Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. MEHMET EMİN SÖNMEZ
HOMEPAGEDEPARTMENT OF GEOGRAPHY
Publications
International Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: KSU J. Agric Nat
No/Edition: 21(3)
Authors: HAGHIGHI, A. T., Sönmez, M. E., Fazel, N., Klove, B.

Relations Between Land Use Changes and Drought in Kevar Depression (Iran)

2018
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 1(1)
Authors: Sönmez, M. E.

Spatial Development of Gaziantep From Past To Present

2017
Journal / Book Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
No/Edition: 16 (3)
Authors: Sönmez, M. E., Adıgüzel, F.

Perception of Syrianrefugees in Turkey: Case of Gaziantep City

2016
Journal / Book Name: Türk Coğrafya Dergisi
No/Edition: 66: 1-10
Authors: Sönmez, M. E. ve Somuncu, M.

Sultansazlığı'nın alansal değişiminin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi

2016
Journal / Book Name: KSU Journal of Natural Sciences
No/Edition: 19/2
Authors: Kum, G. ve Sönmez, M.
Determination of Meteorological Forest Fire Risks in Mediterranean Climate of Turkey
2016
Journal / Book Name: Marmara Coğrafya Dergisi
No/Edition: 34
Authors: Kum, G; Sönmez, M. E.

The Relationship Between Spatial Change of Avlan Lake and Surrounding Climate

2015
Journal / Book Name: Journal of Environmental Biology
No/Edition: Vol. 36, 17-26.
Authors: Gülersoy A. E., Gümüş, N., Sönmez, M. E. ve Gündüzoğlu, G.

Relations between the land use and land capability classification in Küçük Menderes River Basin

2014
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: 9 (2); 741-759
Authors: Gülersoy A. E., Çelik, M. A. ve Sönmez, M. E.
Tarsus Şehrinin Alansal Gelişimine (1985-2011) Ekolojik Bakış
2013
Journal / Book Name: Asia Minor Studies
No/Edition: 1- (2), s. 129-148
Authors: Sönmez, M. E.
Gaziantep’te Özelliklerini Yitiren Bir Geçici Yerleşme Şekli: Bağ Evleri
2013
Journal / Book Name: Türk Coğrafya Dergisi
No/Edition: 61: 45-62.
Authors: Sönmez, M. E. ve Akgül V.

Şanlıurfa Şehrinin Alansal Gelişiminin Tarihi Yapıların Konumları ve Uydu Görüntüleri ile Belirlenmesi

2012
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 11(1): 213-231
Authors: Sönmez, M. E.
Barajların Mekân Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Türkiye'den Örnekler
2012
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 11(4): 1082-1120
Authors: Sönmez, M. E.
Karkamış'ta Yerleşmenin Tarihsel Gelişiminde Etkili Coğrafi Faktörler ve Antik Karkamış Şehri
2011
Journal / Book Name: Türk Coğrafya Dergisi
No/Edition: 56: 11-22.
Authors: Sönmez, M. E.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Deprem Hasar Riski Analizi: Zeytinburnu (İstanbul) Örneği

2011
Journal / Book Name: Türk Coğrafya Dergisi
No/Edition: 57: 55-69.
Authors: Sönmez, M. E.

Adana Şehrinin Alansal Gelişimi ve Yakın Çevresinin Arazi Kullanımında Meydana Gelen Değişimler

2010
Journal / Book Name: Türk Coğrafya Dergisi
No/Edition: 55: 47-57.
Authors: Sönmez, M. E.

Muş İlinde Nüfus Hareketlerinin Nedenleri ve Sonuçları

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2016
Journal / Book Name: TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 13-14 Ekim 2016, Ankara
Authors: Sönmez, M. E.
Spatial distribution and futurity of Syrian Refugees in the City of Gaziantep
2015
Journal / Book Name: Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings. Transnational Pr, London
No/Edition: 8-15
Authors: Sönmez, M. E.
A Study on Relationship of Syrian Immigrants in Turkey and Their Tendency of Returning Home
2015
Journal / Book Name: International Congress of the Turkish Association of Geographers, 21-23 Mayıs
Authors: Sönmez, M. E., Mete, M.
Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Profili ile İnsan Kaynağının Belirlenmesi ve Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri
2014
Journal / Book Name: 2nd Water Resources and Wetlands Conferance
Authors: Sönmez, M. E. ve Kılıç, Z.
Benefits of Dams fort he Ecosystem: The Sample of Karkamış Dam (Turkey)
2013
Journal / Book Name: I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu
Authors: Sönmez, M. E.

