Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. SÜLEYMAN GANİDAĞLI
HOMEPAGEDEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION
Publications
International Journals
Year
Content

YAYIN LİSTESİ

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ganidagli, S., M. Cengiz, N. Sahin ve C. Becerik, "Bispectral Index: A New Monitor in the Management of Acute Alprazolam Poisoning: Alprazolam and BIS", The Internet Journal of Emergency and Intensive Care Medicine, 6, 1 (2002).

A2. Ganidagli, S., M. Cengiz ve Z. Baysal, "Remifentanil vs Alfentanil in the Total Intravenous Anaesthesia for Paediatric Abdominal Surgery", Paediatr Anaesth, 13, 1-6 (2003).

A3. Biricik H.S., S. Ganidagli ve M. Cengiz, "Evaluation of Some Drug combinations for Intravenous Regional Analgesia in Rabbits", Pain Clinic, 15, 447-453 (2003).

A4. Ganidagli S., M. Cengiz, S. Aksoy ve A. Verit, "Approach to Painful Disorders by Serafeddin Sabuncuoglu in the Fifteenth Century Ottoman Period", Anesthesiology, 100, 165-169 (2004).

A5. Ganidagli S., H.S. Biricik, M. Cengiz, I.H. Kilic ve N. Erdogan, "A Dose-response Study of Intravenous Regional Analgesia with Lidocaine in Rabbits", Pain Clinic, 16, 71-76 (2004).

A6. Ganidagli S., H. Cetin, H.S. Biricik ve I. Cimtay, "Comparison of Ropivacaine with a Combination of Ropivacaine and Fentanyl for the Caudal Epidural Anesthesia of Mares", VetRec, 154, 329-332 (2004).

A7. Ganidagli S., M. Cengiz, C. Becerik, H. Oguz ve A. Kilic, "Eye Protection Under General Anaesthesia: Comparison Four Different Methods", Eur J Anaesth, 21, 665-667 (2004).

A8. Demirbilek S., S. Ganidagli, N. Aksoy, C. Becerik ve Z. Baysal, "The Effects of Remifentanil and Alfentanil-based Total Intravenous Anesthesia (TIVA) on the Endocrine Response to Abdominal Hysterectomy", J Clin Anesth, 16, 358-363 (2004).

A9. Kafali H., N. Alatas ve S. Ganidagli, "Management Of Eclampsia Complicated With Traumatic Macroglossia Occurring After Tongue Bite", Internet Journal of Obs and Gynecol, 6, 3 (2004).

A10. Ganidagli S., M.Cengiz ve Z. Baysal, “Effect of ephedrine on the onset time of succinylcholine”, Acta Anesthesiol Scand, 48, 1306-1309 (2004).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Demirbilek S., S. Ganidagli, N. Aksoy, C. Becerik ve Z. Baysal, "The Effects of Total Intravenous Anesthesia with Propofol and Remifentanil on Plasma Levels of Cortisol, Insulin and Glucose", 22th Annual Meeting of the European Academy of Anaesthesiology, Paris, P83, Book of Selected Abstracts, 2000.

B2. Ganidagli S., M. Cengiz, L. Baktiroglu, Y. Kocabey, Z. Baysal ve M. Bozlar, "Two Anesthesia Method Comparisons for Interventional Knee Arthroscopies; Combined Femoral and Sciatic Nerve Block Versus Unilateral Spinal Block. 10th World Congress on Pain, San DiegoCA, 420, Abstracts, 2002.

B3. Kafali H., M. Cengiz, S. Ganidagli ve S. Yurtseven, "Intrauterin Lignocain Gel Application for Pain Relief During Hysterosalpingography: A Randomized Double Blind Placebo Controlled Trial, Euroanesthesia, Glasgow, Eur J Anaesth, Vol 20, 155, 2003

D. Ulusal hakemli derqilerde vavımlanan makaleler :

D1. Tok D., M.A. Özyılmaz, C. Özçelik, S. Ganidağlı, N. Bayhan, "İntraplevral Ketamin-Bupivakain Enjeksiyonlarının Torakotomi Sonrası Agrı üzerine Etkileri", Anestezi Dergisi, 3, 94-98 (1995).

