Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. HALİL İBRAHİM YAKAR
HOMEPAGEDEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
Publications
International Journals
Year
Content
2010
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: Volume 5/3 Summer
Authors: Halil İbrahim YAKAR
2010
Journal / Book Name: Türkbilig Türkoloji Araştırmaları
No/Edition: 19
Authors: Halil İbrahim YAKAR
2009
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: Volume 4/4 Summer
Authors: Halil İbrahim YAKAR
2007
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: Volume 2/4 FalI
Authors: Halil İbrahim YAKAR
2006
Journal / Book Name: Folia Orientalia
No/Edition: Vol. 42/43
Authors: Halil İbrahim YAKAR
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2013
Journal / Book Name: Uluslararası Gelibolu Sempozyumu
No/Edition: 9-10 Mayıs
Authors: Halil İbrahim YAKAR
"Gelibolulu Suni ve Divanı" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Gelibolu Sempozyumu
2013
Journal / Book Name: I. Uluslararası Türk Dili Ve Edebiyatı Kongresi Kongresi
No/Edition: 17-19 Mayıs
Authors: Halil İbrahim YAKAR
İsmail Habip Sevük’ün Bilinmeyen Bir Eseri: Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye Üzerine Bir Değerlendirme
2013
Journal / Book Name: Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, I.Uluslararası Türkiyat Smp.
No/Edition: 1-3 Kasım
Authors: Halil İbrahim YAKAR
Türk Harp Edebiyatı, Antep Savunması Hatıraları Üzerine Bir Değerlendirme
2008
Journal / Book Name: Uluslararası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil Ve Edebiyat) Sempozyumu
No/Edition: 10-12 Nisan
Authors: Halil İbrahim YAKAR
Manzum Sözlük Yazan Antepli Şairler
2007
Journal / Book Name: Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu
No/Edition: 21 - 26 Mayıs
Authors: Halil İbrahim YAKAR

Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkoloji’sinin Yeri, Kazakistan, Almatı - Kazakistan

2007
Journal / Book Name: Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına I. Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Semp.
No/Edition: 12-13 Nisan İstanbul
Authors: Halil İbrahim YAKAR
Tam Teşekküllü Eski Türk Edebiyatı Tarihinin Oluşturulması Bağlamında Mahalli Kaynakların Değerlendirilmesi ve Antepli Divan Şairleri Örneği
2007
Journal / Book Name: Atatürk Ünv. Fen-Edb. Fak. Türk Dili ve Edb Böl. Uluslararası Türklük Bilgisi S
No/Edition: 25-27 Nisan Erzurum
Authors: Halil İbrahim YAKAR
Polonya Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerine Bir Değerlendirme
2006
Journal / Book Name: Balkanlar’da İslam Medeniyeti 3. Milletlerarası Kongresi
No/Edition: 1-5 Kasım Bükreş
Authors: Halil İbrahim YAKAR

Polonya’da Türkoloji Araştırmaları ve Krakov Türkolojisinde Yapılan Çalışmalar, Romanya, Polonya’da Türkoloji Araştırmaları ve Krakov Türkolojisinde Yapılan Çalışmalar

2006
Journal / Book Name: VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi-Gaziantep
No/Edition: 26-30 Haziran
Authors: Halil İbrahim YAKAR
Alevî-Bektaşî Geleneğinde Şiir Yazan Antepli Tekke Şairleri
2005
Journal / Book Name: Uluslararası Seyyid Nesimi Sempozyumu, 17-18 Haziran 2005
Authors: Halil İbrahim YAKAR
2004
Journal / Book Name: V.Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II 20-26 Eylül 2004
Authors: Halil İbrahim YAKAR
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Ahmet Ayaz-Hayat-, Edebi Şahsiyeti, Eserleri
No/Edition: 1
Authors: Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

