Y. Sydenham's chorea-clinical characteristics of nine patients. Int J Cardiol. 2004 Sep;96(3):483-4.
2003
Kılınc M, Balat A, Cekmen M, Yurekli M, Yilmaz K, Sahinoz S. Adrenomedullin and nitrite levels in children with dilated cardiomyopathy. Pediatr Cardiol. 24(4):381-5, 2003
2003
Davutoglu V, Kılınc M, Dinckal MH. Himalayan P waves in a patient with combined tricuspid and pulmonic stenosis. Heart. 89(10):1216, 2003
2003
Kervancioglu M, Ozbag D, Kervancioglu P, Hatipoglu ES, Kılınc M, Yilmaz F, Deniz M. Echocardiographic and morphologic examination of left ventricular false tendons in human and animal hearts. Clin Anat. 16(5):389-95, 2003
2002
Ustunsoy H, Celkan MA, Sivrikoz MC, Kazaz H, Kılınc M. Intrapericardial fibrinolytic therapy in purulent pericarditis. Eur J Cardiothorac Surg. 22(3):373-6, 2002
2000
Kılınc M, Akdemir I, Sivasli E. A case with Uhl's anomaly presenting with severe right heart failure. Acta Cardiol. 55(6):367-9, 2000
1997
Bircan Z, Kaplan A, Soran M, Soker M, Kervancioglu M, Sahin A, Kılınc M. The effect of metabolic acidosis on serum apolipoprotein A I and apolipoprotein B levels in children with chronic renal failure. Int Urol Nephrol. 29(5):603-7, 1997
1996
Bircan Z, Bircan MK, Kervancioglu M, Kılınc M, Inci D. Chronic renal failure in south eastern Anatolia. Pediatr Nephrol. 10(1):128-9, 1996
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
1998
BOŞNAK, M., KILINÇ, M. et all. Does axillary body temperature measurement help the children with protein-energy malnutrition. 8th. International Congress on Infectious Diseases, May 15-18, 1998, Boston, Massachusetts, USA
GÜLER, E., BALAT, A., ÇEKMEN, M., KILINÇ, M. et all. The effects of anticancer drugs on adrenomedullin and nitric oxide levels. International Society of Paediatric Oncology SIOP XXXV Meeting, October 8-11, 2003, Cairo, Egypt.
GÜRKAN, F., DİKİCİ, B., BOŞNAK, M., KILINÇ, M., ÖZATEŞ M. Bilateral congenital lobar emphysema associated with imperforate anus on reported case. XXII International Congress of Pediatrics, 9-14 August 1998, Amsterdam
ÜSTÜNSOY, H., CELKAN, M.A., SİVRİKOZ, M.C., KAZAZ, H., KILINÇ, M. Intapericardial fibrynolytic thearpy in purulent pericarditis. 14th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery (MACCS), 9-12/10/2002, Rhodes, Greece.
National Journals
Year
Content
KILINÇ, M ve ark. Perikardiyal effüzyonlu geç yakalanmış bir konjenital hipotiroid olgusu. Türkiye Klinikleri Pediatri Derg, 10(4): 223-225, 2001
KILINÇ, M. ve ark.: Kongenital rikets. Dicle Tıp Derg, 23 (1): 129-133, 1996
KILINÇ, M. ve ark.: Büyüme hormonu tedavisi alan vakaların boylarının mevsimsel değişiklikleri. Yeni Tıp Derg, 12 (6): 385-388, 1995
KILINÇ, M. ve ark.: Sütçocukluğu döneminde riketse bağlı hipokalsemik konvülsiyonların değerlendirilmesi. Dicle Tıp Derg, 22 (1/A): 75-81, 1995
KILINÇ, M. ve ark.: Febril konvülsiyonlu olguların değerlendirilmesi. Dicle Tıp Derg, 22 (1/A): 65-74, 1995
KILINÇ, M. ve ark.: Amebiasise bağlı akut gastroenteritlerin tedavisinde intravenöz ornidazol ve metranidazol tedavilerinin karşılaştırılması. Dicle Tıp Derg, 22 (1/A): 59-63, 1995
KILINÇ, M. ve ark.: Beş olgu nedeniyle difteri. Klimik Derg, 8 (3): 137-139, 1995
KILINÇ, M. ve ark.: Bir olgu nedeniyle Dandy-Walker anomalisi. Dicle Tıp Derg, 22 (2/A): 197-202, 1995
KILINÇ, M. ve ark.: Olgu sunusu: Situs inversus totalis ve anüler pankreas. Dicle Tıp Derg, 22 (2/A): 193-196, 1995
KILINÇ, M. ve ark.: İnsüline bağımlı (Tip I) diabetes mellitus ketoasidoz komasında ve tedavi sonrasında tiroid fonksiyonları. Endokrinolojide Yönelişler, 3(1): 21-24,1994
KILINÇ, M. ve ark.: Lameller iktiyozis. Yeni Tıp Derg, 11 (4): 56-58, 1994
KILINÇ, M. ve ark.: Prune Belly Sendromu. Dicle Tıp Derg, 20 (1): 127-130, 1993
ELEVLİ, M., KILINÇ, M., UYAN, AP., GÖKALP, AS.: Beta talasemi majorlu hastalarda kardiak fonksiyonların ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edildi (22.12.1998).
