Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. EMİNE KOBAN
HOMEPAGEPUBLIC LAW
Publications
International Journals
Year
Content

1. KOBAN EMİNE,ERCAN TAYFUN (2017). Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemeleri ve Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerindeki Etkisi. SOBİDER(13), 57-70. (Yayın No: 4037358)
2.KOBAN EMİNE,BULU JALE (2017). Yükseköğretim Öğrencilerinin Vergi Farkındalığı, Vergi Bilinci ve Vergiye Gönüllü Uyuma Yönelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. SOBİDER(12), 118-139. (Yayın No: 4036946)
3.KOBAN EMİNE,YILDIRIR KESER HİLAL (2013). Rekabet Edebilirlikte Türk Lojistik Sektörünün İstihdam Yapısının Analizi Ve İstihdama Yönelik Devlet Teşvikleri. Çalışma İlişkileri Dergisi, 32-43. (Yayın No: 4084051)
4.KOBAN EMİNE,FIRAT ZERRİN (2007). Kayıtdışı Ekonomide Vergi ve Sosyal Güvenlik Açısından Denetim Olgusu (Perakende Sektörü Bursa Alan Uygulaması). İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 9(1), 149-185. (Yayın No: 4044396)
5.KOBAN EMİNE (1998). Türkiye’ de Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu ve Önlenmesinde Vergi Denetiminin Rolü. Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi(1-2), 103-114. (Yayın No: 4156983)
6. KOBAN EMİNE (1998). Vergi Reformları ve Türk Vergi Sisteminde Reformların Genel Bir Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi(1-2), 87-102. (Yayın No: 4156998)

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
  1. KOBAN EMİNE (2018). Teorik Çerçevede Etik Olgusu ve Vergi Mükelleflerinin Vergi Ödevlerini Yerine Getirmede Etik İlkelerin Etkisi Üzerine Değerlendirme. Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4267571)
  2. KOBAN EMİNE (2018). Dış Ticaret Vergileri ve Genel Bütçe Vergi Gelirleri İçerisindeki Payına İlişkin Değerlendirme (1996 – 2016 Arası Gümrük Birliği Sonrası Dönem). Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4267564)
  3. KOBAN EMİNE,BULU JALE (2017). Yükseköğretim Öğrencilerinin Vergi Farkındalığı Ve Vergiye Gönüllü Uyuma Yönelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi (Gaziantep Üniversitesi Özelinde Bir Değerlendirme). Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 11-31. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4112940)
  4. KOBAN EMİNE,ERCAN TAYFUN (2017). Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemeleri Ve Vergi Kayıp Ve Kaçakları Üzerine Etkisi. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 33-45. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4112759)
  5. KOBAN EMİNE,AY SEMA,YILDIRIR KESER HİLAL (2009). Yalova Süs Bitkileri Sektörünün Rekabet Analizi Ve Kümelenme Modeli Önerisi. 7. Uluslararası Bilgi Yönetimi Ve Ekonomi Sempozyumu, 934-937. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4160481)
  6. KOBAN EMİNE (2009). Dış Ticarette Lojistik. Uluslar arası Lojistik Zirvesi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4157158)
  7. KOBAN EMİNE,FIRAT ZERRİN,YILDIRIR KESER HİLAL (2006). An Overview of Logistics Industry and Assessment of Businesses (Thırd Party Logistics-3PL) Offering Logistics Services. First International Scientific Conference, “Changing in Social and Business Environment (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4156423)
  8. KOBAN EMİNE,FIRAT ZERRİN,YILDIRIR KESER HİLAL,SABANCI AYLİN (2005). In The Process of EU, The Importance and Applicability of E-Trade for the SMEs Opening to the Foreign Markets. Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu, 559 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4156625)
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Dış Ticarette Lojistik (2015)., KOBAN EMİNE,YILDIRIR KESER HİLAL, EKİN, Basım sayısı:6, Sayfa Sayısı 352, ISBN:978-605-327-221-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4045449)
2.Perakende Sektöründe Kayıtlı-Kayıtdışı Faaliyetlerin Bursa Özelinde Karşılaştırmalı Analizi (2006)., KOBAN EMİNE,FIRAT ZERRİN,SELİMOĞLU EMEL, BZD YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 238, ISBN:975-96657-6-X, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4071945)
3.Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yatırımlara ve İhracata Yönelik Vergi Teşvikleri ve Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi (1998)., GİRAY FİLİZ,KOBAN EMİNE,GERÇEK ADNAN, BOSYÖD, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4160529)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Lojistik Yönetimi, Bölüm adı:(Gümrük İşlemleri) (2017)., KOBAN EMİNE, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Basım sayısı:5, ISBN:978-605-2278-26-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4158963)
2.Lojistiğe Giriş, Bölüm adı:(Gümrük İşlemleri) (2017)., KOBAN EMİNE, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Basım sayısı:6, ISBN:978-605-2278-52-9, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4158954)
3.Dış Ticarette Lojistik, Bölüm adı:(Lojistik Kavramı Ve Gelişimi, İşletmelerde Lojistik Faaliyetler Ve Hizmet Sunumunu Destekleyici Temel Unsurlar, Dış Ticarette Lojistik Süreçlerde Vergi Uygulamaları Ve Ekonomik Yansımaları, Türkiye’de Lojistik Sektörünün Görünümü Ve Geleceği) (2015)., KOBAN EMİNE, Ekin, Basım sayısı:6, Sayfa Sayısı 352, ISBN:978-605-327-221-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4163356)
4.Akademi Lojistik, Bölüm adı:(Uluslararası Taşıma Ve Temel Bileşenleri, Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler Ve Sigorta İşlemleri) (2010)., KOBAN EMİNE, Mersin Ticaret Odası, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 214, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4156755)
5.Dış Ticaret Eğitimi, Bölüm adı:(Dış Ticaret İşlemlerinin Teknik Esasları, İhracatta KDV İstisnası) (2002)., KOBAN EMİNE, ALFA YAYINLARI, Editör:KOBAN EMİNE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 298, ISBN:9789752970700, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4083794)

