Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. SEVİL HASIRCI
HOMEPAGETURKISH EDUCATION OF SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 10, 51
Authors: Sevil Hasırcı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi

2013
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 12, 4
Authors: Kaan Büyükikiz, Sevil Hasırcı

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerisine Yönelik Görüşleri

2009
Journal / Book Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 2,9
Authors: Derya Yaylı, Sevil Hasırcı

Hizmet Öncesi Türkçe Öğretmenlerinin Öğretmeye Yönelik Endişeleri

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 1.Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB 2017)
Authors: Sevil Hasırcı

Yabancılara Türkçe Öğretenlerin Son Çekim Edatlarının Öğretimine İlişkin Görüşleri

2016
Journal / Book Name: IIIrd Internatıonal Eurasian Educational Research Congress
Authors: Sevil Hasırcı, Ergün Hamzadayı

Kılavuzlanmış Öz-Düzenlemenin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Yanlışlarına Yönelik Farkındalıkları Üzerindeki Rolü

2011
Journal / Book Name: IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Authors: Sevil Hasırcı

Abece Öğretiminde Çocuk Kitapları

2008
Journal / Book Name: VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri
Authors: Sevil Hasırcı

Sözvarlığı Açısından Gazete Dili

National Journals
Year
Content
2013
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 10, 21
Authors: Kaan Büyükikiz, Sevil Hasırcı

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme

2013
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 10, 24
Authors: Aslıhan Küçükavşar, Sevil Hasırcı

Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Çocuğa Göreliği

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2011
Journal / Book Name: III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu
Authors: Sevil Hasırcı

Çocuk Kitaplarında Şişmanlığın (Obezite) Ele Alınışı Üzerine Bir Değerlendirme

2010
Journal / Book Name: Prof. Dr. Cahit Kavcar Türkçe Eğitimi Çalıştayı
Authors: Sevil Hasırcı

Günlük Türünde Yazılmış Çocuk Yazını Yapıtları Üzerine Bir Karşılaştırma

2007
Journal / Book Name: Rıfat Ilgaz Sempozyumu
Authors: Sevil Hasırcı

Rıfat Ilgaz'ın Şiirleri Üzerinde Türkçenin Sözvarlığı Açısından Bir İnceleme

Design ~GAÜN WebTeam