ELEVLİ, M., KILINÇ, M. ve ark.: Kardiyomiyopatili çocuklarda klinik ve ekokardiyografik değerlendirme. İstanbul Tıp Fak. Mecmuası, 59(3): 44-50, 1996
ELEVLİ, M., KILINÇ, M. ve ark.: Kızamık sonrası ağır pnömonili olgularda sefuroksim + kloramfenikol ile kristalize penisilin + kloramfenikol kombinasyonlarının tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması. Dicle Tıp Derg, 22 (2/B): 47-52, 1995
TUNÇBİLEK, O., KILINÇ, M. ve ark.: Sepsiste tiroid hormonları. Dicle Tıp Derg, 22 (2/A): 117-125, 1995
KARAKAŞ, N., KILINÇ, M. ve ark.: Çocukluk çağı bakteriyel ve tüberküloz menenjitlerinde oftalmolojik bulgular. M N Oftalmoloji, 2 (2): 114-116, 1995
AVGEN, B., KILINÇ, M. ve ark.: Nefrotik sendromlu çocuklarda tiroid fonksiyonları. Endokrinolojide Yönelişler, 3(3): 19-22,1994
NARLI, N., KILINÇ, M. ve ark.: 1990-1993 yılları arasında izlenen akut lösemi olgularının değerlendirilmesi. Dicle Tıp Derg, 21 (4): 85-91, 1994
ELEVLİ, M., KILINÇ, M. ve ark.: Purpura fulminans. Klimik Derg, 6 (1): 45-46, 1993
ELEVLİ, M., KILINÇ, M. ve ark.: Bir eritrolösemi olgusu (Di-Guglielmo Sendromu). Dicle Tıp Derg, 20 (3): 185-190, 1993
KARAKAŞ, Z., KILINÇ, M. ve ark.: Çocukluk çağı bakteriyel menenjitlerinde deksametazon kullanımı. Dicle Tıp Derg, 19(3-4): 84-88,1992
KARAKAŞ, Z., KILINÇ, M. ve ark.: Süt çocuklarında akut bakteriyel menenjit ve rikets. Dicle Tıp Derg, 19 (3-4): 79-83,1992
DEVECİOĞLU, C., KILINÇ, M. ve ark.: Herediter Spastik Parapleji. Dicle Tıp Derg, 19 (1-2): 186-191, 1992
KARAKAŞ, Z., KILINÇ, M. ve ark.: Akut bakteriyel menenjitlerde bilgisayarlı beyin tomografisi. Dicle Tıp Derg, 19(1-2): 88-93,1992
YAKUT, H.İ., KILINÇ, M. , GÜNBEY, S.: Diyarbakır'da izlenen tifo vakalarının değerlendirilmesi. Klimik Derg, 3 (3): 135-137, 1990
YAKUT, H.İ., KILINÇ, M. ve ark.: Diyarbakır'da çocukluk yaş grubundaki ishallerde amebiasis sıklığı. Klimik Derg, 3(2): 85-86, 1990
SÖKER, M., ELEVLİ, M., KILINÇ, M. ve ark.: İnsülin bağımlı diabetes mellitusda myokard fonksiyon değişikliklerinin ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. Türkiye Tıp Derg, 5(6): 376-381, 1998.
