Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. ÖZLEM YAŞAR UĞURLU
HOMEPAGEDEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
Publications
International Journals
Year
Content
2017

Ayas, S. ve Yaşar Uğurlu, Ö. (2017). Sınır-Ötesi Şirket Satın Almalarında Satın Alma Oranı İle Hedef Şirketin Halka Açık Olması Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 1-10.

2017
ARSLAN, F. ve YAŞAR UĞURLU, Ö . (2017). 1997-2017 YILLARI ARASINDA LİDERLİK BECERİLERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15 (2), 62-80. DOI: 10.11611/yead.320165
2017
Önay, I , Ayas, S , Yaşar Uğurlu, Ö , Önay, M . (2017). Psikolojik Sermaye ile Girişimcilik Niyeti İlişkisi. GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, 3 (3), 55-66.
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017

Ayas, S., Yaşar Uğurlu, Ö., Önay, I. (2017). “The Effect of Self-Effıcacy and Trust on Innovatıve Work Behavıor and Employee Performance”. Al-Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 11-14 Mayıs.

National Journals
Year
Content
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2017

Önay, I., Ayas, S., Yaşar Uğurlu, Ö., Önay, M.B. (2017). “Psikolojik Sermaye İle Girişimcilik Niyeti İlişkisi”. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Bursa, 20-22 Nisan.

2017

Önay, I., Yaşar Uğurlu, Ö., Ayas, S. (2017). “Kişisel İnisiyatif Alma, İçsel Motivasyon, Bilgi Paylaşımı ve Firma Yenilikçiliği İlişkisi: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Araştırma”. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, 25-27 Mayıs.

2017

Harbi, K. ve Yaşar Uğurlu, Ö. (2017). “Girişimcilik Olgusunun Türk Atasözlerinde İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Bursa, 20-22 Nisan.

2017
Arslan, F. Ve Yaşar Uğurlu, Ö. (2017). “1997-2017 Yılları Arasında Liderlik Becerileri İle İlgili Araştırmaların İçerik Analizi İle İncelenmesi”. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Bursa, 20-22 Nisan.
"Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Süreci; Gaziantep İlinde Bir Uygulama". 4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi: Kurumsal Yönetim. 13-15.05.2005. Ankara
"Örgüt Performansını Etkileyen Örgütsel Güven Faktörleri; Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama". XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. 12-14.05.2005. İstanbul
Other Publications
Year
Content
"İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi". Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Eğitim Seminerleri. 2005
Design ~GAÜN WebTeam