Gaziantep’te Yerleşme Yeri Seçiminde Fiziki Faktörlerin Rolü

2013
Journal / Book Name: GEOMED 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
Authors: Sönmez, M. E. ve Başkaya, Z.
Üniversitelerin Şehirlerin Ekonomisi ve Şehiriçi Arazi Kullanımı Üzerindeki Etkileri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Social, Educational, Political, Economic and Other Developments
Authors: Sönmez, M. E., Ayık, U.

Industrial Entrepreneurs and Their Geographical Distribution in the First Years of
The Republic

2016
Journal / Book Name: Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Gaziantep
Authors: Sönmez, M. E.
Geography of Gaziantep
2016
Journal / Book Name: FİZİKİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLER
No/Edition: 1
Authors: Sönmez, M. E., Adıgüzel, F.

Erozyon Duyarlılık ve Risk Analizi

2014
Journal / Book Name: Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region
Authors: Sönmez, M. E.
A Temporary Settling with a Changing Function in Gaziantep: Vineyard Houses
2014
Journal / Book Name: Makalelerle Muş Kitabı
Authors: Sönmez, M. E.

Muş Ovası’nın Tarımsal Potansiyeli ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişikiler

2012
Authors: Sönmez, M. E.

Yerleşme Tarihi ve Alansal Gelişimi Bakımından Gaziantep Şehri

National Journals
Year
Content
2013
Journal / Book Name: Marmara Coğrafya Dergisi,
No/Edition: 27: 262-281.
Authors: Çelik, M. A. ve Sönmez, M. E.
Kızıltepe İlçesinin Tarımsal Yapısındaki Değişimlerin MODIS NDVI Verileri Kullanılarak İzlenmesi ve İncelenmesi
2013
Journal / Book Name: KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 10 (1): 1-21.
Authors: Sönmez, M. E., Çelik, M. A. ve Seven, M.
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yardımıyla Kilis Merkez İlçesinin Erozyon Risk Alanlarının Belirlenmesi
2012
Journal / Book Name: Doğu Coğrafya Dergisi
No/Edition: 17 (1): 207-233.
Authors: Kesici, Ö ve Sönmez, M.
30 Ocak 2010 Tepecik Köyü (Adıyaman) Heyelanı
2012
Journal / Book Name: Doğu Coğrafya Dergisi
No/Edition: 17 (2): 79-102.
Authors: Sönmez, M. E. ve Başkaya, Z.
Sanayi ve Ulaşım Fonksiyonlarına Bağlı Gelişen Bir Şehir: Nizip
2012
Journal / Book Name: Doğu Coğrafya Dergisi
No/Edition: 17 (2): 57-78
Authors: Sönmez, M. E. ve Kesici, Ö.
İklim Değişikliği ve Plansız Şehirleşmenin Kilis Şehrinde Yol Açtığı Sel Felaketleri
2012
Journal / Book Name: Coğrafi Bilimler Dergisi
No/Edition: 10 (1): 39-62
Authors: Sönmez, M. E.
Kızıltepe İlçesinde Bitkisel Ürün Deseninde Meydana Gelen Değişimler ve Olası Olumsuz Sonuçları
2011
Journal / Book Name: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 1: 25-39
Authors: Sönmez, M. E. ve Aytuk, C.
Akyatan Lagünü Çevresinde Arazi Kullanımındaki Değişimlerin Zamansal İncelenmesi ve Ekosistem Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Belirlenmesi
2011
Journal / Book Name: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 2: 25-39
Authors: Sönmez, M. E. ve Avcı, S.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kalkınmayı Geciktiren Beşeri Kökenli Sorunların Göksu Çayı Havzası (Adıyaman) Özelinde Değerlendirilmesi
2006
Journal / Book Name: Türk Coğrafya Dergisi
No/Edition: 46: 146-167.
Authors: Ekinci D. ve Sönmez, M. E.
İstanbul Konürbasyonunun Yeni Habitat Adacığında Cbs Tabanlı Jeoekoloji Planlama Analizi
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2012
Journal / Book Name: 2. Tarsus Kent Sempozyumu
Authors: Çelik, M. A. ve Sönmez, M. E.
Tarsus Şehrinin Zamansal Değişimi ve Yakın Çevresindeki Tarım Sahalarına Etkisinin Uzaktan Algılama İle İncelenmesi
Design ~GAÜN WebTeam