Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. BURAK GÜRER
HOMEPAGESport Management
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: European Journal of Education Studies
No/Edition: (3)8
Authors: Burak Gürer

The Research About Reasons Of Mountaineers' Attend To Ice Climbing And Its Effects On Their Self-Confidence

2016
Journal / Book Name: European Journal of Physical Education and Sport Science
No/Edition: (2)4
Authors: Selçuk Buğdaycı, Burak Gürer, Hayri Demir, Uğur Abakay

Examination Of Self-Confidence Of Individuals Interested In Mountaineering And Search And Rescue

2015
Journal / Book Name: Advances in Physical Education
No/Edition: 5
Authors: Levent Atalı, Burak Gürer
Content Analysis of Official Twitter Account of Under-20 Football World Cup
2015
Journal / Book Name: International Journal of Sport Studies
No/Edition: (5)9
Authors: Burak GÜRER, Eyyup YILDIRIM, Uğur ABAKAY, Oguzhan ALTINGÜL
Examination of Time Management of the Ones Who Do Mountaineering inTerms of Some Variables
2015
Journal / Book Name: International Journal of Sport Studies
No/Edition: (5)9
Authors: Burak GÜRER, Eyup YILDIRIM, Uğur ABAKAY, Melike ESENTAŞ, M. Fatih UGURLU
Examination of University Students' Participation Motivation in Sports
2015
Journal / Book Name: Biology of Exercise
No/Edition: (11)2
Authors: Burak Gürer, Mehmet Emin Yıldız
Investigation of Sport Rock Climbers’ Handgrip Strength
2015
Journal / Book Name: Educational Research and Reviews
No/Edition: (10)11
Authors: Burak Gürer
The investigation of problem solving skill of the mountaineers in terms of demographic variables
2014
Journal / Book Name: INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH
No/Edition: (6)1
Authors: Levent Atalı, Burak Gürer, Eray Atalı

Ice Hockey World Championship - Analysis Of Total Shots And Shots Of Goals Scored (U18-DIV III-Group B/2013)

National Journals
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: (4)9
Authors: Burak GÜRER, Gülderen Kevser ARSLANER, Dilara GENÇER, Uğur ABAKAY

Doğa Sporları Kapsamında Çevrenin Korunması

2016
Journal / Book Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
No/Edition: (15)3
Authors: Burak GÜRER, Fikret ALINCAK, Mehmet ÖÇALAN
Türkiye’deki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüpleri ile Faaliyet Alanlarının İncelenmesi
2016
Journal / Book Name: Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
No/Edition: (7)1
Authors: Burak Gürer
Arama kurtarma faaliyetine katılan bireylerin iletişim becerilerinin incelenmesi
2016
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
No/Edition: (1)1
Authors: Zühal KILINÇ, Burak GÜRER, Müberra ÇELEBİ
Arama Kurtarma Sürecinde Yaşanan Yönetsel Zorluklar ve Liderlik
2016
Journal / Book Name: İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
No/Edition: (3)3
Authors: Burak GÜRER, Uğur Erhan DEDEŞAH, Nurgül ÖZ, Ayten ACUN
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Zaman Yönetiminin İncelenmesi
2016
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
No/Edition: (1)2
Authors: Burak Gürer, Gamze Peksayılır, Mehmet Satıcı, Uğur Abakay
Gaziantep Olimpiyat Hazırlık Merkezindeki Sporcuların Psikolojik Performanslarının İncelenmesi
2015
Journal / Book Name: The Journal of Academic Social Science
No/Edition: (3)21
Authors: Mücahit SARIKAYA, Burak GÜRER

Aktif Olarak Spor Yapan Badminton Ve Tenisçilerin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması

2015
Journal / Book Name: Turkish Journal of Sport and Exercise
No/Edition: (17)2
Authors: Burak GURER, İlhan ADILOĞULLARI
An analysis of leadership characteristics of search and rescue volunteers
2015
Journal / Book Name: Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
No/Edition: (5)2
Authors: Mehmet Emin YILDIZ, Burak GÜRER, Ubeyde GÜLNAR
Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2015
Journal / Book Name: İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
No/Edition: (2)3
Authors: Mehmet Emin YILDIZ, Burak GÜRER, Melike ESENTAŞ
The Relationships Between Burnout Levels and Attitude Towards Sports in Middle School Teachers
2015
Journal / Book Name: Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
No/Edition: 6
Authors: Zühal KILINÇ, Burak GÜRER, H. Murat ŞAHİN, Ubeyde GÜLNAR

Study Of Conflict Management Styles Used By Hearing And Physical Disabled Sportmen (A Sample Of Southeast Anatolia Region)

2014
Journal / Book Name: Pamukkale Journal of Sport Sciences
No/Edition: (5)3
Authors: Burak Gürer, Kadir Tiryaki, Pınar Güzel

A Research On Anxiety States Of Students From Dıfferent Universities Who Regularly Do Sport

2014
Journal / Book Name: Turkish Journal of Sport and Exercise
No/Edition: (16)1
Authors: Burak Gürer, İlhan Adiloğulları, Hacı Murat Şahin
Examination of state-trait anxiety levels of elite athletes according to some variables
2014
Journal / Book Name: Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences
No/Edition: (8)3
Authors: Melike ESENTAŞ, Burak GÜRER, Mehmet GÖRAL

Investigating Physical Education Teachers’ Communication Skills

2014
Journal / Book Name: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 2(2):1
Authors: Burak GÜRER, Zühal KILINÇ, H. Murat ŞAHİN, Melike ESENTAŞ

İşitme Ve Bedensel Engelli Sporcuların Stres Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Yönünden İncelenmesi

2014
Journal / Book Name: Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
No/Edition: (5)3
Authors: H.Murat ŞAHİN, Zuhal KILINÇ, Burak GÜRER, Oktay HACIOĞLU, Samet AKTAŞ
İşitme ve Bedensel Engelli Sporcuların Yaşadıkları Çatışma Türlerinin Bazı Demografik Değişkenler Yönünden İncelenmesi
2014
Journal / Book Name: International Journal of Human Sciences
No/Edition: (11)2
Authors: Burak Gürer, Zühal Kılınç
Research on preferences for participation in search and rescue activities: “Akut” search and rescue association sample
2014
Journal / Book Name: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: (2)7
Authors: Burak GÜRER, Mehmet Emin YILDIZ, Melike ESENTAŞ

Spor Aktiviteleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Mesleki İş Doyumu Üzerine Bir Araştırma

2013
Journal / Book Name: International Journal of Human Sciences
No/Edition: (10)1
Authors: Ebru Caymaz, Fahri Erenel, Burak Gürer
The effect of leadership charisma, engagement and group belonging on volunteer work performance: AKUT search and rescue association example
2013
Journal / Book Name: International Journal of Human Sciences
No/Edition: (10)1
Authors: Korkmaz Yiğiter, Burak Gürer, Kadir Tiryaki
The examining the obsessive-compulsive disorder and anxiety of students who do not make regular physical activity
2012
Journal / Book Name: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ
No/Edition: (14)2
Authors: Burak GÜRER, İlhan ADİLOĞULLARI, Ebru CAYMAZ
Examining of Acute Volunteers’ Levels of Organizational Commitment in Terms of Some Variables
2007
Journal / Book Name: Genel Tıp Dergisi
No/Edition: (17)3
Authors: Burak Gürer, Çağatay Kamil Hazar, Mutlu Uzun, Esen Savaş
The effect of altitude on anxiety level during climbing mount Süphan
Design ~GAÜN WebTeam