Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. ARİF ÇERÇİ
HOMEPAGETURKISH EDUCATION OF SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Educational Research and Reviews
No/Edition: 12, 6
Authors: Arif ÇERÇİ

An investigation of lexical progress of teaching foreign languages (TFL) learners in terms of part-of-speech

2016
Journal / Book Name: International Journal Of Turkish Literature Culture Education
No/Edition: 5, 4
Authors: Arif ÇERÇİ

6 SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABININ ETKİNLİĞİ OLUŞTURAN UNSURLAR BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

2016
Journal / Book Name: Educational Research and Reviews
No/Edition: 11, 2
Authors: Arif ÇERÇİ

An analysis of writing activities in the student workbooks of a secondary level Turkish language course

2015
Journal / Book Name: Sakarya University Journal of Education
No/Edition: 5, 3
Authors: Murat ATEŞ, Arif ÇERÇİ, Serdar DERMAN

Eğitim Bilişim Ağında Yer Alan Türkçe Dersi Videoları Üzerine Bir İnceleme

2015
Journal / Book Name: The Journal of Academic Social Science Studies
No/Edition: 11, 41
Authors: Serdar DERMAN, Arif ÇERÇİ

HÜSEYİN RAZİ NİN NEV ÛSÜL ÖRNEK YAHUT ÇOCUKLARA MAHSUS MEKTUP DEMETİ ADLI ESERİNDE
EĞİTİM UNSURLARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ

2014
Journal / Book Name: Journal of Turkish Studies
No/Edition: 9, 3
Authors: Arif ÇERÇİ

Telaffuz Vurgu ve Tonlama Konularının Dinleme Destekli Öğretimi

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 1.Uluslararası Yabancı Dil OlarakTürkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB 2017)
Authors: Arif ÇERÇİ

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisini Ölçme ve Değerlendirmede Karşılaşılan Sorunlar

2017
Journal / Book Name: INTERNATIONALCONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES 2017
Authors: Arif ÇERÇİ

ÇOCUK VE MEKTUP

2017
Journal / Book Name: II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2017
Authors: Arif ÇERÇİ, Ahmet Gürkan KARATAŞ

LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞARISIZLIK NEDENLERİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2016
Journal / Book Name: 1. International Academic Research Congress
Authors: Arif ÇERÇİ

Türkçe Dersi Etkinliklerinde Amaç

2016
Journal / Book Name: İnternational Conference for Academic Disciplines
Authors: Arif ÇERÇİ

Writing activities in textbooks are they really progressive

2015
Journal / Book Name: International Conference On Research in Education and Science
Authors: Tahir GÜR, Sefa YILDIRIM, Fahri DAĞI, Arif ÇERÇİ

Language Based Techniques in Social Research

2015
Journal / Book Name: 1. ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU
Authors: Tahir GÜR, Sefa YILDIRIM, Arif ÇERÇİ

OSMANLICA TARTIŞMALARINDA BİR DURUŞ BİR SÖYLEM ANALİZİ

2015
Journal / Book Name: 20. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu
Authors: Arif ÇERÇİ

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Beden Dili ve Yansıma Sözcük Türündeki Ünlemlerin Öğretimi

National Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Ana Dili Eğitimi Dergisi
No/Edition: 5, 2
Authors: Arif ÇERÇİ, Serdar DERMAN

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Farklı Metin Türlerini Dinlerken Aldıkları Notlar Üzerine Bir Değerlendirme

2016
Journal / Book Name: Ana Dili Eğitimi Dergisi
No/Edition: 4, 4
Authors: Arif ÇERÇİ, Serdar DERMAN

Türkçe Dersi Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

2016
Journal / Book Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
No/Edition: 15, 2
Authors: Arif ÇERÇİ, Serdar DERMAN, Mehmet BARDAKÇI

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarına Yönelik Yanlış Çözümlemesi

2015
Journal / Book Name: Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
No/Edition: 2, 4
Authors: Arif ÇERÇİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERIN KONUŞMA BECERİSİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Design ~GAÜN WebTeam