Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. BİRSEN BAGÇECİ
HOMEPAGEDepartment of Educational Sciences
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Journal of Education and Learning
Authors: Bağçeci, B.

Bağçeci, B. (2017)Views of Teachers Working in South-East Anatolia Region Regarding Current Problems in Education. Journal of Education and Learning; Vol. 6(3),94-106. Doi:10.5539/jel.v6n3p94

2017
Journal / Book Name: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Authors: Bağçeci, B., Deliçay, G., F., Yıldırım,İ.
Bağçeci, B., Günen-Deliçay, F., Yıldırım,İ. (2017) Students’ And Teachers’ Views Free Dress Code (FDC) in Turkey. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 7(1).
2016
Journal / Book Name: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
Authors: Bağçeci, B., Başaran, M., Vural, Ö. F.

Bağçeci, B., Başaran, M., Vural, Ö. F. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Programın Uygulanışı Üzerine Görüşlerinin Analizi 2016 Yılında Gelinen Son Nokta. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(31), 34-42.

2016
Journal / Book Name: Journal of Human Sciences
Authors: Ünsal, S., Bağçeci, B.

Ünsal, S., Bağçeci, B. (2016). Öğretmenlerin mesleki imajlarina ilişkin görüşleri ve mesleki imaja etki eden faktörler. Journal of Human Sciences, 13(3), 3905-3926., Doi: 10.14687.

2016
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Authors: Yalçın Arslan, F., Cinkara E., Bağçeci, B., Kervancıoğlu, F. Ş.

Yalçın Arslan, F., Cinkara, E., Bağçeci, B., Kervancıoğlu, F. Ş. (2016). İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Faaliyeti Olarak Mentörlük Bir Üniversite Hazırlık Programı Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13(34), 150-165.

2016
Journal / Book Name: Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and Hist
Authors: Kinay, İ., Bağçeci, B.

Kinay, İ., Bağçeci, B. (2016). Otantik Değerlendirme Yaklaşımının Öğretmen adaylarının İşbirlikli Karar Alma İstekliliklerine Etkisinin incelenmesi. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(9), 513-524.

2016
Journal / Book Name: Anadolu üniversitesi sosyal bilimler dergisi
Authors: Kanadlı, S., Bağçeci, B.

Kanadlı, S., Bağçeci, B. (2016). öğretmenlerin kişiler arası motivasyon stilleri öğrenme iklimi ölçeği nin türkçe versiyonu. Anadolu üniversitesi sosyal bilimler dergisi, 16(1), 1-12.

2014
Journal / Book Name: Journal of Education and Human Development
Authors: Bağçeci, B., Kanadlı, S.

Bağçeci, B., Kanadlı, S. (2014). The study of adapting self-regulation question naire into Turkish. Journal of Education and Human Development. 3(3), 271-281.

2014
Journal / Book Name: esearch on Humanities and Social Sciences
Authors: Bağçeci, B., Özyurt, M.

Bağçeci, B., Özyurt, M. (2014). A research on relationship between the SBS exam success and creativity level of 8 gradeprivateschoolstudents. Research on Humanities and Social Sciences. 4(1), 23-32.

2014
Journal / Book Name: Journal of Education and Practice
Authors: Bağçeci, B., Kutlar, E. L., Cinkara, E.

Bağçeci, B., Kutlar, E. L., Cinkara, E. (2014). Therelationshipbetween English andmathsuccess&somevariables at freshmanlevel. Journal of Education and Practice. 5(29), 6-10.

2013
Journal / Book Name: Humanities and Social Sciences
Authors: Bağçeci, B.

Bağçeci, B.(2013). Analyzing opinions of Preparatory School Students on Democratic Approaches in Constructivist Learning Environment. International Journal of Academic Research. Part B. Humanities and Social Sciences, 5(1), 251-255. (ISI)

2013
Journal / Book Name: The Turkish Online Journal of Distance Education
Authors: Cinkara,E. & Bağçeci, B.

Cinkara,E. & Bağçeci, B. (2013) . Learners’ Attitudes Towards Online Language Learning; And Corresponding Success Rates. The Turkish Online Journal of Distance Education.14(2),118-130.