KARA, İH., TEMEL, H., KILINÇ, M. ve ark.: Malnutrisyonlu çocuklarda serum çinko düzeyleri. Beslenme ve Diyet Derg, 27(2): 5-9, 1998.
BİRCAN, Z., KERVANCIOĞLU, M., KILINÇ, M., İNCİ, D.: Güneydoğu Anadolu'da kronik böbrek yetmezliği. Sürekli Tıp Eğitim Derg, 4 (11): 366-367, 1995
HASPOLAT, K., NARLI, N., KILINÇ, M. ve ark.: Subkutan growth hormon tedavisinin kas enzimlerine etkisi. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Derg, 35 (2): 97-99, 1995
NARLI, N., HASPOLAT K., KILINÇ, M. ve ark.: Büyüme hormonu tedavisinin serum kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz seviyeleri üzerine olan etkisi. Klinik Gelişim, 8 (6): 3701-3703, 1995
ERDEMOĞLU, S., HASPOLAT, K., KILINÇ, M. ve ark.: Çocuklarda uzun süreli antiepileptik ilaç kullanımının tiroid hormonlarına etkileri. Dicle Tıp Derg, 22 (2/A): 25-31, 1995
TAŞ, M.A., GÖKTEN, İ., KILINÇ, M. ve ark.: Yenidoğan sepsisinde C reaktif protein ve hematolojik değerler. Dicle Tıp Derg, 22 (1/B): 101-105, 1995
HASPOLAT, K., KIRICI, G., KILINÇ, M. ve ark.: *-Talasemi majorlu olguların değerlendirilmesi. Dicle Tıp Derg, 20(4): 43-47, 1993
ELEVLİ, M., DEVECİOĞLU, C., KILINÇ, M. ve ark.: Çocukluk çağında subdural kolleksiyonlar. Dicle Tıp Derg, 20 (2): 95-104,1993
HASPOLAT, K., DEVECİOĞLU, C., KILINÇ, M. ve ark.: Osteogenesis imperfecta'da growth hormon kullanımı. Dicle Tıp Derg, 19(1-2): 78-81, 1992
KARAKAŞ, Z., TAŞ, M.A., KILINÇ, M.: Henoch-Schönlein purpurasında steroid kullanımı. PTT Hastanesi Tıp Derg, 13 (2): 187-192,1991
GÜNBEY, S., TAŞ, M. A., KILINÇ, M.: Konjenital akciğer kisti olgusu. Dicle Üni Tıp Fak Derg, 16 (2): 239-242, 1989
GÜRKAN, F., DİKİCİ, B., BOŞNAK, M., KILINÇ, M. ve ark.: Bilateral congenital lobar emphysema associated with imperforate anus “case report”. Medical J of Ege University, 9 (3): 73-75, 1999
KOÇ, A., KÖSECİK, M., ATAŞ, A., KILINÇ, M.: İlköğretim çağı çocuklarında kalp üfürümleri prevalans çalışması. İst. Çocuk Klin. Derg, 32 (1): 28-33, 1997.
KARA, İH., DENİZ, A., YILDIRIM, İ., KILINÇ, M., HASPOLAT, K.: Sitomegalovirus infeksiyonu ve sitomegalovirus hiperimmünglobulin tedavisi olgu sunumu. Van Tıp Derg, 4 (3): 183-186, 1997.
