Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. ŞEHMUS DEMİR
HOMEPAGETEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Publications
International Journals
Year
Content
2015
Journal / Book Name: İlahiyat Akademi
No/Edition: 2015

Din Dini Bilgi Ayrımı Ekseninde Geleneğin Ne liği ve Değersel Boyutu

2015
Journal / Book Name: İlahiyat Akademi
No/Edition: 1

Din-Dini Bilgi Ayrımı Ekseninde Geleneğin Ne’liği ve Değersel Boyutu

2014
Journal / Book Name: EKEV Akademi Dergis
No/Edition: 18
Authors: Şehmus Demir, Hasan Yılmaz

Kur’an’ın İ’caz Yönleriyle İlgili Geleneksel ve Çağdaş Görüşlere Genel Bir Bakış

2014
Journal / Book Name: İslâmî İlimler Dergisi
No/Edition: 1

Kitab-ı Mukaddes’i Mitolojik Unsurlardan Arındırma Çabası ve Kur’an Kıssalarının Tarihî Gerçekliği

2013
Journal / Book Name: EKEV Akademi Dergisi
No/Edition: 14
Authors: Şehmus Demir, Hasan Yılmaz

Kur’ani Konu, Kavram ve Sure Tefsirine Metodik Bir Yaklaşım

2011
Journal / Book Name: Avrupa İslam Üniversitesi (Islamic University of Europe) İslam Araştırmaları Der
No/Edition: 1

On Modernity, Islamic World and Interpretation of Quran

2008
Journal / Book Name: Marife
No/Edition: 1

Geleneğin Ne'liği ve Değersel Boyutu Üzerine

2008
Journal / Book Name: Diyanet İlmi Dergi
No/Edition: 4

Çevre Sorunu ve Kur'an'ın Çevreye Yaklaşımı

2007
Journal / Book Name: Atatürk ÜİFD
No/Edition: 28

Kur'an'da Zekat Kavramının Etimolojik ve Semantik Analizi

2001
Journal / Book Name: Ata. Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi,
No/Edition: 16

İnsanları ve Cinleri Ancak Bana İbadet Etsinler Diye Yarattım’ Ayetinin Anlam ve Yorumu Üzerine

2001
Journal / Book Name: EKEV Akademi Dergisi
No/Edition: 2

Kur’an Bütünlüğü İçinde İnsanın Servet ve Mal Karşısındaki Konumu

2001
Journal / Book Name: İslamiyat
No/Edition: 4

Değişim Süreci Açısından Kur’an Yorumu Üzerine

1998
Journal / Book Name: EKEV Akademi Dergisi,

Muhammed Abdelhaleem, “The Hereafter And Here And Now In The Qur’an”, Islamic Quarterly, 1989/2, “Kur’an’da Ahiret – Dünya ve Dünya Hayatı”, çev. Şehmus Demir, 1998/3.

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2016

“İstikametu Salahaddin el-Eyyubi ve İhtimamuhu bi’ş-Şeriati’l-İslamiyye”, Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu, Siirt Üniversitesi, Siirt, 23-25 Eylül 2016.

2016

“Yeni bir Perspektif İhtiyacı”, Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu, Kuramer, 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul 22 Ekim 2016.

2011

et-Tefsiru’l-İlmi – Tarih ve Nakd”, Uluslararası Kur’an’a Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Şuayb ed-Dukkali Üniversitesi, Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Fas 19-21.04.2011.

2010

“Kur’an’ı Hayatın Merkezine Yerleştirmek”, Kur’an’ı Anlama Sempozyumu (Balıkesir, 14-16 Mayıs 2010), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

2010

"Kur’an’ın Bilimsel Veriler Işığında Yorumlanmasına Eleştirel Bir Yaklaşım”, Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, İlim Yayma Vakfı Yay., İstanbul 2010

2009
Journal / Book Name: Atatürk ÜİFD
Authors: Şehmus Demir, Sadık Kılıç

Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu ile ‘Hayat Tecrübesi’ Üzerine Bir Söyleşi

2008

"Zekatın Kur’an’ı Kerim’de Kavramsal Çerçevesi", Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Kur'an ve Sünnette Zekat, İSAV 17-18 Ekim 2007), Ensar Neşriyat, İstanbul.

2007

“Batı ile Münasebet Ekseninde Modern Dönemde Kur’an Yorumu” Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nce düzenlenen Kur’an & Tefsir Etkinlikleri (IV. Koordinasyon Toplantısı, 11-13 Mayıs 2007), Birleşik Matbaacılık, İzmir 2007.

International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2016

Kur’an’ın Yeniden Yorumlanması - Batıyla Münasebetin Kur’an Yorumuna Yansımaları, İnsan Yayınları, 5. Baskı, İstanbul.

2016

Kur'an'ın Temel Hedefi, Fecr Yayınları, Ankara, (4. Baskı).

2016

Mitoloji Kur’an Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, Beyan Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.

2016

Dünya Ahiret Bütünlüğü, Akademi Yayınları, İstanbul.

Other Publications
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Din ve Hayat
No/Edition: Ekim

Kur’an’da Zekat Kavramı

2012
Journal / Book Name: Vuslat Dergisi
No/Edition: 135

Kur’an Kıssaları

2006
Journal / Book Name: Burhan Dergisi
No/Edition: 7

Amaç Dünya – Araç Dünya

2005
Journal / Book Name: Burhan Dergisi
No/Edition: 3

Dünya ve Ahiret Bütünlüğü

Design ~GAUN WebTeam