Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Research Asst. UĞURCAN AYİK
HOMEPAGEDEPARTMENT OF GEOGRAPHY
Publications
International Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: ASOS JOURNAL The Journal of Social Science
No/Edition: 65
Authors: Ayik, Uğurcan., Avcı, Sedat.

De-industrialization in Istanbul: A Geographical Perspective

2016
Journal / Book Name: University of Gaziantep Journal of Social Sciences
No/Edition: Volume: 15 Issue:1,
Authors: Ayik, Uğurcan

Türkiye’de Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Gelişen Bir Kolu Olarak Kaplıcalar: Tuzla İçmeler Örneği

2015
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: 14/10,1-16
Authors: Ayik, Uğurcan
A Gypsy Neighbourhood on The Brink of Transformation: Urban Regeneration in Kuştepe
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2018
Journal / Book Name: FARABİ II.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Authors: Ayik, Uğurcan

Kuştepe ve Fikirtepe'de Kentsel Dönüşümün Karşılaştırmalı Analizi

2014
Journal / Book Name: Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi
Authors: Ayik, Uğurcan

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Örneğinden Hareketle Siyasal Alandaki Hegemonik Söylemin Kentsel Mekâna Yansımaları

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2013
Journal / Book Name: 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu
Authors: Ayik, Uğurcan., Avcı, Sedat.
Urban Regeneration
Other Publications
Year
Content
2017
Journal / Book Name: III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Authors: Ayik, Uğurcan., Avcı, Sedat.

Dönüşen İstanbul’da Sanayisizleşmenin Coğrafi Görünümde Yarattığı Değişiklikler

2014
Journal / Book Name: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Authors: Ayik, Uğurcan

Mekânsal ve Toplumsal Yansımalarıyla Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Projelerine Coğrafi Bakış: Fikirtepe Örneği-Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Design ~GAÜN WebTeam