Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. İBRAHİM H. SEYREK
HOMEPAGE
Publications
International Journals
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
No/Edition: 3(1)
Authors: İbrahim Halil Seyrek, Dilek Kavak
Factors Related to Job Satisfaction of Information Technology Professionals
2016
Journal / Book Name: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 14(3)
Authors: İbrahim Halil SEYREK, Metin SÜRME
Üniversite Öğrencilerinin Taklit Ürün Satın Alma Niyetlerine Etki Eden Faktörler
2016
Journal / Book Name: International Review of Economics and Management
No/Edition: 4(3)
Authors: İbrahim Halil SEYREK, Arzu AKŞAHİN
Mobil Bankacılık Uygulamaları Kalite Faktörlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Karşılaştırılması
2016
Journal / Book Name: ASOSJOURNAL The Journal of Academic Social Science
No/Edition: 4(37)
Authors: İbrahim Halil SEYREK, Emrah Sıtkı YILMAZ
Tüketicilerin Satın Alma Kararlarında Sosyal Paylaşım Sitelerinin Etkisi
2015
Journal / Book Name: Muhasebe ve Finansman Dergisi
No/Edition: 66
Authors: Yunus Kılıç, H. Ali Ata, İbrahim H. Seyrek
Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
2011
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 2/10
Authors: İbrahim Halil Seyrek
Cloud Computing: Opportunities and Challenges for Businesses
2010
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 2/9
Authors: İbrahim Halil Seyrek
2010
Journal / Book Name: BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
No/Edition: 2/4
Authors: İbrahim Halil Seyrek, H. Ali Ata
2009
Journal / Book Name: SDU The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences
No/Edition: 2/14
Authors: H. Ali Ata, İbrahim H. Seyrek
2008
Journal / Book Name: Journal of Global Strategic Management
No/Edition: 1/2
Authors: İbrahim H. Seyrek, Mehmet Aytekin
2007
Journal / Book Name: Lex et Scientia International Journal
No/Edition: 14
Authors: İbrahim H. Seyrek
2005
Journal / Book Name: The Journal of American Academy of Business, Cambridge
No/Edition: 1/6
Authors: Nihat Kaya, İbrahim H. Seyrek
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2016
Journal / Book Name: 17. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
Authors: İbrahim Halil SEYREK
İstatistiğe Giriş Dersi İçin Web Tabanlı Bir Uygulama Geliştirilmesi
2012
Journal / Book Name: 1st International Symposium on Accounting and Finance
Authors: Mustafa Uğurlu, İbrahim H. Seyrek, H. Ali Ata
An Analysis of The Relationship Between Credit Risk and Fraudulent Financial Statements
2012
Journal / Book Name: 1st International Symposium on Accounting and Finance
Authors: Yunus Kılıç, İbrahim Halil Seyrek
Financial Failure Prediction Using Artificial Neural Networks: An Application in Manufacturing Sector
2010
Journal / Book Name: Proceedings of the World Congress on Engineering
Authors: M. A. Rashid, H. Qureshi, M. Shami, N. Khan, E. Sayin, and İ. H. Seyrek
2008
Journal / Book Name: 4th International Strategic Management Conference
Authors: İbrahim H. Seyrek, Mehmet Aytekin
2004
Journal / Book Name: International Logistics Congress
Authors: Mehmet Aytekin, Ramazan Kaynak, İbrahim H.Seyrek
2004
Journal / Book Name: The Global Business & Economics Research Conference
Authors: Nihat Kaya, İbrahim H. Seyrek, Bülent Sezen, Caner Giray
National Journals
Year
Content
2007
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 1/6
Authors: İbrahim H. Seyrek, Ali E. Akgün, Gökhan Özer
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi
Authors: Şemsettin Çiğdem, İbrahim Halil Seyrek
İşletmelerde Büyük Veri Uygulamaları: Bir Literatür Taraması
2015
Journal / Book Name: 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi
Authors: İslam Günebakan, İbrahim Halil Seyrek
KOBİ'lerde Bulut Bilişimin Benimsenmesi ve Yayılımı ile İlgili Faktörler: Bir İçerik Analizi
2004
Journal / Book Name: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi
Authors: İbrahim H. Seyrek, Mehmet Aytekin
2004
Journal / Book Name: IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu
Authors: Mehmet Aytekin, İbrahim H. Seyrek, Cemalettin Demireli
Other Publications
Year
Content
2003
Journal / Book Name: Active Dergisi
No/Edition: 28
Authors: Gökhan Özer, Rahmi Yücel, İbrahim H. Seyrek
Design ~GAÜN WebTeam