National Journals
Year
Content

1.KOBAN EMİNE,ERCAN TAYFUN (2017). Gümrük Uyuşmazlıklarında Uzlaşma Müessesi ve İşleyişi. Mali Hukuk Dergisi, 13(150) (Kontrol No: 4038112)
2.KOBAN EMİNE,ERCAN TAYFUN (2017). Gümrük Uyuşmazlıklarında Uzlaşma ve Yeni Gümrük Kanunu Taslağı Kapsamında Değerlendirilmesi. Terazi Hukuk Dergisi(134), 43-51. (Kontrol No: 4038322)

3.KOBAN EMİNE,ERCAN TAYFUN (2017). 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASINDA YAŞANAN GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Vergi Sorunları Dergisi(343) (Kontrol No: 4146243)
4.KOBAN EMİNE,FIRAT ZERRİN,YILDIRIR KESER HİLAL (2009). Küresel Rekabette Lojistik Olgusunda Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’ de Lojistik Hizmet Sunan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Öneri Dergisi, 8(31), 113-124. (Kontrol No: 4111948)
5.KOBAN EMİNE (1998). Savunma Harcamaları, Ekonomik Etkileri ve Türkiye’deki Gelişimi. Silahlı Kuvvetler Dergisi(355), 40-54. (Kontrol No: 4046358)

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content

1.KOBAN EMİNE (2000). Genel Bir Bakış Açısı İle Tarımın Değerlendirilmesi ve İhracat İçindeki Payı ve Önemi. DTÖ Tarım Politikaları Gerçeğinde AB Tarım Politikaları ve Türk Tarım Ürünleri İhracatında GAP’ ın Yeri ve Etkileri (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4157114)
2.KOBAN EMİNE (2008). Yaş Meyve Sebze Ve Gıda Lojistiği. Lojistik Konferansı (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4162286)
3.KOBAN EMİNE (2008). Dış Ticaret ve Lojistik Süreçler. Lojistik Sektörel Uygulamalar Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4157137)
4.KOBAN EMİNE (2006). Kayıtlı Kurallı Ekonomi ve Perakendecilik. Perakende Zirvesi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4161092)
5.KOBAN EMİNE (2006). Uluslararası Ticarette Lojistik Hizmet Kalitesi Ve Rekabet. Lojistiğin Bugünü Ve Geleceği/1.Lojistik Zirvesi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4162271)
6.KOBAN EMİNE (2003). Dış Ticarette Kalite Ve Önemi. 1. Kalite Ve Başarı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4162253)

Other Publications
Year
Content

1.KOBAN EMİNE (2007). KOBİ lerin İhracata Yönlendirilmesi ve Gerekliliği Üzerine Değerlendirme. BESOB HABER, 26 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4160688)
2.KOBAN EMİNE (2006). Perakendede Kayıt Dışına Bilimsel Kayıt. Arasta, 29 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4160714)
3.KOBAN EMİNE (2001). Haksız Rekabete Neden Olan Dampingli İthalat ve Dampingli İthalata Karşı Etkin Tedbir Anti-Damping Vergisi II. Bursa Ekonomi, 162 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4160634)
4.KOBAN EMİNE (2000). Haksız Rekabete Neden Olan Dampingli İthalat ve Dampingli İthalata Karşı Etkin Tedbir Anti-Damping Vergisi I. Bursa Ekonomi, 161 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4160621)
5.KOBAN EMİNE (2000). Elektronik Ticaret ve KOBİ’ ler. Bursa Ekonomi, 159 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4160661)
6.KOBAN EMİNE (2000). Türkiye’ de KOBİ’ ler ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri. Bursa Ekonomi, 157 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4160650)
7.KOBAN EMİNE (1998). Türkiye’ de Banka ve Sigorta İşlemlerinin Vergilendirilmesi. Ekonomi Başak(97), 111-113. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4157031)

Editörlük
1.Vergi Hukuku, Kitap, Editör, Lisans Yayıncılık
2.Dış Ticaret Eğitimi, Kitap, Editör, Alfa

Üniversite Dışı Deneyim

Bakan Danışmanı T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı, KOBİ’ler ve Esnaf ve Sanatkarlar Ekonomik Raporlar

Danışmanlıklar Ve Üyelikler

*Türkiye İhracatçılar Meclisi: Lojistik Komisyonu Üyesi, 2011-2014
*T.C. Beykoz Kaymakamlığı: BEUROKOM Üyesi, AB fonlarını kullanarak proje hazırlama ve gelişmesini sağlamak amacı ile kurulan Beykoz Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Merkezi Kurul Üyesi, Haziran 2010-2014
*Alışveriş Merkezleri Ve Perakendeciler Derneği: Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2009-2012
*Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB): Eğitim ve Proje Geliştirme Danışmanı (Uludağ Üniversitesi Yürütme Kurulu Kararı ile), Kasım 2006-2009
* Demirtaş Sanayiciler Derneği: Eğitim ve Proje Geliştirme Danışmanı, (Uludağ Üniversitesi Yürütme Kurulu Kararı ile), Eylül 2000-2001
*Demirtaş Sanayiciler Derneği: Uluslararası Pazar Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Eylül 2000-2001

Akademik Komisyon Üyeliği

Gaziantep Üniversitesi: Üniversite Eğitim Komisyonu Üyesi, 2017-

Design ~GAÜN WebTeam