Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. MEHMET SAİT SÖYLEMEZ
HOMEPAGEDEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
Publications
International Journals
Year
Content
1. M. Sait Söylemez, 'On the Effective Thermal Conductivity of Building Bricks', Building and Environment, vol.34, pp.1-5, 1999.
2. M. Sait Söylemez and Mazhar Ünsal, 'Optimum Insulation Thickness for Refrigeration Applications', Energy Conversion and Management, vol.40, no: 1, pp. 13-21, 1999
3. M. Sait Söylemez, 'Theoretical and Experimental Analyses of Cooling Towers’, ASHRAE Transactions, vol. 105, pp.330-337, 1999.
4. M. Sait Söylemez 'On the Optimum Heat Exchanger Sizing for Heat Recovery', Energy Conversion and Management, Vol.41, no: 13, pp. 1419-1427, 2000.
M. Sait Söylemez 'On the Optimum Cooling Tower Sizing', Energy Conversion and Management, Vol.42, no: 7, pp. 783-789, 2001.
M. Sait Söylemez 'On the Optimum Channel Sizing for HVAC Systems', Energy Conversion and Management, Vol.42, no: 7, pp. 791-798, 2001.
M. Sait Söylemez 'On the 'On the Thermoeconomical Optimization of Fin Sizing for Waste Heat Recovery ', Energy Conversion and Management, Vol.46, no: 6, pp. 859-866, 2003.
M. Sait Söylemez 'On the Thermoeconomical Optimization of Heat Pipe Heat Exchanger HPHE for Waste Heat Recovery’, Energy Conversion and Management, Vol.44, no: 15, pp. 2509-2517, 2003.
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
Mazhar Ünsal and M. Sait Söylemez, 'Long Term Efficiency of Solar Aided Water Heating Systems with Double Thermal Energy Storage Tanks', NATO Workshop on Energy Storage Systems, NATO ASI Series, Edited by B. Kılkış and S. Kakaç, Kluwer Academic Publishers, pp. 683-694, 1989.
Mazhar Ünsal and M. Sait Söylemez, 'Modelling and Simulation of An Active Solar Assisted Water Heating System', Proceedings of International Mediterranean Congress on Solar and Other Renewable Energy Resources, pp. 419-431, Antalya, 1988.
M. Sait Söylemez and Mazhar Ünsal, 'On the Numerical Simulation for long Term Thermal Efficiencies and Computational Thermoeconomic Analyses of Double Tank Solar Energy Systems', Proceedings of ECOS-95 (Efficiency, Costs. Optimization. Simulation and Environmental Impact of Energy Systems), pp. 557-565, Istanbul, 1995.
National Journals
Year
Content
M. Sait Söylemez and Mazhar Ünsal, 'Mevcut İzolasyonsuz Binalarda Enerji Tasarrufu Üzerine Bir Araştırma', İZODER, İzolasyon Dergisi, 1996, s.39-48.
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
Ayşegül Abuşoğlu ve M. Sait Söy1emez, 'Tekstil Boyama Tesislerinde Enerji Geri Kazanımı', 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi, s. 388-395, Adana, 2000.
İbrahim Konak ve M. Sait Söylemez, 'Isı Geri Kazanım Vantilatörü'. 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi, s. 396-403, Adana, 2000.
M. Sait Söylemez ve Mazhar Ünsal, 'Güneş Enerjisi Takviyeli Aktif Su Isıtma Sistemlerinin Bilgisayarda Simülasyonu ve Termoekonomik Analizi', III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 178-187, Balıkesir, 1995.
M. Sait Söylemez ve Mazhar Ünsal, 'Psikrometrik Diyagramda Bulunan Özelliklerin Bilgisayarla Hesaplanması'. Güneş Enerjisi Uygulamaları-Gelişmeleri Sempozyumu, s.165-172. Muğla, 1994.
M. Sait Söylemez ve Mazhar Ünsal, 'Güneş Enerjisi Sistemlerinin Ekonomik Fizibilitesi ve Optimizasyonu', Güneş Enerjisi Uygulamaları-Gelişmeleri Sempozyumu, s. 173-185, Muğla, 1994.
Design ~GAÜN WebTeam