Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. GÜLŞAH GAYE FİDAN
HOMEPAGEDEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
Publications
International Journals
Year
Content
2012
Journal / Book Name: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 8
Authors: Gülşah Gaye Fidan

Sindbâdnâmelerden Hareketle Çerçeve Hikâye Geleneğinde Metinlerarasılık: Tûtî Hikâyesi Örneği

2010
Journal / Book Name: Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 2
Authors: Gülşah Gaye Fidan

Konya Mevlana Müzesi 2095 Numarada Kayıtlı Mevlevilikle İlgili Bir Mecmuadan Hareketle Bâkî'nin Yayınlanmamış Bir Şiiri

Design ~GAÜN WebTeam