Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. AHMET İHSAN KAYA
HOMEPAGETURKISH EDUCATION OF SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT
Publications
International Journals
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Education and Science (tedmem)
No/Edition: Vol 41 (2016) No 187
Authors: Abdulkadir Bahar, Ahmet İhsan Kaya, Feyza Bahar
2016
KAYA, A. İ. (2016). An investigation of interactive e-books in children’s literature. Global Journal on Humanites & Social Sciences. 3, 261-267. doi: http://dx.doi.org/10.18844/gjhss.v0i0.306
2016
KAYA, A.I. (2016). Differences between literature and arts in the context of language. Global Journal on Humanites & Social Sciences. 3, 268-274. Full Text http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/307/pdf
2016
Kaya, Ahmet İhsan. (2016). Kızıl Tuğ Romanında Türkçülük Fikri [The Turkism Idea in Kızıl Tuğ Novel] , Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15 (1), 89-100
http://jss.gantep.edu.tr/index.php/jss/article/view/702/21
2009
Kaya, A. İhsan, Arslantaş İ. ve Şimşek N. (2009). “İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi” Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, C.8, S.30,376-386 www.dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000068287
2008
Kaya, A. İhsan (2008). Çanakkale Şiirinin Ontolojik Analiz Metoduna Göre Değerlendirilmesi. Türkoloji Kültürü, 1(2), 143-156.
http://www.academia.edu/6408479/Canakkale_Siirinin_Ontolojik_Analiz_Metoduna_Gore_Degerlendirilmesi
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences Gaziantep/Turkey
No/Edition: May 11-14, 2017
Authors: Ahmet İhsan KAYA, Nesibe TAŞKIN
2017
Journal / Book Name: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences Gaziantep/Turkey
No/Edition: May 11-14, 2017
Authors: Ahmet İhsan KAYA, Neşe DARENDE
2016
KAYA, A. İhsan (2016). Ülkü Tamer’in Şiirlerinde Gaziantep, II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, (5-7 Mayıs, 2016) Bildiriler Kitabı, pp. 69-77.Nizip
http://www.turkcess.net/dir/?page_id=160
2015
Journal / Book Name: II. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
Authors: Ahmet İhsan KAYA, Veysi ÇELEBİ

KAYA, A.İhsan, ÇELEBİ, V., (2015), "AÇEV Çocuk Kitaplarında Değerler ve Değer Aktarımı", II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, p. 165-169.

https://www.academia.edu/18982273/AÇEV_ÇOCUK_KİTAPLARINDA_DEĞERLER_VE_DEĞER_AKTARIMI


International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2016
Journal / Book Name: İkinci Yeni'nin Son Yolcusu Ülkü Tamer
No/Edition: 1. Baskı
Authors: Ahmet İhsan KAYA
National Journals
Year
Content
2014
KAYA Ahmet İhsan (2014). Abdullah Kozanoğlu Romanları’nın Gençlerin Duygusal Gelişimine Etkileri. Karadeniz Sosyal Araştırmalar Dergisi. 7(10), 133-154. http://sbe.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/SBE_Dergisi/KSBD%20DERGi-10.%20SAYi-KAPAKDAHiL.pdf
2013

Arslantaş İ., Şimşek N. ve Kaya, A. İhsan (2013). İlköğretim II. Kademe 2005 Türkçe Programının Uygulanabilirliğinin İlköğretim müfettişlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 , 12-24

www.zgefdergi.com/Makaleler/343437943_20_02_ID_199.pdf
2013

Kaya, A. İhsan (2013). Türk Edebiyatında Ara Nesil. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 147-159.

www.e-dusbed.com/Makaleler/841784796_9-%20Ahmet%20%C4%B0hsan%20Kaya.pdf

Other Publications
Year
Content
2007
Kaya,A. İhsan (Haziran 2007). Mehmet Akif ve Hikâye Sanatı. Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Sayı: 214, 10-12.
2001
Kaya,A. İhsan (Haziran, 2001). 1860-1898 Yılları Arasında Türk Basınına Genel Bir Bakış, Erciyes Fikir ve Sanat Dergisi, 24(282), 26-27.
2000
Kaya, A. İhsan (Ağustos, 2000). Mütalâa Gazetesi ve Özellikleri, Erciyes Fikir ve Sanat Dergisi, 23 (272), 27-29.
Design ~GAÜN WebTeam