KARAKAŞ, Z., DEMİREL, N., METE, N., KILINÇ, M. ve ark.: Kronik böbrek yetmezlikli çocuklarda lipid profili. Klinik Gelişim, 8 (8): 3789- 3791, 1995
GÜNBEY,S., GÖKTEN, İ., NARLI, N., KILINÇ, M. ve ark.: Anne ve kord kanlarında çinko ve bakır düzeyleri. Dicle Tıp Derg, 22 (2/A): 33-39, 1995
TAŞ, M. A., GÖKTEN, İ., NARLI, N., KILINÇ, M. ve ark.: Yenidoğan sepsisinde kan ve yüzeyel kültür sonuçları. Dicle Tıp Derg, 21 (3): 133-141, 1994
KARAKAŞ, Z., METE, N., DEMİREL, N., KILINÇ, M. ve ark: Nefrotik sendromlu çocuklarda lipoprotein elektroforezi. Dicle Tıp Derg, 21 (3): 115-119,1994
KARAKAŞ, Z., AYDINOL, B., ÇOLPAN, L., KILINÇ, M. ve ark.: İnsüline bağımlı diabetes mellituslu çocuklarda serum sialik asit düzeyleri. Turgut Özal Tıp Merkezi Derg, 1 (4): 257-259,1994
GÜNBEY, S., ÇOĞULU, Ö., TAŞ, M. A., KILINÇ, M.: Lupus hücresi pozitif bir dermatomiyozit olgusu. Ege Tıp Derg, 33(3-4): 295-299, 1994
ELEVLİ, M., GÜNBEY, S., SÖKER, M., KILINÇ, M., UYSALOL, M.: Diyarbakır yöresinde çocukluk çağı zehirlenmeleri. Dicle Tıp Derg, 20 (2): 59-66,1993
KARAKAŞ, Z., HASPOLAT, K., AVGEN,, B., KILINÇ, M., GÖKÇE, A.: Tüberküloz menenjitte hidrosefali tedavisinde asetazolamid ve tekrarlanan lomber ponksiyonlar. Dicle Tıp Derg, 19 (1-2): 94-97,1992
YAKUT, İ., DEVECİOĞLU, C., HASPOLAT, K., KILINÇ, M.: Ketoasidoz komasındaki hastalarda sık rastlanan infeksiyonlar. Klimik Derg, 3(3): 131-132, 1990
GÜNBEY, S., ELEVLİ, M., SÖKER, M.,AKTAN, İ.H., KILINÇ, M., TAŞ, M.A.: Down sendromunda ekokardiyografi. Yeni Tıp Derg, 14 (1): 29-30, 1997
DEVECİOĞLU, C., SÖKER, M., ÇOLPAN, L., METE, M., KILINÇ, M.: Yenidoğan sepsisli olgularda serum C3 ve C4 düzeyleri. Klimik Derg, 8(2): 85-86, 1995
TAŞ, M. A., NARLI, N., KIRICI, G., GÖKTEN, İ., KILINÇ, M. ve ark: Neonatal tetanoz vakalarının retrospektif değerlendirilmesi. Dicle Tıp Derg, 21 (2): 179-186, 1994
HASPOLAT, K., YAKUT, H. İ., ELEVLİ, M., DEVECİOĞLU, C., KILINÇ, M., TUTUŞ, A.: Milroy hastalığı. Dicle Üni Tıp Fak Derg, 17 (1-2): 229-232, 1990
HASPOLAT, K., NARLI, N., DEVECİOĞLU, C., GÖKTEN, İ., SÖKER, M., KILINÇ, M.: Büyüme hormonu rezervinin ortaya çıkarılmasında kullanılan testlerin karşılaştırılması. Turgut Özal Tıp Merkezi Derg, 2 (2): 141-147, 1995
SÖKER, M., HASPOLAT, K., TUNÇBİLEK, O., KERVANCIOĞLU, M., GÜNBEY, S., KILINÇ, M.: Tip I Diabetes mellituslu olgularımız. Dicle Tıp Derg, 22 (2/A): 87-91, 1995
GÖKTEN, İ., KARAKAŞ, Z., TAŞ, M. A., HOŞ, A., NARLI, N., KIRICI, G., KILINÇ, M.: Süt çocukluğu döneminde K vitamini eksikliği ve intrakranial kanama. Dicle Tıp Derg, 21 (3): 73-79, 1994
VURAL, A., KARAKAŞ, Z., NARLI, N., AVGEN, B., BAŞSİMİTÇİ, Ş., HOŞ, A., ARSLAN, A., URRAHMAN, B., KILINÇ, M.: Akut lösemi ve Hodgkin lenfomalı çocuklarda dişeti değişikliklerinin klinik ve histopatolojik değerlendirilmesi. Türk Patoloji Derg, 10(1): 13-15, 1994
DEVECİOĞLU, M. C., NARLI, N., HASPOLAT, K., TAŞ, M. A., VURAL, A., KILINÇ, M.: Bir olgu nedeniyle iktiyozis vulgaris. Dicle Tıp Derg, 21 (1): 163-166, 1994
KILINÇ, M. ve ark. Febril konvülsiyonlar. Klinik Gelişim, 8 (8): 3811-3814, 1995
HASPOLAT, K., KILINÇ, M., TUNÇBİLEK, O. Bakteriyel enfeksiyon sırasında akut faz reaktanlarının klinik etkileri. Dicle Tıp Derg, 22 (2/B): 189-194, 1995
