Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Instructor MEHMET BAŞARAN
HOMEPAGEDEPARTMENT OF INFORMATICS
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish
No/Edition: 12/32
Authors: Mehmet Başaran

Examining Teacher Candidates’ Self-Efficacy Perceptions about Being A Teacher And Their Attitudes Towards Computer Assisted Education

2016
Journal / Book Name: Asos Journal
No/Edition: 31/4
Authors: Mehmet Başaran

The Analysis of Primary School Teachers’ Views About Implementation of Constructivist Curriculum: The Last Point In 2016

2015
Journal / Book Name: Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education
No/Edition: 11/2
Authors: MEHMET BAŞARAN

High school, mathematical knowledge, mathematical topics, mathematical skills, mathematics curriculum

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 26th International Conference on Educational Sciences
No/Edition: 2017
Authors: Mehmet Başaran

Öğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Öz Yeterlilikleri İle Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

2017
Journal / Book Name: IVth International Eurasian Educational Research Congress
No/Edition: 2017
Authors: Mehmet Başaran

STEM Tutum Ölçeğini İlkokul ve Lise Düzeyine Uyarlama Çalışması

2017
Journal / Book Name: Multidisciplinary Academic Conference AC-ETeL 2017
No/Edition: 2017
Authors: Mehmet Başaran

Investigation of High School Students’ Attitudes Towards STEM in Terms of Various Variables in the Context of School Type

2017
Journal / Book Name: 5th International Conference on Curriculum and Instruction
No/Edition: 2017
Authors: Mehmet Başaran

Matematik Öğretim Programının Tasarım Yolu İle Anlama Yaklaşımına Göre Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

2016
Journal / Book Name: II. Uluslar Arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
No/Edition: 5
Authors: Mehmet Başaran

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ile 11. ve 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı bir Araştırması

2014
Journal / Book Name: International Conference on Mathematics Textbook Research and Development 2014
Authors: MEHMET BAŞARAN

Mathematics Curriculum, Mathematical Knowledge, Mathematical Skills, Higher Education, Turkey

Design ~GAÜN WebTeam