Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. GÜLŞEN KUM
HOMEPAGEDEPARTMENT OF GEOGRAPHY
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: EJMS September December 2017 Nr. 1
No/Edition: Vol 6 No 1
Authors: Kum,G.
Heat Waves in the City of Gaziantep in Turkey
2016
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Science)
No/Edition: Vol 15, No 1
Authors: Kum,G.

The Influence of Dams on Surrounding Climate: The Case Of Keban Dam

2016
Journal / Book Name: KSU Journal of Natural Sciences,
No/Edition: 19 (2), 181-192.
Authors: Kum,G. Sönmez,M.E

Determination of Meteorological Forest Fire Risks in Mediterranean Climate of Turkey

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 13 th International Conference on Social Sciences Proceedings Book
No/Edition: V: II, P: 274-280
Authors: Kum,G.

Heat Waves in the City of Gaziantep in Turkey

2013
Journal / Book Name: Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences,
No/Edition: V: 120, p: 600-608
Authors: Kum, G., Çelik, M. A.

Impacts of Global Climate Change on the Mediterranean Region: Adana as a Case Study

2013
Journal / Book Name: GEOMED, 3rd International Geography Symposium,Kemer, Antalya.
Authors: Kum, G., Çelik, M, A.

Küresel İklim Değişikliğinin Akdeniz İklimine Etkisi: Adana Örneği

2011
Journal / Book Name: The 3rd International Symposium Of Geography Landscapes, Romania
No/Edition: p:70
Authors: Gönençgil, B., Kum, G.

Impacts of Climate Change in Tourism Comfort Conditions on Southwest Coast of Turkey

National Journals
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Marmara Geographical Review
No/Edition: 34, 300-311
Authors: Kum,G. Sönmez,M.E

The Relationship Between Spatial Change of Avlan Lake and Surrounding Climate

2014
Journal / Book Name: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: Sayı 6, s:21-42
Authors: Kum, G., Kılıç, S.

Şehirleşmenin Sıcaklık ve Yağış Parametreleri Üzerine Etkisi: Gaziantep Örneği

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2012
Journal / Book Name: Atatürk Üniversitesi 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu
No/Edition: s: 447-457.
Authors: Kum, G., Aytuk,C.

İklim Değişikliğinin Gap Kapsamındaki İllerin İklimine Etkisi

2011
Journal / Book Name: Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul.
Authors: Kum,G.

Küresel İklim Değişikliğinin Turizm Konfor Şartlarına Etkileri (Bodrum-Alanya Kıyı Kuşağı)

Other Publications
Year
Content
2011
Journal / Book Name: Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
Authors: Kum,G.

İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Güneybatı Kıyılarında Turizmin Konfor Şartlarına Etkileri

2006
Journal / Book Name: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Authors: Kum,G.

Göztepe, Kandilli ve Şile Meteoroloji İstasyonları Verileri Kullanılarak İstanbul’da Şehir Isı Adası Etüdü

Design ~GAÜN WebTeam