Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. İBRAHİM HALİL EKŞİ
HOMEPAGEDEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
Publications
International Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Gazi İktisat ve İşletme Dergisi
No/Edition: 4-1
Authors: F.Nida Yılmaz - İ.H.Ekşi

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Uygulamaları: Gaziantep İli Örneği

2018
Journal / Book Name: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 25
Authors: F. Yıldız, İ.H. Ekşi, Y. Bozgeyik, A.Karakuş

"Bankalarda Mülkiyet Bağlamında Takipteki Krediler"

2017
Journal / Book Name: Business And Economics Research (BER) Journal
No/Edition: 8/3
Authors: R. Yetgin, İ.H. Ekşi
"KOBİ’lere Kredi Verme Tutumu: Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama"
2017
Journal / Book Name: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 15/2
Authors: İ.H.Ekşi, A.İkvan
"İşletmelerin Finansmanında Mevduat Bankalarının Kredi Arz Davranışları"
2017
Journal / Book Name: Vizyoner Dergisi
No/Edition: 8/17
Authors: A.Şit, İ.H.Ekşi, N.Hacıevliya

BIST’TE ANA METAL SANAYİ ENDEKSİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: 2011-2015 DÖNEMİ

2017
Journal / Book Name: Maliye - Finans Yazıları
No/Edition: 108
Authors: M.Gül, İ.H.Ekşi, M.Sürme

"Davranışsal Finans Açısından Altın Yatırımcılarının Davranışlarının İncelenmesi: Gaziantep Örneği"

2016
Journal / Book Name: Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
No/Edition: 8/14
Authors: Z.Kaya, L.Şahin, N.Hacıevliya ve İ.H.Ekşi
Bankaların Kredi Verme Davranışlarında Varlık Kalitesinin Etkisi
2016
Journal / Book Name: Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi
No/Edition: 12
Authors: E.Kahveci, İ.H.Ekşi ve Z.Kaya
“Türkiye’deki Mevduat Bankalarında Sermaye Yapısı – Karlılık İlişkisi:2002-2014 Yılları Arası Panel Veri Uygulama”
2016
Journal / Book Name: Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi
No/Edition: 12
Authors: İ.H.Ekşi, A.Taşdemir ve N.Hacıevliya
“Mülkiyet Yapısının Finansal Oranlar Üzerindeki Etkisi: Mevduat Bankalarında Uygulama”
2013
Journal / Book Name: Journal Of Financial Services Marketing
No/Edition: 18
Authors: S. Yıldırım, Y. Akçi, ve İ.H.Ekşi
“The effect of firm characteristics in accessing credit for SMEs”
2013
Journal / Book Name: TBB Bankacılar Dergisi
No/Edition: 86
Authors: E.Kahveci, Y.Çelen ve İ.H.Ekşi
“Türk Mevduat Bankalarının Performansının VZA Pencere Analizi İle Belirlenmesi”
2012
Journal / Book Name: Panoeconomıcus
No/Edition: 59-4
Authors: İ.H.Ekşi, M.Şentürk, S.Yıldırım
"Sensitivity of Stock Market Indices to Oil Prices: Evidence from Manufacturing Sub-Sectors In Turkey"
2012
Journal / Book Name: International Business Research
No/Edition: 5-1
Authors: S.S.Karaca, İ.H.Ekşi
"The Relationship between Ownership Structure and Firm Performance: An Empirical Analysis over İstanbul Stock Exchange (ISE) Listed Companies"
2011
Journal / Book Name: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 11-2
Authors: İ.H.Ekşi
"Firmaların Banka Kredisi Kullanımında Güven Faktörünün Etkisi"
2011
Journal / Book Name: Eurasian Journal of Business and Economics
No/Edition: 4-8
Authors: İ.H. Ekşi, B. İzgi, M.Şentürk
"Reconsidering the Relationship between Oil Prices and Industrial Production: Testing for Cointegration in some of the OECD Countries"
2011
Journal / Book Name: International Research Journal of Finance and Economics
No/Edition: 76
Authors: İ.H.Ekşi
"Classification of Firm Failure with Classification and Regression Trees"
2011
Journal / Book Name: Muhasebe ve Finansman Dergisi
No/Edition: 52
Authors: İ.H.Ekşi, M.Özçalıcı, B.Büyükkonuklu
"Meslek Algılanmasında Etkili Olan Faktörler: Muhasebecilik Örneği"
2011
Journal / Book Name: Journal Of Modern Accounting And Auditing
No/Edition: 7-3
Authors: İ.H.Ekşi, M.Özçalıcı, B. Büyükkonuklu
"Examining Internal Factors That Affect Banks' Performance Through Panel Regression Analysis"
2010
Journal / Book Name: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
No/Edition: 24-4
Authors: İ.H.Ekşi
"Firmaların Ölçekleriyle Krizden Etkilenme Düzeylerinin Karşılaştırılması: Tekstil Sektörü Örneği"
2009
Journal / Book Name: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
No/Edition: 14-1
Authors: İ.H.Ekşi, Y.Akçi
"Sektör Farklılıklarının Finansal Oranlar Üzerindeki Etkileri: İMKB İmalat Sanayi Firmalarında Bir Uygulama"
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2018
Journal / Book Name: IASOS Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi- Antalya
No/Edition: 19-21 Nisan Antalya
Authors: B.Buyuran, İ.H.Ekşi