Ahmet ayaz

2016
Journal / Book Name: II. Abdülhamit Albümlerinde Kilis
No/Edition: 1
Authors: Doç Dr. Halil İbrahim Yakar

kilis

2016
Journal / Book Name: Gaziantep'e Adanmış Bir Ömür-Cemil Cahit Güzelbey Külliyatı
No/Edition: 2016
Authors: Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

Cemil Cahit Güzelbey

2015
Journal / Book Name: Ayıntab Etraf-ı Şehir Cepheler Kumandanlığı Telgraf Tamim Defteri
No/Edition: 1
Authors: Halil İbrahim Yakar
Antep savunması
2014
Journal / Book Name: Gaziantep Kitabeleri-Bir Şehrin Hüviyeti
No/Edition: 1
Authors: Halil İbrahim Yakar
2013
Journal / Book Name: Antepli Divan Şairleri
No/Edition: 1
Authors: Halil İbrahim Yakar
2013
Journal / Book Name: Osmanlı Türkçesi Metinleri
No/Edition: 1
Authors: Halil İbrahim Yakar
2012
Journal / Book Name: Ayıntablı Mahremi Divanı
No/Edition: 1
2012
Journal / Book Name: Ayıntablı Hamdi Baba Divanı
No/Edition: 1
Authors: Halil İbrahim Yakar
2012
Journal / Book Name: Kaşgarlı Mahmut-Araplar için Türkçe Öğretim Seti
No/Edition: 1
Authors: Halil İbrahimYakar-Ahmet Özpay
2010
Journal / Book Name: Edirneli Şevkî Dîvânı
Authors: Halil İbrahim YAKAR
2009
Journal / Book Name: Halep'te Adım Adım Osmanlının İzinde- Halep'te Osmanlı Dönemi Mimari Eserleri
No/Edition: 1
Authors: Halil İbrahim Yakar-Ahmet Özpay
National Journals
Year
Content
2009
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: C.8, S.2
Authors: Halil İbrahim YAKAR
2007
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: C.6, S.2 Aralık 2007
Authors: Halil İbrahim YAKAR
2007
Journal / Book Name: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) , Eski Türk Edebiyatı Tarihi II
No/Edition: C.5, S.10
Authors: Halil İbrahim YAKAR
2003
Journal / Book Name: Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi
No/Edition: Kış 2003/28
Authors: Halil İbrahim YAKAR
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2012
Journal / Book Name: Vefatının 300. Yılında Şair Nâbî Sempozyumu-Şanlıurfa
No/Edition: 7-8 Aralık 2012
Authors: Halil İbrahim YAKAR
Nâbî’de Dönem Eleştirisi

2011
Journal / Book Name: Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu
No/Edition: 20-22 Ekim, Adana
Authors: Halil İbrahim YAKAR

Bir Şairin Kaleminden Kendi Serencamı: Taşlıcalı Yahya Bey Monografisi

2009
Journal / Book Name: V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)
No/Edition: 16-18 Ekim Mardin
Authors: Halil İbrahim YAKAR

"18. Yüzyıl Antepli Divan Şairleri" Mardin Artuklu Üniversitesi-Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu -“V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu

2006
Journal / Book Name: VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi-Gaziantep
No/Edition: 26-30 Haziran
Authors: Halil İbrahim YAKAR

Alevî-Bektaşî Geleneğinde Şiir Yazan Antepli Tekke Şairleri

2005
Journal / Book Name: Kahramanmaraş Sempozyumu Bildirileri
No/Edition: C.1
Authors: Halil İbrahim YAKAR
2005
Journal / Book Name: Gazi Türkiyat Araştırmaları Mer. I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Prog.
No/Edition: 11 - 13 Mayıs Ankara
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gaziantep’te Basılan Eserler ve Bunların Türk Kültür Hayatındaki Yeri
2000
Journal / Book Name: Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu
Authors: Halil İbrahim YAKAR
1998
Journal / Book Name: Türkçenin Öğretimi ve Eğitimi Sempozyumu
Authors: Halil İbrahim YAKAR
Design ~GAÜN WebTeam