Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. NESLİHAN GÜZELOĞULLARI ERTURAL
HOMEPAGE TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ
Publications
International Journals
Year
Content
2012
Journal / Book Name: Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
No/Edition: S: 11, 2012 Güz
Authors: Arş. Gör. Neslihan ERTURAL
"Şamandan Oyuncuya Giden Yolda Türk Halk Oyunlarının Yapısı ve İşlevleri"
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2008
Journal / Book Name: Azerbaycan Kafkas Ünv. Uluslar arası Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Kongresi
No/Edition: 2008
Authors: Arş. Gör. Neslihan ERTURAL, M. Serkan ERTURAL
"Türk Halk Oyunlarının Çocuk Gelişimi Üzerinde Eğitsel İşlevleri"
2006
Journal / Book Name: Ege Ünv. Türk Dünyası Arş. Enstitüsü I. Türk Dünyası Araştırmaları Kurultayı
No/Edition: 1
Authors: Arş. Gör. Neslihan GÜZELOĞULLARI, Arş. Gör. M. Serkan ERTURAL
"Ortak Kültürel Değerlerin Oluşumunda ve Yaşatılmasında Türk Halk Oyunlarının İşlevleri".
2006
Journal / Book Name: T.C. Kültür Bakanlığı VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
Authors: Arş. Gör. Neslihan GÜZELOĞULLARI
"Türk Halk Oyunlarının Sağlık Alanında Yaşam Kalitesini Yükseltme İşlevi".
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2007
Journal / Book Name: T.C. Hacettepe Üniversitesi Engellilerde Sanat ve Spor Sempozyumu I
No/Edition: 1
Authors: Arş. Gör. Neslihan ERTURAL, Arş. Gör. Murat Serkan ERTURAL
"Halk Oyunları İcralarının Otistik Bireylerin İletişimsel Gelişimine ve Sosyalleşme Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme".
Other Publications
Year
Content
2012
Journal / Book Name: Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı
Authors: Arş. Gör. Neslihan ERTURAL
"Teatral Seyirlik Oyunlarda Hareket Komiğinin Mizahi İşlevleri". Editörler: Prof. Dr. Alimcan İNAYET-Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
2010
Authors: Arş. Gör. Neslihan ERTURAL
"Barana Geleneği İçinde İcra Edilen Halk Oyunlarının İşlevleri". Mayıs 2010. Yayla Sanat Sporları Şenliği Paneli. Panel Başkanı: Prof. Dr. Metin EKİCİ. Dursunbey İMKB Yatılı Bölge İ. Ö. Durunbey/BALIKESİR
2010
Authors: Arş. Gör. Neslihan ERTURAL
"Türk Dünyasında Nevruz ve Mentivar Oyunu". Mart 2010 Balıkesir Üniversitesi Nevruz Etkinliği Paneli. Panel Başkanı: Doç.Dr. Ali EROL. Balıkesir/TÜRKİYE
2009
Authors: Neslihan ERTURAL
"Türk Dünyasında Nevruz ve Halk Oyunları" Mart 2009 Balıkesir Üniversitesi Nevruz Etkinliği Paneli. Panel Başkanı: Doç Dr. Ali EROL Balıkesir/TÜRKİYE
2007
Authors: Arş. Gör. Neslihan ERTURAL
"Türk Halk Oyunlarının İşlevsel Özellikleri ve Farklı Bağlamlarda İncelenmesi Üzerine Bir Deneme". Mayıs 2007, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Semineri, İzmir/TÜRKİYE
Design ~GAUN WebTeam