Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. MEHMET EROL
HOMEPAGEDEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
Publications
International Journals
Year
Content
2012
Journal / Book Name: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
No/Edition: S.63. s.151-176.
Authors: Mehmet EROL
"Halep Türkmenlerinin Bozgeyikli Dede Ocağı"
2006
Journal / Book Name: 7. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
No/Edition: 27.06-01.07.2006
Authors: EROL, Mehmet
EROL, Mehmet (2006), "Kilis'te Derlenmiş Bir Bey Böyrek Hikayesi", 7.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (27.06.2006-01.07.2006), Gaziantep-TÜRKİYE
2006
Journal / Book Name: The Third Symposium on Lenguage and Culture, University of Aleppo
No/Edition: 13-14 March 2006
Authors: EROL, Mehmet
EROL, Mehmet (2006), “ Cuha (Nasrettin Hoca) Örneğinden Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Halk Edebiyatı Ürünlerinden Faydalanma”, The Third Symposium on Lenguage and Culture, University of Aleppo,13-14 March 2006.
2006
Journal / Book Name: 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı
No/Edition: 9-15 Nisan 2006
Authors: EROL, Mehmet
EROL, Mehmet (2006), "Cimcime Sultan Destanı'nın Anadolu ve Tatar Eş Metinleri Üzerine Bir Mukayese", 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006-İZMİR.
2005
Journal / Book Name: Milli Folklor Dergisi
No/Edition: 65
Authors: EROL, Mehmet

EROL, Mehmet (2005)“ ‘Türk Dünyasında “Kız Kalesi’ Adlandırmalarının Kaynağı ve Bunlara Dair Anlatılan Efsanelerin Teşekkülü Üzerine”, Milli Folklor, sayı 65, 2005, 73-84.

2004
Journal / Book Name: Qobustan Dergisi
No/Edition: Mart 2004
Authors: Mehmet EROL

EROL, Mehmet (2004), "Qız Qalalarının Mәnşәi", QOBUSTAN, Mart 2004, 14-18 (Azerbaycan).

2004
Journal / Book Name: Türk Bilig
No/Edition: 2003/6
Authors: Mehmet EROL

EROL, Mehmet (2003), “Azbî Baba ve Dîvânı”, Türkbilig, Eski Türk Edebiyatı Özel Sayısı 2003/6, s.168-186.

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Authors: Erol, M.
2013
Journal / Book Name: VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildrileri, 20-25 Ekim 2008, Ankara: TDK.
No/Edition: s. 16831697
Authors: Mehmet EROL
“Suriye'deki Türkçe Yer Adları Üzerine"
2011
Journal / Book Name: VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. İZMİR.
No/Edition: 21-24 Kasım 2011
Authors: Mehmet EROL
"Halep (Suriye) Türkmenleri Arasında Yaşayan Cönkler"
2010
Journal / Book Name: II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı.İZMİR.
No/Edition: 17-25- Nisan 2010
Authors: Mehmet EROL
"Suriye (Halep) Türkmenlerinde Karacoğlan Bilgisi"
2008
Journal / Book Name: I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, KIRŞEHİR
No/Edition: s.371-380.
Authors: EROL, Mehmet; H.A. EROL
"Gaziantep ve Kilis’te Esnaf Sahreleri"
2008
Journal / Book Name: 10. Uluslararası Karakeçili Kültür Şenlikleri Paneli, Siverek: ŞANLIURFA
No/Edition: (10-11 Mayıs 2008)
Authors: Mehmet EROL
“Karakeçili Yörüklerinde Türbe Ziyaretleri ve Karakeçili Ulularından Ertuğrul Gazi ve Süleyman Şah'ın Türbeleri”
2006
Journal / Book Name: 1. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu
No/Edition: 11-13 Mayıs 2006
Authors: EROL, Mehmet
EROL, Mehmet (2006), "Beyşehir Gölü Üzerindeki Kız Kalesi İle İlgili Efsanelerin Kaynakları", 1. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2006, Beyşehir-KONYA
2004
Journal / Book Name: Türkiyat Arş.Enst.
No/Edition: Kasım 2004
Authors: Mehmet EROL

EROL, Mehmet (2004), "Kaz Dağı Türkmenleri ve Toros Tahtacılarında Ölüm Fenomeni", Uluslar arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 25-26 Kasım 2004.

