Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. HÜLYA ARSLAN EROL
HOMEPAGEDEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
Publications
International Journals
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: 10/8 Spring 2015
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
"Kilis İli Ağızlarının Ses Bilgisi Özellikleri Üzerine", p. 421-484 .DOİ Number: 10.7827/TurkishStudies.8384
2015
Journal / Book Name: Kilis 7 Aralık Ü, Sosyal Bilimler Dergisi, s.1-30
No/Edition: Cilt 5, sayı 9
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
" Kilis İli Ağızları Şekil Bilgisi (İsim ve Fiil Çekimi) ve Ağız Bölgeleri Üzerine"
2015
Journal / Book Name: Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and Hist
No/Edition: Volume 10/15, Fall 2
Authors: Hülya Arslan-Erol
2015
Journal / Book Name: Mediterranean Journal of Humanities,
No/Edition: V/2 (2015) 51-59
Authors: Hülya Arslan-Erol
2010
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 1303-0094.
No/Edition: 9(2): 345 -356
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Kilis Ağzında Dönüşlülük Zamiri”
2010
Journal / Book Name: Dil Araştırmaları-Bahar 2010
No/Edition: Sayı 6; 61-86.
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
"Kazak Türkçesinde İsim Çekim ve İşletme Eklerindeki Kalıplaşmalar”
2009
Journal / Book Name: Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, (Aralık 2009),
No/Edition: c.6, S.4, s. 40-63.
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
"Suriye Colan (Golan) Türkmenleri Ağzı”
2008
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: C.7, S.2,s. 335-367
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
"Kazak Türkçesinde Fiil Çekim ve İşletme Eklerinde Ek Kalıplaşmaları"
2003
Journal / Book Name: Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
No/Edition: S.8, s.185-222.
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Anlam Daralması Adlandırmasının Tartışılması ve Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesi Sonuna Kadar Örnekleri”
2000
Journal / Book Name: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2000.
No/Edition: S.10, s.527-542
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Kazak Türkçesinde İsim Çekimi-AYRILMA HALİ”
1998
Journal / Book Name: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S.5, ss.448-455.
No/Edition: Bahar 1998.
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Kazak Türkçesinde İsim Çekimi-BULUNMA HALİ”
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2013
Journal / Book Name: VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, TDK Yayınları.
No/Edition: Ankara 2013.
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Türkçede Gebelik ile İlgili Kelimelerde Anlam Değişiklikleri”
2011
Journal / Book Name: VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri (e-kitap), KB Yay.
No/Edition: 14 Şubat 2011
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Yapı ve Anlam Bakımından Türkçede Yemek Adları”
2006
Journal / Book Name: I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı-Bildiriler II,
No/Edition: Ankara, 2007
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Günümüz Türk Lehçelerinde Çekim ve İşletme Eklerinin Kalıplaşmasıyla Oluşmuş Kelimeler Üzerine"
2004
Journal / Book Name: V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri-I, Ankara, 2004, ss.1051-1074
No/Edition: Ankara, 2004.
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
"Kaldır-, Götür- ve Bırak- Fiillerinin Tarihî ve Günümüz Türk Şivelerinde Anlam Bakımından Gelişimi”
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Armağanı
Authors: Hülya Arslan-Erol
2012
Journal / Book Name: Defin Kitabı
No/Edition: Kitabevi Yayınları
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Eski Türkçede Ölüm İçin Kullanılan Sözler", s. 369-403
2011
Journal / Book Name: Türk Kahramanlık Destanları I.-II. Bölüm
No/Edition: 1.Baskı
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL, M.ISMAIL
V.M. Jirmunskiy (çeviri)
2011
Journal / Book Name: Türk Dili, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
No/Edition: Ekim 2011.
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
XIV-XV. Yüzyıllar (1.ve 2. Ünite)
2008
Journal / Book Name: Bozoğlan (Yûsuf Bég-Ahmed Bég) Destanı, Akçağ Yayınları.
No/Edition: 1.Baskı
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
(İnceleme-Metin-Dizin)
2008
Journal / Book Name: Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri
No/Edition: 1.Baskı
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
TDK YAYINI
National Journals
Year
Content
2006
Journal / Book Name: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten
No/Edition: 2004/II, 9-18.
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Eski Anadolu Türkçesinde Eksiltme Yoluyla Anlam Genişlemeleri”
2006
Journal / Book Name: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten
No/Edition: 2002/II, 35-56
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Tabu (Taboo) ve Kelimelerin Anlam Alanlarına Etkisi”
2006
Journal / Book Name: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, s. 89-105
No/Edition: 2003/II
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“İncit- ‘İncitmek’ Fiili ve Ailesi Üzerine”
2005
Journal / Book Name: Karaman Dil Kültür ve Sanat Dergisi-2005
No/Edition: 2005; 251-257
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
Arslan-Erol, H., “Cumhuriyet Devrinde Alfabe Değişikliğinin (Harf Devriminin) Türk Diline Etkisi”
2001
Journal / Book Name: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Şubat 2001
No/Edition: S.130, 231-236
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Kazak Türkçesinde İsim Çekimi-YALIN HAL”
1998
Journal / Book Name: Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi, Ağustos 1998.
No/Edition: S.20, 48-56
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Kazak Türkçesinde İsim Çekimi-BELİRTME HALİ”
1998
Journal / Book Name: Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi, Şubat 1998.
No/Edition: S.17, 50-59
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Kazak Türkçesinde İsim Çekimi-İLGİ HALİ”
1998
Journal / Book Name: BİR Dergisi
No/Edition: S.9-10, S.73-84
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Kazak Türkçesinde İsim Çekimi-YÖNELME HALİ”
1996
Journal / Book Name: BİR Dergisi
No/Edition: S.6, 53-70.
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Kazak Türkçesinde Ünsüz Uyumu”
Other Publications
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Kilis 7 Aralık Ü, Konferans
No/Edition: 1 Mayıs 2015.
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Türk Dünyasında Nevruz”
2013
Journal / Book Name: Konferans
No/Edition: Kilis 7 Aralık Ü,
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
"Türk Dilinin Yayılma Alanları”, ,
2008
Journal / Book Name: Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri
No/Edition: 1.Baskı
Authors: Hülya Arslan-Erol
Atıf
2004
Journal / Book Name: Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, 25-26 Kasım 2004, Marmara Ü
No/Edition: Türkiyat Araştırma
Authors: HÜLYA ARSLAN-EROL
“Eski Türkçede Ölüm İçin Kullanılan Sözler ve Bunların Anlam Alanlarındaki Değişiklikler"
Design ~GAÜN WebTeam