Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. BEHİYE KÖKSEL
HOMEPAGEDEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
Publications
International Journals
Year
Content
2012
Journal / Book Name: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 16/1, Ankara, Nisan
Authors: Köksel, B.

“Dede Korkut Kitabı’nda Dinî-Mitolojik Yardımcı Kahraman Motifi”

2012
Journal / Book Name: Akademik Araştırmalar Dergisi
No/Edition: Yıl:14, S.55, Kasım
Authors: Köksel, B

"Pazarcık’ta Elif Ana Kültü ve Elif Ana’yla İlgili Halk Anlatıları”

2011
Journal / Book Name: Nwsa, e-Journal of New World Sciences Academy,
No/Edition: 6/2, 2011, s.331-341
Authors: Köksel, B.

“Orhun Yazıtları’nda Kadın”

2009
Journal / Book Name: Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi,(e-dergi)
No/Edition: 2/9, Fall 2009, s.26
Authors: Köksel, B.

“Divanü Lûgati’t-Türk’te Yer Alan Efsaneler”

2009
Journal / Book Name: Acta Turcica, Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi,
No/Edition: S.1, Ocak 2009
Authors: Köksel, B.

“Halk Türkülerinde Avla İlgili Semboller”

2003
Journal / Book Name: Dede Korkud
No/Edition: 4
Authors: Köksel, B.

“Şifahî Edebiyatta Hüma ve Anka Kuşları”

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 4. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri
No/Edition: C.3
Authors: Köksel, B., Mazırık, Ö.

"Türk Dünyasının Sınır Kentlerinden Gaziantep'in Türkülerinin Kültürel Belleğinde Halep"

2011
Journal / Book Name: Uluslar arası  Köroğlu, Bolu Tarihi ve Kültürü Sempozyumu Bildirileri
Authors: Köksel, B.

" Köroğlu Destanı’nda Kırklar Motifi”

2009
Journal / Book Name: 6. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri
No/Edition: C.4
Authors: Köksel, B.

“Türk Halk Kültüründe Kırk Formülistik Sayısı”

2008
Journal / Book Name: VI. Uluslar arası Üsküdar  Sempozyumu Bildirileri
No/Edition: C.1
Authors: Köksel, B.

“ Karaca Ahmet Türbesi ve Çevresiyle İlgili Menkıbeler ve Halk İnançları”

2005
Journal / Book Name: Ortak Türk Geçmişinden  Ortak Türk Geleceğine  III. Uluslar arası Folklor Konf.
Authors: Köksel, B,

“Halk Türkülerinde Ayrılık ve Gurbet Sembolleri”

2000
Journal / Book Name: Uluslar arası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri
Authors: Köksel, B.

“Gaziantep Yöresi Halk İnanışlarında Şamanist Etkiler”

International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2012
Journal / Book Name: 20. Yüzyıl Âşık Şiiri Geleneğinde Kadın Âşıklar,
Authors:  Köksel, B.
2011
Journal / Book Name: Prof..Dr. Cahit Kavcar Türkçe Öğretimi Çalıştayı
Authors: Köksel, B.

“Türkçenin Öğrenilmesinde Ninniler ve Türküler”

National Journals
Year
Content
2003
Journal / Book Name: Dede Korkud
No/Edition: 2003/4
Authors: Köksel, B,

“Şifahî Edebiyatta Hüma ve Anka Kuşları”

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2011
Journal / Book Name: Prof..Dr. Cahit Kavcar Türkçe Öğretimi Çalıştayı
Authors: Köksel, B,

“Türkçenin Öğrenilmesinde Ninniler ve Türküler”

Other Publications
Year
Content
Journal / Book Name: Belgelerle Gaziantep
Authors: Köksel, B., Şahin,Ç.

"Gaziantep Halk Kültüründe Nazarla İlgili İnanış ve Uygulamalar"

Design ~GAÜN WebTeam