Authors: Erol, M.
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2012
Journal / Book Name: Halep Türkmenleri Halk Kültürü Araştırması, Ankara: Grafiker Yayınları.
Authors: MEHMET EROL
Halep Türkmenleri Halk Kültürü Araştırması, Ankara: Grafiker Yayınları.
2006
Journal / Book Name: Meyve Kitabı (Ed.: E.G.Naskali, D.Herkmen)
No/Edition: 1.Baskı
Authors: Mehmet EROL
“Elma Yanaklı Kiraz Dudaklı”
2005
Journal / Book Name: Hapishane Kitabı
No/Edition: 1.Baskı
Authors: Mehmet EROL

EROL, Mehmet (2005) , “Türk Halk Hikayelerinde Zindan”, Hapishane Kitabı, Kitabevi Yay. İstanbul , 587-607.

National Journals
Year
Content
2004
Journal / Book Name: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 16.Sayı
Authors: Mehmet EROL

EROL, Mehmet (2004) “Köy Hayırlarının Yapısal ve İşlevsel Özellikleri Üzerine Bir İnceleme –Gökçalı Köyü Örneği-, Türklük Bilimi Araştırmaları, 16. sayı, 2004-GÜZ, 111-126.

2003
Journal / Book Name: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi
No/Edition: 27.Sayı, Güz-2003
Authors: Mehmet EROL
EROL, Mehmet (2003), "Şahkulu Sultan Bektaşi Tekkesi Şeyhi Azbi Baba ve Tarikat Anlayışı”, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 27 Güz-2003, s.43-54.
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2014
Journal / Book Name: Ortadoğu Türkmenleri Sempozyumu, ORSAM, Ankara.
No/Edition: s.121-140.
Authors: Mehmet EROL
"Türk Dış Politikasında Suriye Türkmenleri."
2013
Journal / Book Name: Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Ankara Ünv. DTCF.
No/Edition: 19-22 Kasım 2013
Authors: Mehmet EROL
“Suriye Türkmenleri ve Edebiyatları"
2011
Journal / Book Name: Türk Halk Bil. 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: Türk Halk Bilimi Çlşm. Kurul
No/Edition: 16-17 Eylül 2011
Authors: Mehmet EROL
“Tasavvuf Konulu Edebiyatın Adlandırılması ve İnceleme Yöntemleri Üzerine"
1999
Journal / Book Name: I. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale: ÇOMÜ Yayını
No/Edition: s.191-195
Authors: Mehmet EROL
“Bir Sanat Kolu Olarak Aşıklık Geleneği ve Aşıkların Eğitimi”
1998
Journal / Book Name: Erciyes
No/Edition: 324
Authors: Mehmet EROL

EROL, Mehmet (1998), “Dede Korkut’ta Kadın Tipleri ve Günümüze Yansımaları”, 4. Dede Korkut Bilgi Şöleni, Bayburt 1998.

Other Publications
Year
Content
2011
Journal / Book Name: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: S.1, ss.90-93.
Authors: Mehmet EROL
“Aşık Şeref Taşlıova'dan Derlenen Halk Hikâyeleri", (KİTAP TANITIMI)
2009
Journal / Book Name: Zeytin Dalı Dergisi
No/Edition: S.48, ss.8-9.
Authors: Mehmet EROL
"Oylum Köyü Lebeniye Günü (Şeyh İzzettin Hazretleri)"
2006
Journal / Book Name: Türk Dili
No/Edition: S.659, ss.500-502
Authors: Mehmet EROL
"Halep Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kuruldu", (Haber).
Design ~GAÜN WebTeam