D2. Tok D., S. Ganidağlı, U. Köktürk, M.A. Özyılmaz, S. Turhanoğlu ve N. Bayhan, "Tek Kullanımlık Spinal iğnelerin Birden Cok Kullanımında iğne Ucunda Olusan Hasarlanmalar", GATA Bülteni, 38, 50-52 (1997).

D3. Tok D, S. Ganidağlı, M.A. Özyılmaz, S. Turhanoğlu, M. Yayla ve N. Bayhan " Epidural Dogum Analjezisinde Bupivakain ve Bupivakain-Fentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılmasi", Ağrı, 9, 18-26 (1997).

D4. Uzunköy A., Ö.F, Akıncı, A. Coşkun, A. Koçyiğit ve S. Ganidağlı, "Laparoskopik ve Açık Abdominal Operasyonlarda Metabolik ve Endokrin Yanıt", Laparoskopik Endoskopik ve Minimal invaziv Cerrahi Dergisi, 6, 44-50 (1999).

D5. Akça T., S. Ganidağlı, M.A. Özyılmaz, D. Tok ve N. Bayhan, "Kombine Spinal-Epidural Bupivakain Anestezisinin Ketamin Eklenmesiyle Karsila§tinlmasi", Türk Anesteziyoloji Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 28, 505-511 (2000).

D6. Ganidağlı S., S. Demirbilek, ve N. Bayhan, "Mivakuryum Etki Başlama Süresine Efedrinin Etkisi", Anestezi Dergisi, 9, 32-35, (2001).

D7. Ganidağlı S., S. Demirbilek, A. Satıcı, A. Kararmaz ve N. Bayhan, "Süksinilkolinin Göz içi Basıncında Yaptığı Değişiklik Üzerine Mivakuryum ve Cisatrakuryum etkileri", Anestezi Dergisi, 9, 101-104

D8. Kararmaz A., S. Kaya, M.A. Özyılmaz, S. Turhanoglu, S. Ganidağlı ve N. Bayhan, "Tramadolün Laringoskopi ve Entubasyon Sirasindaki Hemodinamik Yanit Üzerine etkisi", Anestezi Dergisi, 9, 204-207 (2001).

D9. Ganidağlı S., S. Demirbilek, Z. Baysal, İ.H. Kılıç ve C. Becerik, "Bispektral indeks ve Anestezi Derinliği", Anestezi Dergisi, 9, 260-264 (2001).

D10. Darçın O.T., Y. Özkul, S. Ganidağlı, Demirbilek S ve Canbeyli B, "Spinal Anestezi Uygulanan Varis Olgulannda Hiperbarik Bupivakain ve Prilokainin Postopreatif Motor Fonksiyonlara Etkisi", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 15, 443-447 (2001).

D11. Ganidağlı S., M. Cengiz, S. Demirbilek, "Postoperatif Analjezide Tramadol ve Pethidinin intramusküler Uygulamalarının Karşılaştırılması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi, 31, 358-362 (2003).

D12. Yanık M., M. Cengiz, S. Ganidağlı ve M. Katı, "Organofosfat içeren Tarım ilacıyla intihar Girişiminde Bulunan Hastada Anestezili Elektrokonvulzif Tedavi Sonrası Uzamış Apne; Bir Olgu Sunumu", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 13, 188-190 (2003).

D13. Darçın O.T., I Özardalı, S. Ganidaglı, M. Kaya ve M.H. Andaç, "Endotel Harabiyeti Olusturulan Arterde Açık Kalma Oranını Artırıcı Bir Önlem Olarak intraluminal Streptokinaz Uygulamasi: Deneysel Calışma", Damar Cerrahi Dergisi, 12, 21-25 (2003).