İmalat İşletmelerinde Faaliyet Etkinliğinin Finansal Başarıya Etkisi: BIST İmalat Firmaları 2010-2016 Yılları Arası Panel Veri Analizi İle İnceleme

2018
Journal / Book Name: 7th International Scientific Symposium „Economy of eastern Croatia –
No/Edition: 24-26 May Osijek
Authors: İ.H.Ekşi, A.Alihodziç, S.S.Karaca

"The Effect Of Credits Of Foreign Banks On Real Sector Financiang: Evidence From Some Balkan Countries and Turkey"

2017
Journal / Book Name: Wroclaw Conferance In Finance - Polonya
No/Edition: 2017 Eylül
Authors: M.F.Yörük, İ.H.Ekşi
"Analysis Of The Financial Performance Between Sub-Manufacturing Sectors Between 2006-2014 By Topsis Method"
2016
Journal / Book Name: ICEB 2016
No/Edition: Saraybosna - Bosna H
Authors: E. Tokucu, İ.H. Ekşi, Z. Kaya
"Türkiye’de Kalkınmacı Devlet Politikaları Bağlamında Özel Sektörün Analizi"
2015
Journal / Book Name: Econworld 2015
No/Edition: Torino – İtalya
Authors: İ.H.Ekşi, M.F. Buğan ve S.S. Karaca
“Performance Analysis of Manufacturing Sub-sectors: A Review in the Context of Crisis”
2014
Journal / Book Name: Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı
No/Edition: Üsküp - Makedonya
Authors: İ.H.Ekşi, N.B. Güzel, E. Küçüktaşdurmaz
“Firma Devralmalarının Firmanın Sektörel Performansı Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması”
2013
Journal / Book Name: The 14th Doctoral Conference of Faculty of Finance and Accounting
No/Edition: Prag - Çek Cumhuriye
Authors: B.Büyükkonuklu, S. Göv, G. Çiftçi, İ.H.Ekşi
“Does Corporate Governance Affect Financial Performance of Company? Findings from Turkey”
2012
Journal / Book Name: 1. International Symposıum On Accounting And Finance
No/Edition: Gaziantep
Authors: Y.Akçi, İ.H.Ekşi
"İlk ve Orta Öğretim Öğretmenlerinin Finansal Yatırım Davranışlarına İlişkin Bir Saha Araştırması (Gaziantep Örneği)"
2011
Journal / Book Name: Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes
No/Edition: Bişkek - Kırgızistan
Authors: İ.H.Ekşi, Y.Akçi
"Firmaların Bankalara İlişkin Algılarında Sektörel ve Aylık İşlem Sayısı Farklılıklarının İncelenmesi"
2011
Journal / Book Name: Fourt International Conference Financial and Actuarial Mathematics
No/Edition: Sofya-Bulgaristan
Authors: İ.H.Ekşi, V.Çakır, B.Büyükkonuklu, M.Özçalıcı
"Prediction Of Firm Value With Financal Structure Items: An Implementation on Metal Industry"
National Journals
Year
Content
2010
Journal / Book Name: Mali Ufuklar
No/Edition: 46
Authors: İ.H.Ekşi, B.Büyükkonuklu, Z.Özcan, M.Yeniceli
, "Firmaların Kriz Dönemlerindeki Yatırım ve Finansman Politikaları"
2009
Journal / Book Name: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar
No/Edition: 46-536
Authors: İ.H.Ekşi, T.Akçacı
"Ekonomik Kriz Perspektifinde Kamu ve Özel Sektör Performansları"
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 21. Finans Sempozyumu
No/Edition: Edremit/Balıkesir
Authors: S.S.Karaca, İ.H.Ekşi, N. Altemur

