Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. MURAT ÇELİKDEMİR
HOMEPAGEHISTORY DEPARTMENT
Publications
National Journals
Year
Content
2003
Journal / Book Name: Güneyde Kültür Dergisi
No/Edition: 137
Authors: Murat ÇELİKDEMİR
Rakka İskânından Firar Eden Bazı Aşiretlerin Eşkiyalık Faaliyetleri ve Bunu Önlemeğe Yönelik Alınan Tedbirler, Güneyde Kültür Dergisi, Antakya,2003, S.136,s.15-29.
2003
Journal / Book Name: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 143
Authors: Murat ÇELİKDEMİR
Osmanlı Devleti'nin Aşiretleri Rakka'ya İskan Etmek İstemesindeki Temel Sebepler,Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, İstanbul,2003, S.143,s.142-155
2002
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: C.V.,No:1
Authors: Murat ÇELİKDEMİR
Rakka Mukâvelesi(19 Aralık 1692),Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.5/No.1,s.245-259
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2004
Journal / Book Name: Birinci Ortadoğu Semineri(Kavramlar Kaynaklar Metodoloji)
No/Edition: 29-31 Mayıs 2003
Authors: Murat ÇELİKDEMİR
Osmanlı Devleti'nin Rakka İskân Politakasında Önemli Bir Kaynak: Mühimme Defterleri, Birinci Ortadoğu Semineri(Kavramlar Kaynaklar Metodoloji), Elazığ, 2004, s.345-357.
Design ~GAÜN WebTeam