AVGEN, B., KARAKAŞ, Z., KILINÇ, M. Çocukluk çağında tüberküloz menenjit. Klinik Gelişim , 6 (9): 2659-2666, 1993
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
ARICA, M., AKDENİZ, S., SERDAR, Z., YEKELER, H., SARI, İ., KILINÇ, M., ŞENERKEK, E.: Psödoksantoma elastikum. XII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu (Deri ve Zührevi Hastalıklarda Yenilikler), Posterler Kitabı, Ankara, 213-217, 1995
KILINÇ, M. ve ark. Dilate kardiyomiyopatili çocuklarda adrenomedullin ve nitrit düzeyleri. 46. Milli Pediatri Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin
KILINÇ, M. ve ark. Uhl Anomalisi. II. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 6-9 Ekim 1999, Pamukkale
KILINÇ, M. ve ark. Yılan sokmasının kalp fonksiyonları üzerine etkisi. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Kayseri
KILINÇ, M. ve ark. Riketse bağlı hipokalsemik konvülsiyonların değerlendirilmesi. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara
KILINÇ, M. ve ark. Febril konvülsiyonlu olguların değerlendirilmesi. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara
KILINÇ, M. ve ark. Amebiasise bağlı akut gastroenteritlerin tedavisinde intravenöz ornidazol ve metranidazol tedavilerinin karşılaştırılması. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara
KILINÇ, M. ve ark. Juvenil diabette komada ve koma sonrası tiroid fonksiyonlarının araştırılması. 1992 Ulusal Endokrinoloji ve Diabet Kongresi, 25-28 Mayıs 1992, Bursa
BALAT, A., KILINÇ, M. ve ark. Akut romatizmal ateşli çocuklarda adrenomedullin ve nitrit düzeyleri. 46. Milli Pediatri Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin
ELEVLİ, M., KILINÇ, M. ve ark. Talasemi majorlu hastalarda kardiak fonksiyonların değerlendirilmesi.XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Kayseri.
KERVANCIOĞLU, M., KILINÇ, M. ve ark. Akrep sokmasının sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Kayseri
SÖKER, M., KILINÇ, M. ve ark. Mukopolisakkaridozlar: 3 olgu nedeniyle. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran 1997, Van
BOŞNAK, M., KILINÇ, M. ve ark. Malnütrisyonlu çocuklarda vücut ısı takibi. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran 1997, Van
KERVANCIOĞLU, M., KILINÇ, M. ve ark. Protein enerji malnutrisyonlu çocuklarda kalp fonksiyonlarının ekokardiyografik incelenmesi. XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep
NARLI, N., KILINÇ, M. ve ark. Dicle Üniversitesi Çocuk Kliniği'nde 1990-1993 yılları arasında izlenen akut lösemi olgularının değerlendirilmesi. Tıpta Yenilikler '93 ve VII. Pediatrik tümörler Kongresi, Uluslararası Kongre, 25-30 Nisan 1993, İstanbul
KARAKAŞ, Z., KILINÇ, M. ve ark. Akut bakteriyel menenjitlerde bilgisayarlı beyin tomografisi bulguları. I. Ulusal Çocuk Nörolojisi ve IV. Akdeniz Ülkeleri Çocuk Nörolojisi Kongreleri, Mayıs 28-30,1992 Ankara
KARAKAŞ, Z., KILINÇ, M. ve ark. Çocukluk çağı bakteriyel menenjitlerinde deksametazon kullanımı. I.Ulusal Çocuk Nörolojisi ve IV. Akdeniz Ülkeleri Çocuk Nörolojisi Kongreleri, Mayıs 28-30 1992, Ankara
YAKUT, H.İ., KILINÇ, M., GÜNBEY, S. Kliniğimizde izlediğimiz tifo vakalarının değerlendirilmesi. 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 18-20 Eylül 1990, Diyarbakır