D14. Darçın O.T., A.S. Kunt, M. Cengiz, S. Ganidağlı ve M.H. Andaç, "Harran'da Kalp Cerrahisi: İlk Sonuçlar", Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 29-33 (2004).

D15. Ganidağlı S., C. Becerik ve M. Cengiz, "Kolşisin Zehirlenmesi (Olgu Sunumu)", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi, 32, 310-313 (2004).

D16.Cengiz M, S. Ganidağlı, G. Ölmez, “Kas Gevşeticisiz Endotrakeal Entübasyon: Propofol İndüksiyonunu Takiben Uygulanan Üç Farklı Remifentanil Dozunun Karşılaştırılması” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi, 32,356-361 (2004).

E. Ulusal bilimsel toplantilarda sunulan ve bildiri kitaplannda basilan bildiriler:

E1. Tok D., S. Ganidağlı, S. Turhanoğlu ve M.A. Özyılmaz, "Tek Kullanımlık Spinal iğnelerin Birden Fazla Kullanımında iğne Ucunda Olusan Hasarlanmalar", 28. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 173, İstanbul, 1994.

E2. Akıncı Ö.F., A. Uzunkoy, A. Coşkun ve S. Ganidağlı, "Karın içi Basinç Artışı ile Alt Extremite Transkutan Oksijen Saturasyonu Arasındaki ilişki", Ulusal Cerrahi Kongresi, 75, İzmir, 1998.

E3. Uzunkoy A., A. Koçyiğit, A. Coşkun, Ö.F. Akıncı ve S. Ganidağlı, "Laparoskopik ve Açık Ameliyatlarda Metabolik ve Endokrin Cevap", Ulusal Cerrahi Kongresi, 137, İzmir,

1998.

E4. Akça T., S. Ganidağlı, M.A. Özyılmaz, D. Tok ve N. Bayhan, "Kombine Spinal-epidural Anestezide Bupivakain ve Bupivakain-intratekal Ketamin Kullanımı", 33. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 167, Mersin, 1999.

E5. Ganidağlı S. ve S. Demirbilek, "Efedrinin Mivakuryum Etki Baslangiç Süresine Etkisi", 33. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 168, Mersin, 1999.

E6. Demirbilek S., S. Ganidağlı ve A. Satıcı, "Suksilkolinin Neden Olduğu Göziçi Basıncı Değişikliği Üzerine Mivakuryumun Etkisi", 33. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 168, Mersin, 1999.

E7. Ganidağlı S., S. Demirbilek, Z. Baysal, İ.H. Kılıç ve C Becerik, "Bispektral indeks Monitorizasyonu", 34. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 347, Kuşadası, 2000.

E8. Demirbilek S., S. Ganidağlı, N. Aksoy, C. Becerik ve Z. Baysal, "Remifentanil ve Alfentanilin Hemodinamik ve Stres Yanıta Etkilerinin Karşılaştırılması", 34. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 347, Kuşadası, 2000.

E9. Ganidağlı S., M. Cengiz ve Z. Baysal, "Pediatrik Olgulardaki TIVA Uygulamasında Remifentanil ve Alfentanil", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 454, Antalya-Kemer 2001.

E10. Ganidağlı S., M. Cengiz ve C. Becerik, "Epidural Kateterin geri Çekilememesi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 460, Antalya-Kemer 2001.

E11. Cengiz M., G. Ölmez, S. Ganidağlı ve N. Bayhan, "Klor Gazı Zehirlenmesi (Olgu Sunumu)". Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 499, Antalya-Kemer 2001.

E12. Ganidağlı S., M. Cengiz ve C. Becerik, "Bispektral indeks; Akut Alprazolam Zehirlenmesi izleminde Yeni Bir Monitor (Olgu Sunumu)", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 500, Antalya-Kemer, 2001.

E13. Ganidağlı S., H. Oguz, M. Cengiz, C. Becerik ve A. Kılıç, "Genel Anestezi Altında Korneal Koruma", Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 545, Antalya-Kemer, 2001.