2013
Journal / Book Name: The Journal of Academic Social Science Studies
Authors: Çetin,B., Bağçeci, B., Kınay, İ., Şimsek, Ö.

Çetin,B., Bağçeci, B., Kınay, İ., Şimsek, Ö.(2013). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin(ÖTMTDYTÖ)Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.The Journal of Academic Social Science Studies.6(2),697-793.

2013
Journal / Book Name: Humanities and Social Sciences
Authors: Bağçeci, B. &Odabaşı, B.

Bağçeci, B. &Odabaşı, B. (2013). The Relationship between 12th Grade Sudents’ interpersonel relationship and academic success levels. International Journal of Academic Research. Part B. Humanities and Social Sciences, 5(2), 221-227 (ISI)

2013
Journal / Book Name: International Journal of Social Science
Authors: Çiçek, M. & Bağçeci, B.

Çiçek, M. & Bağçeci, B. (2013) Ana Dili Bilme Düzeyi İle Yabancı Dil Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Journal of Social Science. Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1558. Volume 6 Issue 5, p. 923-935.

2013
Journal / Book Name: Asia Minor Studies
Authors: Bağçeci, B., Meşe, N. Nur; Korkmaz, F.; Ünsal, S.

Bağçeci, B., Meşe, N. Nur; Korkmaz, F.; Ünsal, S. (2013). Ortaöğretim Sosyoloji Dersi Öğretim Programının Ürüne Dayalı Bilişsel Boyutunun Değerlendirilmesi. Asia Minor Studies. ISSN 2147-1673, Cilt: 1, Sayı: 2, 14-28.

2013
Journal / Book Name: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Authors: Korkmaz, F., Bağçeci, B.

Korkmaz, F., Bağçeci, B. (2013) Lise Öğrencilerinin ‘‘Üniversite’’ Kavramına İlişkin Metaforik Algıların İncelemesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 2, Sayı 1, 187-204.

2013
Journal / Book Name: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi.
Authors: Korkmaz, F., Bağçeci, B.,Meşe, N. Nur, Ünsal, S.

Korkmaz, F., Bağçeci, B.,Meşe, N. Nur, Ünsal, S. (2013) Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Problemi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. Yıl: 1, Sayı: 1, 155-167.

2012
Journal / Book Name: International Journal of Humanities and Social Science
Authors: Bağçeci, B, Hamamcı, Z.

Bağçeci, B, Hamamcı, Z.(2012).An Investigation into the Relationship between Burnout and Coping Strategies among Teachers in Turkey. International Journal of Humanities and Social Science.2(12),67-72.

2012
Journal / Book Name: Journal of Social Sciences
Authors: Bay, E., Bağçeci, B. &Çetin, B.

Bay, E., Bağçeci, B. &Çetin, B. (2012). The effects of social constructivist approach on the learners’ problem solving skills and metacognitive levels. Journal of Social Sciences. 8(3), 343-349.

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: IX. International Congress of Educational Research
Authors: Bağçeci, B. Şahin, A. Özcan, E. Yaman, S

Bağçeci, B. Şahin, A. Özcan, E. Yaman, S.(2017) 2010-2016 Yılları Arasında Türkiye ve İngiltere’deki Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Doktora Tezlerinin Araştırma Eğilimlerinin Karşılaştırılması. (2017) IX. International Congress of Educational Research. 11-14 May 2017. Ordu,Turkey.

2017
Journal / Book Name: 20th International Conference on Teaching, Education & Learning
Authors: Bağçeci,B.,Kızıklı, G.

Bağçeci,B.,Kızıklı, G. The Analysıs Of Relations Between Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs, Attıtudes Towards Teog* And Teog Success. 20th International Conference on Teaching, Education & Learning. (ICTEL), 26-27 July 2017, Barcelona, Spain.