YAKUT, H.İ., KILINÇ, M., ve arkadaşları. Diyarbakır'da çocukluk yaş grubundaki ishallerde amebiasis sıklığı. 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 18-20 Eylül 1990, Diyarbakır
SORAN, M., BİRCAN, Z., KILINÇ, M. ve ark. Kronik böbrek yetrsizliği olan bir olguda immun trombositopenik purpura. XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep
SÖKER, M., ELEVLİ, M., KILINÇ, M. ve ark. Tip I diabetes mellitusta miyokard fonksiyonlarındaki değişikliklerin ekokardiyografik değerlendirilmesi. XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep
BİRCAN, Z., KERVANCIOĞLU, M., KILINÇ, M., İNCİ, D. Güneydoğu Anadolu'da kronik böbrek yetmezliği. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara
BİRCAN, Z., KERVANCIOĞLU, M., KILINÇ, M. ve ark. Malarya tersiyanalı bir mezangiokapiller glomerülonefrit olgusu. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara
HOŞ, A., NARLI, N., KILINÇ, M. ve ark. D.Ü.T.F. Hastanesi'nde doğan 963 bebeğin major konjenital anomaliler açısından değerlendirilmesi. I.Ulusal Diyarbakır Kadın-Doğum Günleri, 19-22 Nisan 1995, Diyarbakır
ELEVLİ, M., GÜNBEY, S., KILINÇ, M. ve ark. Kardiyomiyopatili çocuklarda klinik ve ekokardiyografik değerlendirme. I. Dicle Üniversitesi ve Türk-Alman Sağlık Vakfı Tıp Günleri, 29 Mart-2Nisan 1993, Diyarbakır
KARAKAŞ, Z., TAŞ, M. A., KILINÇ, M. ve ark. Henoch- Schönlein purpurasında steroid kullanımı. XXIX. Türk Pediatri Kongresi, Pediatride Yenilikler III, 27-31 Mayıs 1991, İstanbul
KARAOĞLAN, M., COŞKUN, Y., SİVASLI, E., KILINÇ, M. Anti-HBV aşısı ve Levamizol ile tedavi edilen kronik hepatitli çocuklardaki immunolojik ve viral replikasyon parametrelerindeki değişiklikler. 45. Milli Pediatri Kongresi, 30 Eylül- 5 Ekim 2001, Erzurum
AY, M., BAYRAKTAROĞLU, Z., SİVASLI, E., KILINÇ, M. ve ark. Bronşial astması olan çocuklarda gastroözefajial reflü sıklığı. IX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2000, Antalya
BAYRAKTAROĞLU, Z., SİVASLI, E., COŞKUN Y., KILINÇ, M., KARAOĞLAN, M. Çocuklarda fulminan hepatit A: Üç vakanın takdimi. I.Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, 2-5 Aralık 1999, Bursa
KERVANCIOĞLU, P., KERVANCIOĞLU, M., HATİPOĞLU, E.S., KILINÇ, M. ve ark. Çocuklarda sol ventrikül bantlarının ekokardiyografik incelenmesi. V. Ulusal Anatomi Kongresi, 25-30 Ekim 1999, Beldibi-Antalya
KARA, İ. H., DENİZ, A., YILDIRIM, İ., KILINÇ, M. Sitomegalovirüs infeksiyonu ve sitomegalovirüs hiperimmünglobulin tedavisi (Olgu sunusu). XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran 1997, Van
SORAN, M., BİRCAN, Z., BATUN, S., KILINÇ, M. ve ark. Güneydoğu Anadolu'da yaşayan steroide duyarlı nefrotik sendromlu çocuklarda doku grubu antijenleri. XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep
ARICA, M., AKDENİZ, S., SERDAR, Z.A., KILINÇ, M. ve ark. Psödoksantoma Elastikum. XII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 2-5 Ekim 1995, Ankara
GÜNBEY, S., GÖKTEN, İ., NARLI, N., KILINÇ, M. ve ark. Anne ve kord kanlarında serum çinko ve bakır düzeyleri. I. Ulusal Diyarbakır Kadın-Doğum Günleri, 19-22 Nisan 1995, Diyarbakır
TAŞ, M.A., GÖKTEN, İ., NARLI, N., KILINÇ, M. ve ark. Yenidoğan sepsislerinde kan ve yüzeyel kültür sonuçları. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi, 18-21 Eylül 1994, Trabzon.
