Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. ZEHRA KESER ÖZMANTAR
HOMEPAGEDepartment of Educational Sciences
Publications
International Journals
Year
Content
2016
Journal / Book Name: International Journal of Educational Management,
No/Edition: 30 (5),622 - 634
Authors: Keser Ozmantar, Z. ve Gedikoğlu, T.

Design principles for the development of the balanced scorecard

2014
Journal / Book Name: International Studies In Educational Administration.
No/Edition: 41(3), 55-68.
Authors: Bağlıbel, M., Samancıoğlu, M., Keser Ozmantar, Z., Hall G.

The Relationship Between School Principals’ Perceived Change Facilitator Styles and Teachers’ Attitutes Towards Change.

2011
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 10(4)
Authors: Keser Özmantar, Z.
Okullarda Etkili Stratejik Plan Hazırlama Süreci: Bir Eylem Araştırması
2010
Journal / Book Name: Educational Planning.
No/Edition: 19(2)
Authors: Keser, Z. Özgan, H.

An Alternative Approach to Educational Planning and Financing: 100 % Philanthrophic Support For Education

2009
Journal / Book Name: International Journal of Human Sciences
No/Edition: 6(2)
Authors: Özmantar, M.F., Bingölbali, E., Demir, S., Sağlam, Y., Keser, Z.

Curriculum Reform and The Classroom Norms

2008
Journal / Book Name: International Journal of Human Sciences
No/Edition: 5(2)
Authors: Keser, Z., Gedikoğlu, T.

Determining The Extent to Which High School Principals Exercise Their Authority and Responsibilty

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Czech Republic, Prag
No/Edition: August 11–14, 2017.
Authors: Keser Özmantar, Z.

Strategy Maps As A Means To Visualize The Strategy.

2017
Journal / Book Name: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. Ankara,
No/Edition: 11-13 Mayıs 2017.
Authors: Keser Özmantar, Z., Yalçın Arslan, F.

Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Metaforik Algıları.

2017
Journal / Book Name: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. Ankara
No/Edition: 11-13 Mayıs 2017.
Authors: Keser Özmantar, Z., Adıyaman, H., Ülger, Ü. ve Özkan, M.

Özel Okulda Çalışma Nedenlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Ölçeklenmesi.

2017
Journal / Book Name: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya
No/Edition: 21-23 Nisan 2017.
Authors: Keser Özmantar, Z., Karataşoğlu, D., Öztuzcu, R. ve Kabasın, O.

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Performans Değerlendirme Kriterlerinin Uluslararası kriterlerle karşılaştırılması.

2015
Journal / Book Name: VI. Uluslar arası Eğitim Yönetimi Forumu. Girne
No/Edition: 5-7 Kasım 2015.
Authors: Keser Özmantar, Z.

19. Milli Eğitim Şurasının OECD Göstergeleri Bağlamında Değerlendirilmesi.

2015
Journal / Book Name: VII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi. İzmir,
No/Edition: 20-22 Mayıs 2015.
Authors: Çimen, İ. ve Keser Özmantar, Z.

Katma Değerli Denetim Modeli ve Türkiye’de Uygulanabilirliği.

2013
Journal / Book Name: ECER 2013. The European Conference on Educational Research. İstanbul,
No/Edition: September 9-13, 2013
Authors: Keser Özmantar, Z.

The Important Factors That Affect the Development and Implementatıon of the Balanced Scorecard For Schools.

2008
Journal / Book Name: 38th Annual Meeting Of International Society For Educational Planning.
Authors: Zehra Keser, Habib Özgan

An Alternative Approach to Educational Planning and Financing: 100 % Philanthrophic Support For Education

National Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
No/Edition: 14(37), 261-284.
Authors: Keser Özmantar, Z. ve Çetin, Y.E.

Temel Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Müdürlerinin Liderlik Becerilerinin İncelenmesi.

2017
Journal / Book Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,
No/Edition: 23(1), 73-104.
Authors: Keser Özmantar, Z. ve Sincar, M.

Öğretmenlikten Şube Müdürlüğüne Geçen Eğitim Yöneticilerinin Yönetsel Algılarındaki Değişimin İncelenmesi.

2017
Journal / Book Name: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
No/Edition: 13 (1), 323-347.
Authors: Keser Özmantar, Z . ve Civelek, Ş.

Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bakış Açısıyla Müdür Yetkili Öğretmenlik Uygulaması.

2015
Journal / Book Name: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 18(34), 193-212.
Authors: Samancıoğlu, M., Bağlıbel, M., Keser Ozmantar, Z., Çetin, H.

Okul Yöneticilerinin Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemlerine İlişkin Görüşleri: Memnuniyet, Algılanan Fayda ve Göreve Uygunluk Arasındaki İlişki.

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: X. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Gaziantep,
No/Edition: 7-9 Mayıs 2015.
Authors: Keser Özmantar, Z. ve Ağalday, B.

Millî Eğitim Şûralarında Ele Alınan Konuların Yönetici Boyutunun İncelenmesi.

2015
Journal / Book Name: X. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Gaziantep,
No/Edition: 7-9 Mayıs 2015.
Authors: Civelek, Ş. ve Keser Özmantar, Z.

Yönetici Yetiştirme Politikaları Bağlamında Müdür Yetkili Öğretmenlik.

2011
Journal / Book Name: VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Authors: Keser Özmantar, Z. ve Gedikoğlu, T.
Üniversitelerde Performans Yönetimi: Öğrenci Değerlendirmeleri ve Geribildirim Süreci
2010
Journal / Book Name: V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Authors: Keser, Z.

Okullarda “Balanced Scorecard” Oluşturulması

2007
Journal / Book Name: Hacettepe Üniversitesi I. İlköğretim Kongresi
Authors: Gedikoğlu, T., Keser, Z.

İlköğretim Okullarına Yönelik Stratejik Planlama İlkeleri

Design ~GAÜN WebTeam