E14. Cengiz M., S. Ganidagli ve G. Olmez, "Farklı Remifentanil Dozlarının Kas Gevşeticisiz Entübasyonda Karşılaştırılması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 545, Antalya-Kemer, 2001.

E15. Ganidağlı S., M. Cengiz, S. Demirbilek ve C. Becerik, "Premedikasyonda Bispektral indeks", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 545, Antalya-Kemer, 2001.

E16. Darçın O.T., İ. Özardalı, S. Ganidağlı, M. Kaya ve M.H. Andaç, "Endotel Harabiyeti Olusturulan Arterde Açık Kalma Oranını Artırıcı Bir Önlem Olarak intraluminal Streptokinaz Uygulaması: Deneysel Calışma", Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 214, Antalya, 2002

E17. Biricik H.S., H. Çetin, S. Ganidağlı, İ. Çimtay ve A. Hayat, "Kısraklarda Kaudal Epidural Anestezide Lidokain ve Lidokain Meperidin Kombinasyonunun Karşılaştınlması", Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 164, Konya 2003.

E18. Ganidagli S., H.S. Biricik, M. Cengiz, İ.H. Kılıç ve N. Erdoğan, "Tavşanlarda Üç Farklı Doz Lidokainle intravenöz Rejyonal Analjezi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 197, Belek-Antalya, 2003.

E19. Biricik H.S., S. Ganidagli ve M. Cengiz, "Tavşanlarda intravenöz Rejyonal Analjezi için Çeşitli ilaç Kombinasyonlarının Değerlendirilmesi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 199, Belek-Antalya 2003.

E20. Ganidağlı S., H. Çetin, H.S. Biricik ve İ. Çimtay, "Kısraklarda Kaudal Epidural Anestezide Ropivakain ve Ropivakain-Fentanil kombinasyonunun karşılaştırılması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 209, Belek-Antalya, 2003.

E21. Sırmatel F., S. Ganidağlı, M. Cengiz ve Z. Baysal, "Yoğun Bakım Sevisinde Mortal Seyreden Olguların Enfeksiyon Açısından Değerlendirilmesi", 12. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 26, Kuşadası-İzmir, 2004.

E22. Ganidağlı S., C. Becerik ve M. Cengiz, "Kolşisin Zehirlenmesi (Olgu sunumu)", 12. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 63, Kuşadası-İzmir 2004.

E23. Ganidağlı S., M. Cengiz, Ş. Aksoy ve A. Verit, "15. Yüzyıl Osmanlı Döneminde Şerafeddin Sabuncuoglu ve 15. Yüzyıl Ağrı Tedavisi", 7. Ulusal Ağrı Kongresi, 94, İstanbul 2004.

E24. Cengiz M., S. Ganidağlı, İ. Şan, İ.H. Kılıç ve N. Alataş, “Otolojik Cerrahide, Farklı derecelerdeki nöromuskuler blokajın fasyal sinir monitörizasyonuna etkisi”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 73, Antalya 2004.

E25. Cengiz M., S. Ganidağlı, A.S. Kunt, O.T. Darcin ve İ.H. Kılıç, “Yüksek riskli koroner arter bypass cerrahisinde rutin masa başı ekstübasyon”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 185, Antalya 2004.

E26. Cengiz M., S. Ganidağlı, A.S. Kunt ve O.T. Darçın, “Myastenia gravisli hastada timektomi operasyonu için kas gevşetici kullanmadan uygulanan propofol-remifentanil indüksiyonu ve desfluran-remifentanil devam anestezisi”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 188, Antalya 2004.

E27. Ganidağlı S., C. Becerik ve M. Cengiz, “Obstetrik anestezide epidural ropivakaine fentanil ilavesinin etkileri”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 212, Antalya 2004.

E28. Cengiz M., S. Sarban ve S. Ganidağlı, “Vipera lebetina (Koca engerek- Kör yılan) ısırılması sonrası gelişen ciddi trombositopeni, ödem ve kompartman sendromu (2 olgu nedeniyle)”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 260, Antalya 2004.

Design ~GAÜN WebTeam