2017
Journal / Book Name: IV. International Eurasian Educational Research Congress
Authors: Bağçeci, B., Şiraz, F., Vural, S., Doğan, E.

Bağçeci, B., Şiraz, F., Vural, S., Doğan, E. (2017)Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Araştırma Eğilimleri IV. International Eurasian Educational Research Congress 11-14 Mayıs 2017

2012
Journal / Book Name: International Conference on New Horizons in Education
Authors: Bay, E., Celkan, H.Y., Bağçeci, B., Delikara, D., Şüküroğlu, B.& Yağcı, İ.

Bay, E., Celkan, H.Y., Bağçeci, B., Delikara, D., Şüküroğlu, B.& Yağcı, İ.(2012). Ortaöğretim programlarının sosyal temeller bağlamında değerlendirilmesi. International Conference on New Horizons in Education. 05-07 Haziran 2012. Prague/Çek Cumhuriyeti.

2011
Journal / Book Name: 7th Annual International Conference on Education
Authors: Bay, E.,Çetin, B. & Bağçeci, B.

Bay, E.,Çetin, B. & Bağçeci, B. (2011). The effects of the authentic task-based social constructivist approach on the learners’ problem solving skills and metacognitive levels. 7th Annual International Conference on Education 7-9 July 2011. Samos/Greece. s:421-427. (Journal of Social Sciences makale olarak yayınlanmıştır).

International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme
Authors: Bağçeci, B.

Bağçeci, B. Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme (Editörler: Prof. Dr. Oral, B., Yrd. Doç. Dr. Yazar, T.) 8.2. Bölüm: Yaratıcı Düşünme, Eleştirel Düşünme ve Yansıtıcı Düşünme. I. Baskı Eylül 2017, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

National Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Authors: Kinay,İ.,Bağçeci,B.

Kinay,İ.,Bağçeci,B.(2017). Otantik Değerlendirme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye ve Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik İnançlarına Etkisinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 52.sayı.(Nisan)

2015
Journal / Book Name: D.Ü Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Authors: Kinay, İ., Bağçeci, B.; Çetin, B., Şimşek, Ö.

Kinay, İ., Bağçeci, B.; Çetin, B., Şimşek, Ö. (2015). Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. D.Ü Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.zgefdergi.com/SonSayi.aspx (119-135).

2015
Journal / Book Name: Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty
Authors: Bağçeci, B., Yıldırım, İ., Kara, K., Keskinpalta, D.

Bağçeci, B., Yıldırım, İ., Kara, K., Keskinpalta, D. (2015). A comparative study on the attitudes of students from education faculties and science faculties towards being a teacher. Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty. 17(1), 307-324.

2015
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Authors: Kanadlı, S.,Bağçeci, B.

Kanadlı, S.,Bağçeci, B. (2015). Öğrencilerin İngilizce öz yeterlik inançlarının algılanan özerklik desteğiaçısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12(30), 98-112.

2015
Journal / Book Name: Route Educational and Social Science Journal
Authors: Turan Özpolat, E., Bağçeci, B., Karakoç, B.

Turan Özpolat, E., Bağçeci, B., Karakoç, B. (2015). Öğretmen adaylarının öğretmen niteliklerine yönelik görüşleri (Adıyaman Üniversitesi örneği). Route Educational and Social Science Journal. 2(2), 617-629.

2013
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Authors: Bağçeci, B., Çetin, B. & Ünsal, S.

Bağçeci, B., Çetin, B. & Ünsal, S. (2013). Öğretmenlerin Mesleki İmaj Ölçeği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.12(1),34-48.

2013
Journal / Book Name: Electronic Journal of Social Sciences
Authors: Bağçeci, B. & Kinay, İ.

Bağçeci, B. & Kinay, İ.(2013). Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Electronic Journal of Social Sciences.12(44),335-347.

Design ~GAÜN WebTeam