AVGEN, B., KARAKAŞ, Z., NARLI, N., KILINÇ, M., GÖKÇE, A. Tüberküloz menenjitli çocuklarda hidrosefali tedavisinde asetazolamid ve tekrarlanan lomber ponksiyonlar. XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, 2-5 Kasım 1992, Antalya
YAKUT, H.İ., DEVECİOĞLU, C.,HASPOLAT, K., KILINÇ, M. Ketoasidoz komasındaki hastalarda sık rastlanan infeksiyonlar. 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 18-20 Eylül 1990, Diyarbakır
YILMAZ, K., SIVASLI, E., YILMAZ, M., BALAT, A., KILINÇ, M. ve ark. Konvulziyon ile başvuran bir psödohipotroidi olgusu. 44. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Eylül 2000, Bursa.
TAŞ, M. A., NARLI, N., KIRICI, G., GÖKTEN, İ. KILINÇ, M., ERDEMOĞLU, S. Neonatal tetanoz vakalarının değerlendirilmesi. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi, 18-21 Eylül 1994, Trabzon
GÜNBEY, S., AKTAN, İ., ELEVLİ, M., SÖKER, M., KILINÇ, M. 42 Down Sendromu vakasının ekokardiyografik değerlendirilmesi. III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, 10-12 Mayıs 1994, Antalya
KARAKAŞ, Z., AYDINOL, B.,ÇOLPAN, L., DEMİREL, N., KILINÇ, M. Serum sialik acid levels in childhood insulin dependent diabetes mellitus. I. Dicle Üniversitesi ve Türk-Alman Sağlık Vakfı Tıp Günleri, 29 Mart-2 Nisan 1993, Diyarbakır
KARAKAŞ, Z., METE, N., DEMİREL, N., GÜRKAN, F., KILINÇ, M. Nefrotik sendromlu çocuklarda lipid metabolizması değişiklikleri. I. Dicle Üniversitesi ve Türk-Alman Sağlık Vakfı Tıp Günleri, 29 Mart-2 Nisan 1993, Diyarbakır
KARAKAŞ, Z., DEMİREL, N., METE, N.,GÜRKAN, F., KILINÇ, M., TAŞ, M.A. Lipid profile in children with chronic renal failure. I. Dicle Üniversitesi ve Türk-Alman Sağlık Vakfı Tıp Günleri, 29 Mart-2 Nisan 1993, Diyarbakır
AVGEN, B., KARAKAŞ, Z., HASPOLAT, K., GÖKÇE, A., KILINÇ, M., KAYA, H. Tüberküloz menenjitli çocuklarda hidrosefali. XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, 2-5 Kasım 1992, Antalya
AVGEN, B., KAYA, H., KARAKAŞ, Z., HASPOLAT, K., TAŞ, M. A., KILINÇ, M., YILDIZ, M. Nefrotik sendromlu çocuklarda tiroid fonksiyonları. I. Dicle Üniversitesi ve Türk-Alman Sağlık Vakfı Tıp Günleri, 29 Mart-2 Nisan 1993, Diyarbakır
KARAKAŞ, Z., DEMİREL, N., TARAKÇIOĞLU, M., METE, N., HASPOLAT, K., KILINÇ, M. Serum zinc and copper levels in children with giardiasis or amebiasis. I. Dicle Üniversitesi ve Türk-Alman Sağlık Vakfı Tıp Günleri, 29 Mart-2 Nisan 1993, Diyarbakır.
VURAL, A., KARAKAŞ, Z., NARLI, N., AVGEN, B., BAŞSİMİTÇİ, Ş., HOŞ, A., ASLAN, A., URRAHMAN, B., KILINÇ, M. Akut lösemi ve Hodgkin lenfomalı çocuklarda dişeti değişikliklerinin klinik ve histopatolojik değerlendirilmesi. Tıpta Yenilikler '93 ve VII. Pediatrik Tümörler Kongresi, Uluslararası kongre, 25-30 Nisan 1993, İstanbul
Design ~GAUN WebTeam