Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Instructor İSKENDER ÇALMAN
HOMEPAGEİKTİSAT BÖLÜMÜ
Publications
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2005
Journal / Book Name: Problems and Success Factors in Business Intenational Conference, International
Authors: Halis M. ve ÇALMAN İskender
“ Aile Şirketlerinde Entelektüel Sermaye Açısından Bilgi Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”,
National Journals
Year
Content
2009
Journal / Book Name: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
No/Edition: C:23, S:2
Authors: Tağraf H. ve ÇALMAN İskender
“ Ohio Üniversitesi Liderlik Modeline Göre Oluşan Liderlik Biçimlerinin İşletmelerin İhracat Performansı Üzerine Etkisi ve Gaziantep İlinde Bir Araştırma”
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2007
Journal / Book Name: I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi”, Kongre Kitabı
Authors: ERGÜN Ö., ÖZER K.O ve ÇALMAN İskender
“ Otel İşletmelerinin Pazarlama Faaliyetlerindeki Etik Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”
2004
Journal / Book Name: 1.Kobiler ve Verimlilik Kongresi
Authors: Hali Muhsin-Çalman İskender
Kobilerde Kalite Yönetim Sistemi (ISO900:2000) ve Gaziantep Organize Sanayinde Bir Uygulama
Other Publications
Year
Content
2004
Journal / Book Name: http://www.alomaliye.com
Authors: ÇALMAN İskender
” Yeni TL”
Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Ekonomik Analizi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir uygulama, Anadolu Üniversitesi, S.B.E,Eskişehir, 1993.
Design ~GAÜN WebTeam