"2009-2016 Yılları Arasında Türkiye'de Faaliyet Gösteren Katılım Bankalarının Etkinlik Analizi"

2015
Journal / Book Name: 19. Finans Sempozyumu,
No/Edition: Çorum
Authors: Z.Şenol, S.S.Karaca ve İ.H.Ekşi
"Kurumsal Risk Yönetiminin Firma Performansına Etkisi Borsa İstanbul (BIST 100) Örneği"
2014
Journal / Book Name: 18. Finans Sempozyumu
No/Edition: Denizli
Authors: A.Şit, S.S.Karaca, İ.H.Ekşi
“Politik Riskler ve Kredi Temerrüt Swap’ları Borsa Endeksini Etkiliyor mu? Türkiye Örneği"
2013
Journal / Book Name: 17. Finans Sempozyumu
No/Edition: Bodrum – Muğla
Authors: A.Kaya, A.Coşkun, İ.H.Ekşi
“Şirket Birleşme ve Devralmalarının Şirketlerin Finansal Performansları Üzerindeki Etkisi:TOPSİS Analizi İle BİST’te Bir Uygulama"
2012
Journal / Book Name: 16. Finans Sempozyumu
No/Edition: Erzurum
Authors: E.Demirel, S.S.Karaca, İ.H.Ekşi, S.Başçı, E.Kahveci
"Ülke Notları Ve Borsa Endeksleri Arasındaki İlişki: Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Uygulama"
2011
Journal / Book Name: 15. Finans Sempozyumu
No/Edition: Malatya
Authors: İ.H.Ekşi, S.S.Karaca
"Makro Ekonomik Değişkenlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sınai Endeksi Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama"
2008
Journal / Book Name: 12. Ulusal Finans Sempozyumu
No/Edition: Kayseri
Authors: İ.H.Ekşi
"İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Firma Başarısının Determinantları"
Other Publications
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Adım Adım Dış Ticaret
No/Edition: 2.
Authors: H.Doğukanlı, B.Gültekin, İ.H.Ekşi (Editör) + 5 bölüm yazarı
2013
Journal / Book Name: A'dan Z'ye Dış Ticaret
No/Edition: Nobel Yayınevi
Authors: İ.H.Ekşi - Editör
"A'dan Z'ye Dış Ticaret"
2013
Journal / Book Name: "Fundamentals of Financial Management"
No/Edition: Nobel Yayınev
Authors: İ.H.Ekşi - Çeviri
"çevrilen bölüm: Multinational Financial Management"
2012
Journal / Book Name: "Özel Sağlık Sektörü 2000-2010 Mali Tablolardan Performans Ölçümü"
No/Edition: Gazi Yayınevi
Authors: E.S.Başçı, S.S.Karaca, İ.H.Ekşi
"Özel Sağlık Sektörü 2000-2010 Mali Tablolardan Performans Ölçümü"
Design ~GAÜN WebTeam